Boşanma Avukatı En İyi Çözümü Sunmalı

Boşanma Avukatı Gerekli Mi?

Davalarda Boşanma Avukatının Rolü

Genellikle boşanma davalarında ret oranlarının en büyük kaynağı davanın boşanma avukatı bulundurulmaması nedeni ile yanlış açılmış olmasıdır. Davacı tarafın isteklerini, dayandırmış olduğu hukuki sebepleri doğru ifade edememesinden kaynaklanmaktadır. Boşanma avukatı ile dava açtığınızda ise hata payınız olmayacak ve talepleriniz hukuki bir dil ve usulüne uygun olarak beyan edebileceksiniz. Boşanma avukatları sizi hem maddi hem de manevi olarak güvence altına almak için yanınızda olacaktır. Aksi halde boşanma davanızın talebinizi eksik beyan etmenizden kaynaklı olarak reddedilme ihtimali mevcuttur. İyi bir boşanma avukatı sizi bu zorlu süreçten en hızlı ve doğru şekilde çıkartacaktır.

Hukuki Deneyim

Çözüm Odaklılık

boşanma davası avukatı

Boşanma Avukatı Faaliyetleri

Özel Boşanma Nedenleri

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davaları mutlak suretle boşanma avukatı ile katılmanız gereken davalarıdır. Boşanma avukatının hazırlayacak olduğu dava dilekçesi ile dava açılması ya da bir davaya cevap verilmesi sizi birçok sorundan kurtaracaktır. Boşanmak isteyen birçok kişi mahkemelerin kendiliğinden ilerlediğini düşünerek boşanma davasını kendisi açıp yürütmektedir. Ancak hukukta “talep ile bağlılık” ilkesi olması nedeni ile; bir şeyi talep etmemeniz ya da yanlış talep etmeniz durumunda çok ciddi hak kayıplarına uğrayacağınız aşikardır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davaları her ne kadar hızlı boşanma yolu olarak gözükse de boşanmak isteyen eşlerin anlaşmalı boşanma protokolünde belirtmiş oldukları boşanma sonrası şartlar, nafaka, mal paylaşımı, çocuğun velayet durumu gibi birçok etken bağlayıcıdır. Haksız bir mal paylaşımı sonucunda ya da nafaka ödemesinde maddi olarak yıpranabileceğiniz gibi, haksız bir velayet durumunda da manevi olarak yıpranabilirsiniz.

Mal Paylaşımında Boşanma Avukatı

Mal paylaşımı davaları her ne kadar boşanma davalarından ayrı olarak açılması gerekmekte ise de boşanma davası ile aynı anda açılarak bekletici mesele talep edilmesi gerekmektedir. Günümüzde dava sürelerinin uzunluğu ve hantallığı göz önüne alındığında boşanma davasına konu malların adınıza hızlı bir şekilde tescili için boşanma avukatı ile davayı yürütmek daha faydalı olacaktır. Mal paylaşımı davasında en önemli etkenlerden biri dava konusu malların paylaşım oranlarıdır. Paylaşılan malların sadece arabalar ve konutlar olarak sınırlandırmamak gerekmektedir. Şirketler ve hisse senetleri gibi birçok maddi paylaşılabilir mal boşanma davasına konu olabilmektedir.

Boşanma Avukatı Faaliyetleri

Özel Boşanma Nedenleri

Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Avukatı

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davaları en yaygın açılan davalardır. Diğer özel boşanma nedenlerine istinaden daha genel ve ispatı çok daha kolaydır. Ancak bu boşanma türünde de boşanma avukatı bulundurulması hayati önem taşımaktadır. Hangi delillerin sunulacağı, hangi iddialara cevap verileceği ya da cevap verilmemesi gerektiği gibi hususlar önem arz etmektedir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması davasının açılabilmesi için evlilik birliğinin hangi nedenle sarsıldığı ve bu etkenlerin boşanma için yeterli olup olmadığının ispatı gerekmektedir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Eşlerden birinin evi terk etmesi halinde terk nedeni ile boşanma davası açılabilmektedir. Ancak terk nedeni ile boşanma davası açılabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Terk nedeni ile boşanma davası da özel bir boşanma davası türü olup ispat için evliliğin temelden sarsılması tek başına boşanma için yeterli değildir. Terk eden eş öncelikle bir boşanma avukatına danışılarak eve davet edilmelidir. Bu kapsamda terk nedeni ile boşanma davası doğrudan açılabilen bir boşanma davası türü değildir.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Boşanma Avukatı

Eşlerin birbirine karşı olan sadakat yükümlülüğün ihlali halinde zinaya dayanarak boşanma davası açılabilmektedir. Ancak zina nedeni ile boşanma davasında ispat çok karmaşık ve zordur. Bu sebeple zina nedeniyle boşanma davası açmak son derece zor olabilmektedir. Bir boşanma avukatına başvurarak özel boşanma davası mı genel boşanma davası mı açılacağı hususu kararlaştırılmalıdır. Boşanma avukatları özellikle özel boşanma davalarında daha da önem arz etmektedir. Şayet özel boşanma davalarında tazminatlar ve mal paylaşımı daha farklı olabilmektedir.

Boşanma Avukatına Mı İhtiyacınız Var

Boşanma Avukatına Sor

Çözüm Odaklı Danışmanlık

Genellikle boşanma davaları; nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi birden fazla sonuç doğuran davalardır. Çözüm ise etkili bir boşanma avukatıdır.

Detaylı Araştırma Süreci

Boşanma davalarında en önemli etken dava öncesi gerekli araştırmaların yapılması ve delillerin toplanmasıdır.

Genel olarak boşanma davasında bir boşanma avukatı hak kayıplarını önleyecek ve başarılı bir dava süreci yönetilmesine yardımcı olacaktır.

Boşanma Davalarında Nafaka

Nafaka davası için boşanma avukatı gerekli mi?

Boşanma davası sonrasında açılacak olan nafaka davaları; nafaka arttırım, nafaka azaltımı ve nafaka kaldırılması olarak üçe ayrılmaktadır. Her dava türünde sunulması gereken deliller ve iddialar farklılık göstereceğinden bir boşanma avukatına danışmanızı tavsiye ediyoruz.

Nafaka Arttırım Davası

Enflasyon oranları uyarınca asgari geçim sınırını yakalamak için açmanız gereken dava türüdür.

Nafaka Azaltma Davası

Gelir kaybı nedeni ile nafaka bedelini artık ödeyemeyecek hale gelme halinde açılması gereken dava türüdür.

Boşanma davasında nafaka

Nafaka Türleri Nelerdir

Nafaka, boşanma davasında veya boşanma davası sonrasında talep edilebilmektedir. Detaylı bilgi için lütfen boşanma avukatına danışın.

İştirak Nafakası

Müşterek çocuğun olduğu hallerde velayeti elinde bulundurmayan tarafından ödenen nafaka türüdür. İştirak nafakası talep edilebilmesi için müşterek çocuğun olması gerekmektedir. İştirak nafakası şartların değişmesi halinde arttırılabilir, azaltılabilir ya da tamamen kaldırılabilmektedir. Ancak bu davaların açılması öncesinde delillerin toplanması ve gerekli araştırmaların yapılması için boşanma avukatına danışmanızı tavsiye ediyoruz.

Tedbir Nafakası

Boşanma davası ile birlikte talep edilen nafaka türüdür. Boşanma davası kesinleşene kadar geçen sürede eşin ekonomik sıkıntı yaşamaması için mahkemece bir bedele hükmolunur. Tedbir nafakası aksine hüküm bulunmadıkça davanın kesinleşmesi ile birlikte yoksulluk nafakasına döner ve devam eder.

Yoksulluk Nafakası

Bu nafaka türünde boşanmanın kesinleşmesinden sonra, talep eden eşin yoksulluğa düşecek olması halinde karşı taraf tarafından ödenmesine hükmolunun nafaka türüdür. Bilinmelidir ki, yoksulluk nafakası için talep eden eşin evlilik biliği içerisindeki ekonomik düzeyin düşmesi yeterli görülmektedir. Kişinin tamamen yoksulluk içerisinde bulunmasına gerek görülmemektedir.

Velayet Davalarında Boşanma Avukatının Rolü Nedir?

Boşanma avukatlarına en fazla danışılan konulardan biri de ortak çocuğun velayeti hususudur.

velayet avukatı

Velayet Davasında Boşanma Avukatı Gerekli Mi?

Velayet davaları boşanma davalarının bir koludur. Boşanma davası ile velayetin karşı tarafa verilmiş olması halinde dahi sonradan dava açılarak velayetin talebi mümkündür. Velayet davalarında, velayeti bulunduran tarafın müşterek çocuğa kötü muamelesi ve ya kötü bir hayat sürmesi gibi durumlarda velayet davası açılabilmektedir. Yine boşanma avukatı aracılığı ile delillerin toplanması ve doğru delillerin sunulması son derece önem taşımaktadır.

Ortak Velayet Var Mı?

Ortak velayet, çocuğun daha üstün menfaatine ise ve eşler arasında uzlaşma sağlanmışsa mümkündür. Ancak özellikle mahkemece çekişmeli boşanma davalarında kendiliğinde ortak velayete hükmedilmesi mümkün değildir. Genel itibari ile ortak velayet anlaşmalı boşanma davalarında görülmekte ve hükmedilmektedir. Ortak velayet ile eşler tıpkı evlilik birliğinde olduğu gibi çocuğun eğitim gibi temel gereksinimlerinde birlikte hareket etmektedir.

Boşanma Avukatına Sık Sorulan Sorular

Boşanma Davası Açtım Her Duruşmaya Katılmam Gerekir Mi?

Bir davayı açtığınızda eğer bir avukata Vekalet vermemişseniz o davanın her duruşmasına geçerli bir mazeret olmaması halinde katılmak zorundasınız aksi halde dava düşecektir.

Boşanma Avukatı Tutmak Zorunda Mıyım?

Boşanma davaları her ne kadar avukat bulundurmanız gereken davalar olmasa da nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi birbirinden farklı davaların iç içe olması nedeni ile son derece karışık ve hak kayıplarına uğranabilecek davalarıdır. Bu nedenle boşanma avukatı ile çalışmanızı önemle tavsiye ediyoruz.

Hangi Gerekçe İle Boşanma Davası Açmalıyım?

Boşanma davaları özel ve genel boşanma sebeplerine göre ayrılmaktadır. Her boşanma dava türünde farklı etkenler, iddialar ve deliller sunulması gerekmektedir. Boşanma davalarında dava öncesi hazırlık ve delillere göre dava açılması gerektiğinden bir boşanma avukatı ile hareket etmenizi tavsiye ediyoruz.

Başka Şehirde Yaşıyorum Davama Bakar Mısınız?

Hangi şehirde hatta ülkede yaşadığınızın bir önemi bulunmamaktadır. Tüm Türkiyede hizmet vermekteyiz. 

Avukata Nasıl Vekalet Verebilirim?

Tarafımızla iletişime geçerek vekalet bilgilerimizi talep etmeniz yeterlidir. Size vermiş olduğumuz bilgiler ile herhangi bir notere giderek “Boşanma Davası İçin Avukat Vekaleti” demeniz yeterlidir. Yanınızda 2 adet vesikalık fotoğraf da bulundurmalısınız.

Boşanma Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Boşanam davalarında avukatlık ücreti boşanma davasının türü ve ağırlığına göre değişmektedir. Ancak ücretler her halde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında olamaz. Daha fazla bilgi almak için Resmini Gazeteyi inceleyebilirsiniz.

Av.İbrahim Yıldız

Boşanma Avukatı

Boşanma Davası Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bloğun Tamamını İnceleyebilirsiniz.

Boşanmada Mal Paylaşımı: Bilmeniz Gereken Her Şey 

Taraflar arasında süren boşanma sürecinde en önemli konuların başında mal paylaşım davası gelmektedir. Boşanan çiftlerin evlilik süresince edindikleri mal varlıklarının nasıl paylaşılacağın belirlenmesini boşanmada mal paylaşımı olarak belirtebiliriz.  Mal paylaşımı

Boşanma Aşamasında Ev Eşyaları Kimde Kalır?

Boşanma süreci hem duygusal hem de maddi açıdan zorlayıcı bir süreçtir. Bu zorlu süreçte, ev eşyaları gibi maddi varlıkların paylaşımı da önemli bir konudur. Aile birliği içerisinde tarafların birlikte yaşadığı

Boşanmada Kredi ile Alınan Mal Nasıl Paylaşılır?

Boşanma davaları hem maddi hem de manevi açıdan zorlayıcı süreçler olabilmektedir. Bu süreçte, evlilik birliği sırasında edinilen malların paylaşımı da tarafların maddi güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir konudur. Özellikle de

Boşanmada Eve ve Arabaya Tedbir Koydurmak

Boşanma süreci, her iki taraf içinde hem manevi hem de maddi olarak zorlu bir süreçtir. Bu zorlu süreçte, ev, araba ya da banka hesapları gibi karşı yana ait mal varlıkları

Boşanmada Eşe Ait Şirketin Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanma durumlarında, eşlere ait malların paylaşımı en sık sorulan sorulardan biridir. Özellikle eşlerden birinin şirket sahibi ya da hissedarı olması durumunda, bu şirketin paylaşımı boşanma sürecinde mal paylaşımı açısından önem