Ana Sayfa » Makaleler » Boşanma » Boşanmada Kredi ile Alınan Mal Nasıl Paylaşılır?

Boşanmada Kredi ile Alınan Mal Nasıl Paylaşılır?

Boşanma davaları hem maddi hem de manevi açıdan zorlayıcı süreçler olabilmektedir. Bu süreçte, evlilik birliği sırasında edinilen malların paylaşımı da tarafların maddi güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir konudur. Özellikle de kredi ile alınmış malların paylaşımı, karmaşıklıklar yaratabilmektedir. Bu yazıda, boşanmada kredi ile alınan mallar nasıl paylaşılır onu inceleyeceğiz.

Boşanmada Kredi ile Alınan Malın Mülkiyeti Önemli Mi?

Kredi ile alınmış bir malın paylaşımı, kredinin kim tarafından çekildiği ve malın kimin adına kayıtlı olduğu, hangi tarafında ne kadar kişisel malı ile katkıda bulunduğuna bağlıdır.

  • Kredi Bir Eş Tarafından Çekilmiş ve Mal Her İki Eş Adına Kayıtlıysa: Bu durumda mal, müşterek mal kabul edilir ve boşanmada mal paylaşımı kurallarına göre paylaşılır. Evin borcunun devam ediyor olması halinde katılma alacağından indirim yapılacaktır.
  • Kredi Bir Eş Tarafından Çekilmiş ve Mal Sadece Kredi Çeken Eş Adına Kayıtlıysa: Bu durumda mal, kredi çeken eşe ait kabul edilir. Ancak, diğer eş, evlilik birliği sırasında mala katkıda bu katkılar mal paylaşımı sırasında dikkate alınacak ve kalan kredi borcu indirildikten sonra kalan taşınmaz değerinin %50 si katılma alacağı olarak ödenecektir.
  • Kredi Her İki Eş Tarafından Çekilmiş ve Mal Her İki Eş Adına Kayıtlıysa: Bu durumda mal, müşterek mal kabul edilir ve kredi yarı yarıya ödenecek olması nedeni ile mal paylaşımına konu olmayacaktır.

Boşanmada Kredili Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanmada mal paylaşımı, Türk Medeni Kanunu’nun 235. ve 236. maddeleri uyarınca yapılır. Bu maddelere göre, edinilmiş mallar, tasfiye anındaki değerleriyle hesaba katılır.

Kredi ile alınmış bir malın paylaşımı sırasında, öncelikle kredinin kalan borcu hesaplanır. Kalan borcun yarısı her iki eş tarafından ödeneceği varsayılarak hesaplama yapılır. Sonrasında kalan borç üzerinden malın değeri belirlenir ve bu değer her iki eş arasında eşit olarak paylaşılır.

Boşanma Avukatı Yardımı

Boşanma davalarında, özellikle de mal paylaşımı ile ilgili karmaşık durumlar söz konusu ise, maddi haklarınızın zedelenmemesi için bir boşanma avukatından yardım almak önemlidir. Bir boşanma avukatı, yasal haklarınızı korumanıza ve hak ettiğiniz mal payını almanıza yardımcı olabilir.

Boşanmada Mal Paylaşımı ile İlgili Bazı Önemli Noktalar:

  • Kredi ile alınmış malların faturaları, banka hesap dökümleri ve diğer belgeler, mal paylaşımı sırasında delil olarak kullanılabilir.
  • Mal paylaşımı sırasında, her iki eşin de evlilik birliği sırasında mala yaptığı katkılar dikkate alınır.
  • Mal paylaşımı konusunda anlaşmaya varılamaması halinde, mahkeme malın satışını ve bedelinin eşler arasında paylaşılmasını kararlaştırabilir.

Boşanma davaları zorlayıcı ve stresli olabilmektedir. Bu süreçte yasal haklarınızı bilmeniz ve haklarınızı korumak için gerekli adımları atmanız önemlidir. Bir boşanma avukatından yardım almak, bu zor süreci daha kolay atlatmanıza yardımcı olabilir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir