Ana Sayfa » Makaleler » Boşanma » Boşanmada Mal Paylaşımı: Bilmeniz Gereken Her Şey 

Boşanmada Mal Paylaşımı: Bilmeniz Gereken Her Şey 

Taraflar arasında süren boşanma sürecinde en önemli konuların başında mal paylaşım davası gelmektedir. Boşanan çiftlerin evlilik süresince edindikleri mal varlıklarının nasıl paylaşılacağın belirlenmesini boşanmada mal paylaşımı olarak belirtebiliriz. 

Mal paylaşımı davası (Mal rejimi davası) çiftlerin ortak mal varlıklarını adil bir şekilde paylaşmalarını sağlayan bir dava sürecidir. Tabi ki dava boşanmada mal paylaşımı için zorunlu olmamakla birlikte anlaşamama halinde izlenebilecek tek yoldur. Hukuki yardım ve destek talep etmeniz halinde buradan boşanma avukatı ile iletişime geçebilirsiniz. İşte boşanmada mal paylaşımı hakkında bilmeniz gerekenler: 

Mal Rejimi Nedir? Neden Önemlidir?

Boşanmada mal paylaşımı sürecinde en önemli nokta tarafların hangi mal rejimine tabi olduğudur. Şayet tüm mal paylaşımı eşlerin tabi oldukları rejim baz alınarak paylaştırılacaktır. 

Türkiye’de iki çeşit mal rejimi türü vardır. 

Bunlardan biri “yasal mal rejimi” diğeri ise “seçimlik mal rejimi”dir. Yasal mal rejimi tek olup seçim yapmamış çiftlere uygulanmaktadır. Türk Medeni Kanunu uyarında yasal mal rejimi “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi”dir. Seçimlik mal rejimi ise üçe ayrılmaktadır;

  • Mal Ayrılığı Rejimi
  • Paylaşımlı Mal Ayrılığı
  • Mal Ortaklığı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nedir?

Edinilmiş mallara katılma rejimine göre, tarafların çalışsın ya da çalışmasın evlilik süresince elde edilen tüm mal varlıkları ve kazanımları ortak sayılacaktır. Bu, çiftlerin evlilikleri boyunca kazandıkları malların boşanma durumunda eşit olarak paylaşılmasını sağlar. Dolayısıyla edinilmiş mallara katılma rejimine, evlilik sırasında edinilen tüm mal varlığının ayrı ayrı belirlenmesini ve eşit olarak paylaşılmasını gerektirir.

Mal Ayrılığı Rejimi Nedir?

Mal ayrılığı rejimi, çiftlerin evlilik sırasında kazanmış oldukları mal varlıklarını boşanma halinde korumak istedikleri durumlarda tercih edilir. Bu rejime göre, evlilik süresince edinilen mallar kim tarafından edinilmişse boşanmada mal paylaşımı sırasında ona ait olacaktır.

Her eş, evlilik süresince edindiği mal varlığını kendi adına bulundurmalıdır. Paylaşımlı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi ülkemizde neredeyse hiç kullanılmamaktadır.

Mal Rejimi Ne Zaman Sona Erer?

Mal rejimi iki durumda sona ermektedir. Bunların birincisi eşlerin birinin ölümü hali, ikincisi ise tarafların boşanmaları halidir. Boşanma davası açılması ile birlikte teorik olarak mal rejiminin durduğundan bahsedebiliriz. Şayet mal rejimi kanunen boşanmanın son bulması ile sona erse de geriye dönük olarak işleyecektir. Yani hâkimin boşanmaya karar vermesi halinde boşanma dava tarihi baz alınarak mal rejimi sona erecektir.   

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Çiftler arasında asgari şartlarda anlaşılması halinde anlaşmalı boşanma süreci başlatılabilir. Anlaşmalı boşanmada çiftler, mal paylaşımı gibi aile mahkemelerinde uzun sürecek konularda anlaşmaya vararak daha hızlı, stressiz ve sorunsuz bir boşanma gerçekleştirebilirler. Bu durumda da boşanma avukatları taraflara bire bir danışmanlık sağlayarak süreci kolaylaştırmakta ve yasal olarak taraflar arasında imzalanan anlaşmanın geçerli olmasını sağlar.

Boşanmada mal paylaşımı, tarafların evlilik birliğinde edindikleri mal varlıklarının adil bir şekilde paylaşılmasını sağlayan hukuki bir süreçtir. Bu süreçte çiftlerin haklarını korumak ve daha adil bir anlaşma yapmak için uzman avukatlardan destek alınması önemlidir.

Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı

Çekişmeli boşanma halinde mal paylaşımı, taraflar arasındaki uyuşmazlıklar nedeniyle daha karmaşık bir süreç haline gelmektedir. Evlilik sırasında edinilen malların doğru ve adil bir şekilde paylaşılması ve anlaşmazlıkların çözülmesi için dava süreci devreye girer. Dolayısıyla çekişmeli boşanma davasının yanında mal paylaşımı davasının açılma sebebi budur. Çekişmeli boşanma davalarının nasıl açılacağı hususunda bu makalemizi inceleyebilirsiniz. 

Boşanmada mal paylaşımı nasıl olur

Mal Paylaşımı (Mal Rejimi) Davası Nedir?

Mal paylaşımı davası, bir diğer adıyla mal rejimi davası evlilik birliği sırasında çiftlerin edinilen malların boşanma sonrasında nasıl paylaşılacağının belirlendiği bir dava sürecidir. Türk Medeni Kanunu’na göre, boşanma davasının kesinleşmesi akabinde mal varlıklarının paylaşımı mahkeme tarafından karara bağlanır. 

Mal Paylaşımı Davası Boşanma Davası ile Birlikte Mi Ayrı Bir Dava ile Mi Talep Edilmelidir?

Mal paylaşım davası boşanma davasından ayrı olarak ele alınan bir konudur. Şayet mal paylaşım davasında karar verilebilmesi için boşanma davasının kesinleşmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle boşanma davası ile birlikte mal paylaşımı davası açılmış olsa dahi mahkeme tarafından dosyalar ayrılacak ve yeni bir esasa kaydı yapılacaktır. 

Dolayısıyla mal paylaşım davası boşanma davasında ayrı açılması gerekmektedir. Ancak mal paylaşım davasının açılabilmesi için boşanma kararının kesinleşmesine gerek yoktur. Boşanma davasının hemen akabinde mal paylaşımı davası da açılarak tedbir istemek sureti ile malların diğer eş tarafından satışı önlenebilmektedir.

Mal Paylaşımı Davasında Zamanaşımı

Mal paylaşımı davası açma hakkı zamanaşımına tabidir. Türk Medeni Kanunu’na göre, mal paylaşımı davası, boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlamak üzere 10 yıl içinde açılmalıdır. Bu süre zarfında dava açılmazsa, mal paylaşımı talebi zamanaşımına uğrayacaktır.

Mal Paylaşımı Davasında Görevli Mahkeme

Mal paylaşımı davasında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Türk Medeni Kanunu’na göre, aile mahkemeleri aile hukukundan kaynaklanan tüm davaları karara bağlar. Ancak mal paylaşımı davası boşanma davasından hemen sonra açılmış olsa dahi boşanma davası kesinleşene kadar karar verilemeyecek ve boşanma davası bekletici mesele yapılacaktır.

Mal Paylaşımı Davasında Yetkili Mahkeme

Mal paylaşımı davasında yetkili mahkeme ise, boşanma davasının görüldüğü yer mahkemesi ile aynı yer mahkemesidir. Bu nedenle, mal paylaşımı davası da boşanma davasıyla aynı yerde bulunan aile mahkeme tarafından ele alınır.

Mal Paylaşım Davası Ne Kadar Sürer?

Mal paylaşımı davası tarafların dinleteceği tanık, paylaşılmasını istenilen mallar gibi nedenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ancak ortalama bir süre verilecek olursa yerel mahkeme süreci 1 yıl kadar sürebilmektedir.

Mal Paylaşımı Davası Süreci

Mal paylaşımı davasında öncelikle taraflar evlilik birliği içerisinde alınan malların tespit edilebilmesi için mahkemeye gerekli evrak ve dokümanları sunmalıdır. Örneğin tapu kaydı, araç ruhsatı, banka hesapları vs. Akabinde ise hangi mallara hangi eş evlilik birliğinden önce kendine ait parası ya da kişisel mal sayılan bir bütçe ile ortak olduğu tespit edilmelidir.

Bu tespitler akabinde malların değerinin hesaplanması içim mahkemece dosya bilirkişiye tevdii edilecektir. Bilirkişi hesaplaması sonrasında kimin hangi mallarda ne kadar katılma alacağı olduğu belirlenecek ve nihayetinde bu hususlar baz alınarak mal paylaşımı davasında karar verilecektir.

Eşimin Mal Kaçırmasını Nasıl Engellerim?

Eşinizin boşanma aşamasında mal kaçırmasının önüne geçmek için en iyi yöntem boşanma davasının hemen akabinde mal paylaşımı davası da açarak malları üzerine tedbir koydurmaktır. Tedbir ile birlikte eşiniz malları dava sonuna kadar satamayacak, karar sonrasında ise paranızı kolaylıkla tahsil edebileceksiniz. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için “Eşimin Mal Kaçırmasını Nasıl Engellerim?” adlı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Boşanmada mal paylaşımı

Evlendikten Sonra Alınan Ev ve Araba Ortak Mı?

Öncelikle belirtmek gerekmektedir ki bu durum hangi mal rejimine tabi olduğunuz ile doğrudan ilgilidir. Türkiye’de yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Dolayısıyla ayrı bir mal rejimi seçmedi ise kanunen yasal mal rejimine tabi olacaksınız. Yasal mal rejimine tabi olan çiftlerin evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan her malı kimin adına olursa olsun ortak kabul edilmektedir. 

Ancak bu durumun istisnaları da mevcuttur. Şayet bir kimse kişisel malı sayılan bir bütçe ile ekstra bir destek sağlamış ise, mal paylaşımı yapılırken bu husus dikkate alınacak ve o şekilde karar verilecektir. Söz konusu durum ev, araba ya da banak hesabı fark etmeksizin tüm mallarda uygulanacaktır. Örnek vermek gerekirse;

  • Evlilik birliğinde 1.000.000-TL’ye bir ev alındı ancak bu ev alınırken kadın eş evlilik birliği öncesinde biriktirmiş olduğu 500.000,00-TL’yi evi alırken verdi ise; bu durumda boşanma davasında mal paylaşımı yapılırken evin değeri 500.000,00 -TL olarak baz alınacak ve diğer eşe sadece 250.000,00-TL katılma alacağı çıkacaktır.

Daha detaylı bilgi almak için “Boşanma Davasında Evlendikten Sonra Alınan Ev” adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Boşanma Davasında Şirket Hissesi Nasıl Paylaşılır?

Boşanma durumunda, eşe ait bir şirketin varlığı, bu şirketin paylaşımının nasıl olacağını gündeme getirmektedir. Ancak burada öncelikli olarak incelenmesi gereken eşe ait şirket, kişisel mülkiyet mi yoksa evlilik birliği mülkiyeti mi olarak kabul edilir? Şayet kişisel mülkiyet sayılması halinde farklı evlilik birliği içerisinde kurulmuş olması yani edinilmiş mal olarak sayılması farklı sonuçlar doğuracaktır. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için “Boşanma Davasında Şirket Hissesi Nasıl Paylaşılır?” konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Boşanmada Eve ve Arabaya Tedbir Koydurabilir Miyim?

Boşanma davası süreci son derece zorlu bir süreçtir. Bu süreçte her iki tarafta hem maddi hem de manevi olarak yıpranmaktadır. Bu nedenle tarafların maddi güvenliğinin sağlanması maksadı ile Türk Medeni Kanunu uyarınca, evlilik birliğinde alınan mallar üzerine tedbir konulması mümkün hale gelmiştir.

Boşanma davaları ile doğrudan evlilik birliğinde edinilmiş olan ve katılma alacağına konu araba ya da ev üzerine tedbir koydurmak mümkün değildir. Ancak boşanma davasından hemen sonra açabileceğiniz mal paylaşımı davası ile evlilik birliğinde alınmış olan mallar üzerinde tedbir koydurmak mümkündür. Bu makaleyi okuyarak boşanmada eve ve arabaya tedbir koydurmanın şartları ve süreci hakkında daha detaylı bilgi alabilmeniz mümkündür

Boşanmada Kredi ile Alınan Mal Nasıl Paylaşılır?

Boşanma davalarında, evlilik birliği sırasında edinilen malların paylaşımı önemli bir konudur. Bu mallar arasında kredi ile alınan evler, arabalar ve diğer eşyalar da yer alır. Kredili malların paylaşımı, diğer mallara kıyasla biraz daha karmaşık olabilir.

Boşanma davalarında mal paylaşımı konusu Türk Medeni Kanun uyarınca yapılmaktadır. Bu kanuna göre, edinilmiş mallar yani evlilik birliğinde kazanılmış mallar, tasfiye anındaki değerleriyle hesaplanır.

Kredi ile alınmış olan ev ya da arabanın paylaşımı sırasında, öncelikle mahkeme tarafından kredinin kalan borcu hesaplanır. Akabinde malın değeri hesaplanır. Daha sonra ise malın değerinden kalan kredi borcu çıkartılarak karşı yana katılma alacağı değeri biçilir. Daha detaylı bilgi almak için buradan makalemizi okuyabilirsiniz.

Boşanma Aşamasında Ev Eşyaları Kimde Kalır?

Boşanma aşamasında tarafların en çok merak ettiği konulardan biri de aile konutu olarak kullanılan konutta kimin yaşamaya devam edeceği ve ev eşyalarının kimde kalacağı konusudur. Öncelikli olarak belirtmek gerekmektedir ki her iki tarafta kendi şahsi eşyalarını alabilme hakkına sahiptir. Şahsi eşyalardan kasıt erkeğe ya da kadına özgülenmiş kıyafetler gibi eşyalardır. 

Boşanma davası açmış olduğunuz mahkeme tarafından, boşanma davası sürecinde aile konutunda kimin yaşamaya devam edeceğine dair bir karar verilmektedir. Dolayısıyla mahkeme tarafından evde kim kalacak ise ev eşyalarının da o kişide kalmasına karar verilmektedir. Daha detaylı bilgi için bu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Anne Babadan Kalan Mirasa Eş Ortak Olur Mu?

Türk Medeni Kanunu uyarında bir malın mal paylaşımına tabi olabilmesi için evlilik birliğinde edinilmiş ortak mallardan olması gerekmektedir. Bağışlama ya da miras gibi mallar ise kişisel mal niteliğindedir. Dolayısıyla anne babadan kalan miras boşanmada mal paylaşımına konu edilemeyecektir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir