Ana Sayfa » Makaleler » Boşanma » Eşimin Mal Kaçırmasını Nasıl Engellerim?

Eşimin Mal Kaçırmasını Nasıl Engellerim?

Evlilik sürecinde kişisel mal varlığının korunması ve diğer eşin mal kaçırmasının önlenmesi için birtakım önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak mal rejimini doğru belirlemekte fayda vardır. Mal rejimi “kanuni mal rejimi” ve “seçimlik mal rejimi” olarak ikiye ayrılmaktadır. Kanunu mal rejimi olarak Türk Medeni Kanunu “Edinilmiş mallara katılma rejimi”ni kabul etmektedir. Eşimin mal kaçırmasını nasıl engellerim sorusunun cevabını etkileyen en önemli faktör seçilmiş olan mal rejimdir.

Yani evlenirken ya da evlilik sürecinde mal ayrılığı rejimini kabul etmeyen eşler doğrudan edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olmaktadır. Bu nedenle evlenmeden önce mal rejiminin mal ayrılığı rejimi olarak belirlenmesinde ve satın alınan malların resmiyette de ortak hisseli olmasında fayda vardır. Peki tüm bunlara rağmen eşiniz arabanızı ya da evinizi kaçırdı ise ne yapmanız gerekir?

Boşanma Davasından Önce Eşimin Mal Kaçırmasını Nasıl Engellerim?

Boşanma davası açılmadan önce TMK 229 uyarınca hangi satış ve devirlerin geçersiz sayılacağı ve boşanmada mal kaçırmaya gireceği tespit belirtilmiştir. Buna göre kanunen boşanmada mal kaçırma olarak sayılacak durumlar şunlardır:

  • Boşanma davası açılmadan önce diğer eşin rızası alınmadan yapılan ve olağan bağışlamaları aşan bağışlar,
  • Diğer eşin mal paylaşımı sonrasında oluşacak katılma alacağını azaltmak kastıyla yapılan satış veya devirler,
  • Muvazaalı bir şekilde değerinin bedelinin çok altında bir fiyata yapılan satışlar

Dolayısıyla boşanma öncesinde yapılmış olan mal satışlarının yukarıda belirtildiği şekilde olması halinde da bu taşınır veya taşınmazlar mal paylaşımına konu olabilecektir. Aile konutu olarak kullanılan evin kaçırılması halinde tapu iptal tescil davası açılabileceğini unutmayın detaylar için “Aile Konutu Nedeni ile Tapu İptal Tescili Davası” adlı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Boşanma Davası Sırasında Eşimin Mal Kaçırmasını Nasıl Engellerim?

Boşanma davası açtınız ancak eşiniz mal kaçırma hazırlığı içine girdi ise en kısa ve kolay yol derhal mal paylaşımı davası da acımanızdır. Şayet Mal paylaşım davası ile eşiniz adına kayıtlı olan tüm taşınır ve taşınmaz mal varlığını tedbir konulmasını talep edebilir ve mal kaçırılmasının önüne geçebilirsiniz.

boşanmada mal kaçırma nasıl önlenir

Eşinizin Mal Kaçırmasını Engellemek İçin Uygulanabilecek Adımlar

Mal Rejiminin Mal Ayrılığı Rejimi Olarak Seçilmesi

Evlilik öncesinde veya evlilik sürecinde mal rejimi belirlenmelidir. Mal rejimi, evlilik boyunca edinilen malların kime ait olacağı ve boşanma halinde nasıl paylaşılacağını düzenler. Taraflar mal ayrılığı rejmini seçerek kendi mallarını muhafaza edebilir. Ortak alınan mallarda da resmi eşit hisse gösterilerek diğer eşin mal kaçırmasını önleyebilmektedir.  

Ortak Hesap ve Hisse Kullanılması

Evlilik sırasında edinilen nakit malvarlığı, ortak hesaplarda muhafaza edilmelidir. Bir eşin izni olmadan diğer eş para çekme işlemini gerçekleştiremeyecek şekilde ortak hesap kullanılması boşanma sürecinde mal paylaşımında haklarınızız zedelenmesinin önüne geçecektir. 

Yine banka hesapları gibi taşınır ve taşınmaz mallarda da resmi olarak yarı yarıya hisse gösterilmesi gerekmektedir. Şayet bu sayede eşinizin sizden habersiz olarak taşınmazı satması ya da kaçırması mümkün olmayacaktır. 

İlişkilerde Şeffaflık ve Karşılıklı Güvenin Sağlanması

Eşler arasında ilişkilerde şeffaflık ve güven sağlanmalıdır. Mali durumlar açıkça paylaşılmalı ve kararlar ortak alınmalıdır. Eşinizin mal kaçırmasını engellemek için güçlü bir iletişim ve ortak karar alma önemlidir.

Yasal Danışmanlık Alınması

Eşinizin mal kaçırması durumunda yasal danışmanlık almak önem arz etmektedir. Bir avukattan destek alarak, yasal süreçler hakkında bilgi edinmek ve gerektiğinde hukuki adımlar atarak dava yoluna gidilmesi mümkün olacaktır. Yasal süreçlerin başlatılması, mal kaçırmanın önlenmesinde etkili bir yöntemdir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir