Ana Sayfa » Makaleler » Boşanma » Boşanmada Eşe Ait Şirketin Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanmada Eşe Ait Şirketin Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanma durumlarında, eşlere ait malların paylaşımı en sık sorulan sorulardan biridir. Özellikle eşlerden birinin şirket sahibi ya da hissedarı olması durumunda, bu şirketin paylaşımı boşanma sürecinde mal paylaşımı açısından önem arz etmektedir. Peki, boşanmada eşe ait şirketin paylaşımı nasıl olmalıdır.

Boşanma durumunda, eşe ait bir şirketin varlığı, bu şirketin paylaşımının nasıl olacağını gündeme getirmektedir. Ancak burada öncelikli olarak incelenmesi gereken eşe ait şirket, kişisel mülkiyet mi yoksa evlilik birliği mülkiyeti mi olarak kabul edilir? Şayet kişisel mülkiyet sayılması halinde farklı evlilik birliği içerisinde kurulmuş olması yani edinilmiş mal olarak sayılması farklı sonuçlar doğuracaktır.

Şirket Edinilmiş Mal Mıdır?

Şirketin edinilmiş mal olup olmadığı şirket sahibi olan eşin şirket hissesini nasıl edindiği ile doğrudan alakalıdır. Miras, bağışlama gibi yollarla edinilen bir şirket hissesi evlilik birliği içerisinde edinilmiş olsa dahi kişisel mal sayılacaktır. Örneğin babadan miras kalan bir şirket hissesi, tıpkı mirasla edinilmiş olan gayrimenkul olarak değerlendirilecek ve paylaşıma konu olamayacaktır.

Şirketin edinilmiş mal olarak sayılabilmesi için evlilik birliği içerisinde kurulmuş ya da satın alınmış olması gerekmektedir. Şayet tıpkı ev veya araba alımında olduğu gibi edinilmiş mal kategorisine girecek ve mal paylaşımına konu olacaktır. 

Boşanmada Şirket Malları Paylaşılır Mı?

Bu durumu iki farklı varyasyonda ele almamız gerekmektedir. Şirketin kişisel mal mı yoksa evlilik malı mı olduğunun tespiti önem arz etmektedir. Şayet paylaşım bu durum esas alınarak yapılacaktır.

Boşanmada Evlenmeden Önce Kurulan Şirket Paylaşılır Mı?

Evlenmeden önce kurulan şirketin mal paylaşımına konu edilmesi mümkün değildir. Şayet bu eşin kişisel malı sayılmaktadır. Dolayısı ile diğer eşin bu şirket hissesinden herhangi bir hak talep etmesi mümkün değildir.

Ancak, boşanmada eşe ait şirketin paylaşımı sırasında kişisel mal sayılan bir şirket her ne kadar mal paylaşımına konu olamayacak ise de şirketin evlilik birliğinde olan kazancı edinilmiş mal sayılmaktadır.

Örnek verecek olursak, eşinize ait şirketten elde edilen kazanç ile bir taşınmaz satın alırsanız, bu taşınmaz her ne kadar kişisel şirket kazancı ile alınmış olsa da edinilmiş mal kabul edilecek ve katılma alacağı davasına konu edinebilecektir.

Boşanmada Evlendikten Sonra Kurulan Şirket Paylaşılır Mı?

Evlendikten sonra kurulan ya da satın alınan şirket hissesi kişisel mal olduğu ispat edilmediği sürece evlilik birliğinde edinilmiş mal olarak kabul edilecek ve paylaşım yapılacaktır. Bu kapsamda öncelikle şirket hissesine bir değer biçilecek ve bu değer oranında katılma alacağı talep eden eşe bir bedel ödenecektir.

Dolayısıyla boşanmada şirket üzerine alınan mallarda bu statüde değerlendirilecek ve paylaşıma konu olabilecektir. Ancak daha önce de belirttiğimiz üzere şirketin kişisel mal mı yoksa edinilmiş mal mı olduğu önem arz etmektedir.

Şirket hissesine değer biçilirken, şirketin güncel mali durumu, taşınır ve taşınmaz değerleri gibi birçok maddi değer ile ölçüle bilen etkenler incelenecek ve bilirkişilerce bir rapor tanzim edilecektir.

Boşanmada Şirket Hissesi Üzerine Tedbir Konulabilir Mi?

Boşanmada eşe ait şirketin paylaşımı davasında şirket hissesine ihtiyati tedbir koymak mümkün değildir. Ancak şirketin mali dökümleri incelenerek katılma alacağı talep eden eşe, şirket hissesine biçilen maddi değer oranında ödeme yapılacaktır. 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir