Ana Sayfa » Makaleler » Boşanma » Boşanmada Eve ve Arabaya Tedbir Koydurmak

Boşanmada Eve ve Arabaya Tedbir Koydurmak

Boşanma süreci, her iki taraf içinde hem manevi hem de maddi olarak zorlu bir süreçtir. Bu zorlu süreçte, ev, araba ya da banka hesapları gibi karşı yana ait mal varlıkları üzerine, evlilik birliğinde kazanılmış maddi varlıkların korunması için bir önlem alınması gerekmektedir. Bu makalede, boşanma davalarında eve ve arabaya ihtiyati tedbir koydurmayı ve yasal süreci inceleyeceğiz. Boşanmada eve ve arabaya tedbir koydurmak so derece önemlidir.

Boşanmada İhtiyati Tedbir Nedir?

İhtiyati tedbir, mahkeme tarafından davacı veya davalının haklarını korumak amacıyla hükmedilen ve mahkeme aksini hükmedene ya da mahkeme kararı kesinleşene kadar süren geçici bir karardır. Boşanma sürecinde ise doğrunda boşanma davasında değil mal paylaşım davasında talep edilmelidir.  Ev ve araba gibi evlilik birliğinde edinilen varlıkların üzerine konulan tedbir şerhi, boşanma sonucunda taraflardan birinin elinden çıkmasını veya zarar görmesini engellemek için kullanılır.

Boşanmada Hangi Durumlarda Tedbir Koydurulabilir?

Boşanma davalarında eve ve arabaya tedbir koydurulması için aşağıdaki şartların oluşması gerekir:

  • Malın evlilik birliğinde edinilmiş bir mal olması: Tedbir koydurulacak ev veya arabanın eş tarafından evlilik birliğinde edinilmiş olması gerekir.
  • Malın kaçırılması riski: Malın boşanma sonucunda taraflardan birinin elinden çıkma riskinin olması gerekir. 
  • Tedbirin hakkaniyete uygun olması: Tedbir koydurmanın her iki tarafın haklarını gözetmesi gerekir.
boşanamda arabaya tedbir koydurmak

Boşanmada Tedbir Koydurma İşlemi Nasıl Yapılır?

Boşanma davası açan tarafın hemen akabinde açacağı mal paylaşımı davasında edinilmiş mallar üzerinde tedbir koyulmasını dava dilekçesinde veya ayrı bir dilekçeyle talep edebilir. Talepte, malın müşterek mülkiyete ait olduğu, elden çıkma riskinin bulunduğu ve tedbir koydurmanın hakkaniyete uygun olduğu gerekçeleri açıkça belirtilmelidir. Boşanmada eve ve arabaya tedbir koydurmak mutlaka yapmanız gereken bir uygulamadır. Şayet aksi takdirde diğer taraf mal kaçırma kastı ile ev ve arabayı elinden çıkarabilecektir.

Mahkeme, tedbir koydurulma talebini inceledikten sonra, gerekli delilleri toplamak ve taraflardan bilgi almak için duruşma günü belirleyebilir. Duruşmada, taraflardan ve varsa tanıklarından dinlenme yapılır ve mahkeme, tedbir koydurulup koydurulmayacağına karar verir.

Boşanmada Tedbir Kararına İtiraz

Mahkemenin tedbir koydurma kararına karşı, karşı taraf itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesi, kararı veren mahkemeye istinaf mahkemesine gönderilmek üzere sunulur ve istinaf mahkemesi, itirazı inceleyerek kesin karar verir.

Boşanma davalarında eve ve arabaya ihtiyati tedbir koydurmak, maddi varlıkların korunması için önemli bir araçtır. Bu imkândan faydalanmak için, malın evlilik birliğinde alınmış olması, elden çıkma riskinin bulunduğu ve tedbir koydurmanın hakkaniyete uygun olduğu gerekçeleri ile birlikte mahkemeye sunulmalıdır.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir