Ana Sayfa » Makaleler » Boşanma » Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası, bir evlilik birliğinin sona erdirilmesi sürecinde tarafların anlaşarak mahkemeye başvurduğu bir boşanma türüdür. Taraflar, evliliklerini sonlandırmak için gerekli evrakları ve protokolleri bir anlaşmalı boşanma dilekçesi ile mahkemeye sunarak anlaşmalı boşanma davasını açarlar. Peki anlaşmalı boşanma nasıl oluyor?

Anlaşmalı boşanmayı çekişmeli boşanma davasından ayıran bazı temel özellikler vardır. Öncelikli olarak taraflar boşanma, mal paylaşımı, velayet ve nafaka gibi konularda önceden anlaşmıştır. Bu şartlar doğrultusunda evlilik birliği sona erer ve anlaşmalı boşanma protokolü hükümleri uygulanır. Taraflar, anlaşmalarını bir anlaşma protokolü ile mahkemeye sunarlar. Mahkeme, bu belgeyi inceler ve uygun bulursa boşanma kararını verir. Anlaşmalı boşanma davaları diğer boşanma dava türlerine göre daha hızlı ve ekonomik bir yoldur. Çünkü çekişmeli boşanma davalarında mahkeme süreci daha karmaşıktır.

Tarafların boşanma sürecinde iş birliği yapmaları ve anlaşma sağlamaları gerektiği için, anlaşmalı boşanma davalarında dava süreci genellikle hem eşler hem de çocuklar için duygusal olarak daha az yıpratıcıdır. Tarafların anlaşmalı boşanma sürecinde bir boşanma avukatı ile iletişime geçerek hukuki danışmanlık almaları ve her iki tarafın da haklarını ve çıkarlarını koruyacak şekilde anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamaları önem arz etmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

Anlaşmalı boşanma davaları tarafların duygusal acılarını daha da arttırmamak için evliliği dostça bitirmenin en iyi yoludur. Anlaşmalı boşanma şartları Türk Medeni Kanunu ile belirlenmiştir.

Türk Medeni Kanun’un 166/3 Maddesine göre: Hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.” 

  • Anlaşmalı boşanmak isteyen eşlerin evlilik en az 1 yıl devam etmiş olmalıdır. 1 yıldan önce anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi mümkün değildir. Ancak taraflar tüm hususlarda anlaşarak çekişmeli boşanma davası açar ve evliliğin temelden sarsıldığını ispat eder ise o da hızlı bir boşanma ile sonuçlanacaktır.
  • Eşlerin birlikte başvurması ya da taraflardan birinin diğerinin davasını kabul etmesi gerekir.
  • Mahkeme tarafları bizzat dinleyerek iradelerini kimsenin baskısı altında olmadan serbestçe açıkladığı tespit etmelidir.
  • Tarafların anlaşarak mahkemeye sunmuş oldukları anlaşmalı boşanma protokolü mahkemece uygun bulunmalıdır.
  • Anlaşmalı boşanma protokolünde boşanmanın ekonomik sonuçları ve çocukların velayet durumu düzenlenmiş olmalıdır.

Öncelikle anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için tarafların bir protokol üzerinde anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir. Bu protokolde gerek nafaka, mal paylaşımı, boşanmada maddi tazminat ve boşanmada manevi tazminat gibi boşanmanın mali sonuçlarının belirlenmesi gerekmektedir.

Yine boşanmanın mali sonuçlarının yanında boşanma sonrasında çocuğun velayeti ile ilgili de bir karar verilmelidir. Anlaşmalı boşanma davalarında çocuğun ortak velayeti de mümkündür. Anlaşmalı boşanma ortak velayet konusu ve şartları hassas bir konu olup mutlaka bir boşanma avukatı ile anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmesini tavsiye etmekteyiz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası anlaşmalı boşanma için gerekli evraklar toplanarak başlatılmalıdır. Taraflar öncelikle evlilik cüzdanları, nüfus aile tablosu, anlaşma protokolü gibi hususları hazırlayacak akabinde de yetkili aile mahkemesinde eşlerden bir ya da birlikte anlaşmalı boşanma dava dilekçesi sunarak anlaşmalı boşanma davasını açacaklardır. Burada dikkat edilmesi gereken huşulardan en önemlileri anlaşmalı boşanma nafakaanlaşmalı boşanma mal paylaşımı ve anlaşmalı boşanma velayet konularıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde bu hususlara detaylı olarak yer verilmelidir. Şayet anlaşmalı boşanma davasının kabulü için aile mahkemesi hâkimi tarafından anlaşmalı boşanma protokolüne onay verilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları ne kadar sürer sorusunun tam bir cevabı bulunmamakla birlikte hangi il veya ilçedeki mahkemeye başvurduğunuz, mahkemenin yoğunluğu gibi hususlar önem arz etmektedir. Burada vekil tayin ettiğiniz boşanma avukatının rolü de önemlidir. Şayet aile mahkemeleri ile arası iyi olan bir avukat 1 ay içerisinde duruşma günü tayin ettirerek süreci hızlandırabilir. Ancak kişi olarak başvurularda müvekkillerin anlaşmalı boşanma yorumlarıincelendiğinde anlaşmalı boşanma davası 3-4 aya kadar sürmektedir. 

Müvekkillerin en çok sorduğu sorulardan biri ise “anlaşmalı boşanma dilekçesi verdikten kaç gün sonra mahkeme olur” sorusudur. Burada durumu ikiye ayırmakta fayda vardır. 1. Durum eşlerin beraber anlaşmalı boşanma davası için başvurmasıdır. Bu durumda dilekçeler aşaması olmayacak ve doğrudan gün verilecektir. Diğer durum ise eşlerden birinin başvurmasıdır. Bu halde mahkeme diğer eşe davacı eşin dilekçesini gönderecek ve davalı eşin anlaşmalı boşanma protokolünü kabul edip etmediğini ve varsa itirazlarını bekleyecektir. Mahkemede tarafların beyanları ile anlaşmalı boşanma süreci tamamlanacak ve boşanma gerçekleştirilecektir. 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Geçerlilik Süresi

Anlaşmalı boşanma davaları kesinleşmesi ile sonuç bulan davalardır. Dolayısıyla taraflar anlaşmalı boşanma davası kesinleşene kadar her zaman anlaşmalı boşanma protokolüne itiraz edebilmektedir. Uygulamada her ne kadar taraflar anlaşmalı boşanma davasına itiraz etmese de bazı özel durumlarda itiraz ederek davanın çekişmeli boşanma davasına dönmesini talep etmek zorunda kalabilmektedirler. Anlaşmalı boşanma protokolü geçerlilik süresi kesinleşme ile başlar ve bir daha itiraz edilemez. Anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmaması halinde ise taraflar uyulmayan duruma göre ayrı dava açabileceği gibi icra marifeti ile işlemin yapılmasını ya da edimin yerine getirilmesini talep edebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Nafaka Davası Açılabilir Mi?

Taraflar anlaşmalı boşanma protokolü ile nafaka konusunda anlaşsalar dahi eşlerden biri boşanma davası sonrasında da nafaka artırımı ya da nafaka azaltımı konusunda dava açma hakkın sahiptir. Ancak anlaşmalı boşanma davası sonrasında nafaka davası açılabilmesi için ekonomik şartlarda ciddi değişiklikler olması gerekmektedir. Dolayısıyla eşlerden biri anlaşmalı boşanma sonrası nafaka davası açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Ortak Velayet

Boşanan eşler arasında en çok tartışma yaratan konulardan bir de müşterek çocuğun velayeti konusudur. Çekişmeli boşanma davalarında ortak velayet olmamaktadır. Ancak anlaşmalı boşanma davalarında eşler anlaşarak müşterek çocuğun velayetini ortak bir şekilde yürütebilmektedirler. Anlaşmalı boşanma ortak velayet konusunda uzman boşanma avukatından yardım alınması önem arz etmektedir. Şayet ortak velayetin şartları anlaşmalı boşanma protokolünde özenle düzenlenmelidir. Aksi halde mahkeme anlaşmalı boşanma protokolünü kabul etmeyebilir. 

Anlaşmalı Boşanma Avukatlık Ücreti

Anlaşmalı boşanma avukatı, boşanma sürecinin getirdiği stres ve sıkıntıdan kaçınmak isteyen eşler için bu süreci hızlı ve sorunsuz bir şekilde atlatmalarına yardımcı olurlar. Anlaşmalı boşanma avukatı, her iki tarafı bilgilendirmek ve bu süreci daha etkili ve adil bir şekilde yönlendirmek için mesleki deneyim ve bilgi birikimini kullanarak anlaşmalı boşanma davalarına boşanmak isteyen eşlere destek sağlamaktadır.

Anlaşmalı boşanma sürecinde, taraflar arasında bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamak için buluşuyoruz. Bu toplantılar sırasında çıkabilecek herhangi bir sorunu taraflara ayrıntılı bir şekilde açıklıyor ve iradelerini netleştirerek anlaşmalı boşanma protokolünü oluşturmalarına yardımcı oluyoruz. anlaşmalı boşanma süreçlerini hem fiziksel olarak hem de online olarak desteklemek için gereken her türlü hizmeti sunmaktadır.

Anlaşmalı boşanma sürecinizde profesyonel bir rehber arıyorsanız, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Sık Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanmak için ne yapmak lazım?

Anlaşmalı boşanmak için öncelikle tarafların bir anlaşmalı boşanma protokolü üzerinde mutabık kalmaları gerekmektedir. Akabinde mahkeme tarafından bu protokol onaylanacak ve boşanma kararı verilecektir.

Anlaşmalı boşanma ne kadara mal olur?

Anlaşmalı boşanma davaları tüm masraflar dahil 20.000-TL ye mal olmaktadır.

Anlaşmalı boşanmada hemen boşanılır mı?

Anlaşmalı boşanma davalarında mahkeme yoğunluğu baz alınarak en erkene gün verilmektedir. Avukat ile dava açılması halinde vekiliniz çok daha erken bir tarihe gün alabilecektir.

Tek celsede boşanmak için ne yapmalı?

Tek celsede boşanmak için tarafların tüm usulü prosedürleri duruşma öncesi hazır edecek şekilde anlaşmalı boşanma davası açmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında tek celsede boşanma mümkündür.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir