Ana Sayfa » Makaleler » Boşanma » Boşanma Davası Nasıl Açılır? 2024

Boşanma Davası Nasıl Açılır? 2024

Boşanma Davası Açmak İstiyorum, Ne Yapmalıyım?

Boşanma davaları birden fazla talebi içerisinde bulunduran karmaşık davalardır. Boşanma davası nasıl açılır sorusunda asıl önemli olan ise hangi sebebe dayanılacağıdır. Öncelikle belirtmek gerekir ki eğer boşanma sebepleri konusunda detaylı bilgiye sahip değilseniz lütfen bir boşanma avukatından yardım alın. 

Boşanma davası açmaya karar vermeniz halinde öncelikli olarak delillerin toplamalısınız. Boşanma davasında tüm iddialarınızı bir delille ispatlama yükümlülüğünüz mevcuttur. Boşanma davasında hangi delillerin kullanılabileceğini “Boşanma Davasında Deliller Nelerdir?” adlı makalemizi inceleyerek öğrenebilirsiniz. Ayrıca Aile Bakanlığının Hizmetleri için tıklayınız.

Delillerin toplanması akabinde ise dilekçe yazmaya başlamalısınız. Boşanma dava dilekçesi yazılırken dikkat etmeniz gereken, kanıtlanabilir iddialarda bulunmanızdır. Kanıtlayamayacağınız iddialarda bulunmak dava sırasında hasız çıkmanıza neden olabilecektir. Bu sebeple her ne kadar bir durum doğru ise de eğer deliliniz yok ise bu durumu boşanma davasına dayanak yapamamanızı tavsiye ediyoruz. Bu makalenin ilerleyen aşamalarında hangi mahkemeye başvurmanız gerektiği ve boşanma davası nasıl açılır hususunda daha detaylı bilgi verilecektir. Ancak öncelikle belirlemeniz gereken şey anlaşmalı boşanma davası mı açmak istediğiniz yoksa çekişmeli boşanma davası mı açmak istediğinizdir. Her ikisini de ayrı ayrı inceleyelim:

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için birtakım şartların bir arada bulunması gerekmektedir. Aksi halde anlaşmalı boşanma davası reddedilecektir. Maddi kayıplara uğramamak için tüm şartların sağlandığından bir boşanma avukatına danışarak emin olmalısınız. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır konusunu aşağıda daha detaylı anlattık

Anlaşmalı boşanma davası için gereken şartlar:

 • En az 1 yıl süre ile evliliğine devam ediyor olması
 • Boşanmanın eşlerin şiddetli geçimsizlik (evlilik birliğinin temelinden sarsılması) nedenine dayandırılması – Özel bir sebep var ise de eşler özel sebebi dilekçelerinde belirtmeyip evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını beyan etmeleri yeterlidir.
 • Eşlerin anlaşmalı boşanma davasını ve boşanma şartlarını (velayet, nafaka, mal paylaşımı, tazminat) karşılıklı olarak kabul etmesi gerekmektedir.

Bu şartların gerçekleşmesi halinde artık anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlayarak anlaşmalı boşanma davası açmanız gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesinin ekine mutlaka her iki tarafın imzaladığı anlaşmalı boşanma protokolü eklenmelidir. Örnek Anlaşmalı Boşanma Protokolünü bağlantı metnine tıklayarak inceleyebilirsiniz. İşbu anlaşmalı boşanma protokolünde aşağıda belirtilen huşulara mutlaka yer verilmesi gerekmektedir:

 • Eşlerin müşterek çocukları olması halinde velayetin kimde kalacağı, ortak velayet olup olmayacağı, velayetin şartları ve iştirak nafakası,
 • Eşlerden birinin maddi bir zararı olması halinde maddi tazminat miktarı ve ödeme şartları,
 • Manevi bir zararı olması halinde manevi tazminat miktarı ve ödeme şartları,
 • Tarafların maddi veya manevi tazminat taleplerinin olmaması halinde bunun belirtilmesi,
 • Eşlerden birinin boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek olması halinde yoksulluk nafakası

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davası genel itibari ile hızlı bir boşanma türü olması nedeni ile toplum arasında usulü bir işlem gibi görünse de normal bir davadan farkı yoktur. Dolayısıyla HMK da belirtilmiş olan dilekçe şartlarını taşımak zorundadır. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi şu şekilde olmalıdır:

 1. Mahkemenin adı.
 2. Davacı ile davalının adı, soyadı, unvanı ve adresleri.
 3. Davacının kimlik yahut pasaport numarası.
 4. Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri. (Boşanma davalarında mal paylaşımı, tazminat ve zilyetlik alacağı davası zaruridir)
 5. İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle nasıl ispat edileceği.
 6. Davada dayanılan hukuki sebepler.
 7. Açık bir şekilde talep ve neticeler.

Unutulmamalıdır ki anlaşmalı boşanma davasında taraflar arasında akdedilmiş bir protokol de olmalıdır. Bu sebeple davayı açarken ya da en geç ilk celseye kadar bu protokolün imzalanarak mahkemeye ibraz edilmiş olması gerekmektedir.

Tek Celsede Boşanmak Mümkün Mü?

Boşanma süreci genel olarak iki ana türe ayrılır: anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma. Anlaşmalı boşanma, çiftlerin evliliklerini karşılıklı olarak sonlandırmak için anlaştığı bir süreçtir. Bu tür boşanmalarda, çiftler maddi ve duygusal konularda anlaşmışlarsa, boşanma tek celsede gerçekleşebilir. Ancak çekişmeli boşanma durumunda, çiftler arasında anlaşmazlıklar varsa, süreç daha uzun sürebilir. Anlaşmalı boşanma, çiftler için bazı avantajlar sağlayabilir. Hızlı bir şekilde hukuksal sürecin tamamlanması, çiftlerin daha çabuk yeni hayatlarına başlamalarına olanak tanır. Ayrıca maddi olarak da daha az masraflı manevi olarak daha az yıpratıcıdır. 

Anlaşmalı boşanma davası davayı açtığınız şehre göre değişmek üzere ortalama yaklaşık 60 gün sürmektedir. Ancak anlaşmalı boşanma avukatı ile davayı açtığınızda 7-10 gün aralığında hızlı bir şekilde mahkemeden gün almanız mümkündür. Boşanma avukatı tarafından dilekçeleriniz ve anlaşmalı boşanma protokolü hızlıca hazırlanacak ve mahkeme ile doğrudan görüşülerek en erken tarihe gün alınacak ve tek celsede boşanmak mümkün olacaktır.

anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır öğrenin

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilik, bireyler arasında kurulan hukuksal bir ilişki olup, zaman içerisinde çeşitli nedenlerle sonlandırılabilir. Boşanma, bu sonlandırma sürecini ifade eder ve hukuki prosedürler gerektirir. Eğer çiftler arasında anlaşmazlıklar ve çekişmeler mevcutsa, çekişmeli boşanma davası açılması gerekebilir. Bu başlık altında çekişmeli boşanma davasının nasıl açılacağına dair hukuki bir perspektif sunulacaktır. Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır ve izlenmesi gereken yol aşağıda belirtilmiştir;

1.Hukuki Danışmanlık Alınması: Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen bireylerin ilk adımı, bir boşanma avukatına başvurmaktır. Bir avukat, davanın hangi gerekçelere dayandığını, kanıtların neler olduğunu ve hangi yasal hakların korunabileceğini belirlemek için önemli bir rol oynar.

2.Delillerin Toplanması: Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır sorusunun en önemli cevabı delillerdir. Deliller değerlendirilmeden boşanma davası açılması muhtemelen ret ile sonuçlanacaktır. Bu nedenle delillerin değerlendirilebilmesi için mutlaka boşanma avukatı ile görüşmeniz gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki aynı sebebe dayanarak sadece 1 kez boşanma davası açılabilmektedir.

3. Dilekçenin Hazırlanması: Çekişmeli boşanma davası açılması için kapsamlı bir dilekçe hazırlanması gereklidir. Unutulmamalıdır ki boşanma dilekçesi hazırılarken, davanın temel gerekçelerini, tarafların taleplerini, delilleri ve hukuki dayanakları açık ve net bir şekilde belirtmeniz gerekmektedir.

4.Görevli ve Yetkili Mahkemeye Başvuru: Dilekçelerin hazırlanmasının ardından, dava açılacak mahkemeye başvuru yapılır. Türkiye’de çekişmeli boşanma davaları, aile mahkemelerinde görülmektedir. Başvuru sırasında, dava dosyası ve gerekli belgeler mahkemeye sunulur.

5. Davanın Kabul Edilmesi: Mahkeme, davanın açılmasına karar verirse, dava süreci başlar. Davanın açılabilmesi için bazı yasal prosedürlerin tamamlanması gerekmektedir.

6. Duruşmalar Savunma ve İddiaların Sunulması: Çekişmeli boşanma davasının ana süreci, duruşmaların yapılmasıdır. Tarafların ve avukatlarının delilleri sunması, tanıkların dinlenmesi ve hukuki argümanların sunulması bu aşamada gerçekleşir.

7. Mahkeme Kararı: Davanın sonunda, mahkeme tarafından bir karar verilir. Mahkeme, çekişmeli boşanma davasında tarafların taleplerini, delilleri ve hukuki dayanakları dikkate alarak bir karar çıkarır.

8. Üst Mahkeme Hakkı: Mahkeme kararının taraflar için uygun olmadığına inanılıyorsa, karar temyiz edilebilir. Temyiz başvurusu, kararın bir üst mahkeme tarafından tekrar incelenmesini sağlar.

Burada önemle dikkat etmeniz gereken husus dilekçenizde usulü hata olmaması ve delillerinizin hukuka uygun olarak dayanak gösterilmesidir. Aksi halde hukuki dayanaktan yoksun delillerin mahkemece kabulü mümkün değildir. Bir diğer husus ise duruşmalar sırasında sarf etmiş olduğunuz sözlü beyanlarıdır. Sözlü beyanlarınız da zapta geçecek olduğundan, söylemiş olduğunuz ve aleyhinize olan tek kelime dava sürecini değiştirebilmektedir.

Sonuç olarak, çekişmeli boşanma davası açma süreci, hukuki prosedürlerin sıkı bir şekilde takip edilmesini gerektiren karmaşık bir süreçtir. Hukuki danışmanlık almak, doğru delilleri sunmak ve yasal süreçlere uygun şekilde hareket etmek, başarılı bir çekişmeli boşanma davası için önemlidir. Bu süreç, adil bir şekilde çözüme ulaşabilmek için ciddi bir hukuki çalışma gerektirir.

Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Evliliklerde zaman içerisinde oluşan anlaşmazlıklar ve sorunlar, çiftlerin boşanma kararı almasına neden olabilir. Eğer bu anlaşmazlıklar yargıya taşınacak boyuta ulaşmışsa ve çiftler arasında çekişmeli bir durum söz konusuysa, çekişmeli boşanma davası açılması gerekebilir. Çekişmeli boşanma dava dilekçesinde olması gereken başlıklar şu şekildedir:

 1. Mahkemenin adı.
 2. Davacı ile davalının adı, soyadı, unvanı ve adresleri.
 3. Davacının kimlik yahut pasaport numarası.
 4. Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri. (Boşanma davalarında mal paylaşımı, tazminat ve zilyetlik alacağı davası zaruridir)
 5. İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle nasıl ispat edileceği.
 6. Davada dayanılan hukuki sebepler.
 7. Açık bir şekilde talep ve neticeler.

Dava Konusunun ve Gerekçelerin Belirtilmesi: Dilekçenin ilk bölümünde, dava konusu ve gerekçeler ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır. Boşanma talebinin yanı sıra, taraflar arasındaki anlaşmazlıklar, evlilik birliğinin sarsılması nedenleri gibi bilgiler dile getirilmelidir.

Taleplerin Sıralanması: Dava dilekçesi, çekişmeli boşanma sürecinde tarafların hangi haklarını talep ettiğini içermelidir. Velayet hakkı, nafaka gibi talepler detaylı bir şekilde sıralanmalıdır.

Delillerin Sunulması: Dilekçe içinde, davayı destekleyen delillerin (belgeler, tanıklar, uzman raporları vb.) listesi yer almalıdır. Deliller, davayı güçlendirmek ve mahkemeye sunmak amacıyla önemlidir.

Dilekçenin Sonuç Kısmı: Dilekçenin son bölümünde, dava talepleri ve dilekçeyi hazırlayan tarafın talepleri belirtilmelidir. Ayrıca, mahkemeden yapılması istenen işlemler de açıkça ifade edilmelidir.

Boşanma dava dilekçesinde neler talep edilir:

 • Maddi ve manevi tazminat talepleri,
 • Nafaka,
 • Velayet,
 • Çocuğun kişisel ilişkisinin tesisi,
 • Aile konutu
 • Ziynet eşyaları
 • Şahsi eşyalar

Çekişmeli Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanmalar, anlaşmalı boşanmalara göre daha uzun süren davalardır. 2023 yılında çekişmeli boşanma davaları yaklaşık 5-6 celse sürmektedir. Bu davanın süresi neredeyse 18 aya yıla tekabül etmektedir. 

Çekişmeli boşanma davaları hakkında diğer makalemizi de “Çekişmeli Boşanma Davası ve Şartları” linkine tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Boşanma Davasında Görevli Mahkeme

Boşanma davaları, evlilik birliğini sonlandırmaya yönelik hukuki süreçlerin yürütüldüğü hassas ve önemli davalardır. Türkiye’de, boşanma davalarının görüldüğü mahkeme türü “Aile Mahkemesi”dir. Aile Mahkemeleri, aile hukuku alanındaki davalara bakmak üzere özel olarak kurulmuş hukuki birimlerdir. Bu mahkemeler, evlilik birliğinin sonlandırılmasıyla ilgili talepleri ve çekişmeli boşanma davalarını değerlendirmekle görevlidir. Aile Mahkemeleri, sadece boşanma davalarına değil aynı zamanda nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi aile hukuku alanındaki diğer konulara da bakar. Bu sayede, aile içi hukuki ihtilafların adil ve özel bir yaklaşımla çözülmesi amaçlanır. Aile Mahkemeleri, taraflar arasındaki hak ve menfaatleri dikkate alarak, adil bir yargılama süreci yürütmek üzere yetkilendirilmişlerdir. Bu nedenle, boşanma davalarında görevli olan Aile Mahkemeleri, aile hukukunun özel ihtiyaçlarına ve hassasiyetine uygun bir şekilde hizmet sunmayı amaçlar.

Boşanma Davası Nerede Açılır? Yetkili Mahkeme Neresidir?

Gerek anlaşmalı boşanma davası gerekse çekişmeli boşanma davası Türk Medeni Kanunun 168. Maddesi uyarınca, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat

Evlilik, çiftler arasında kurulan birlikteliğin ve sevginin bir yansıması olarak başlar. Ancak zaman içerisinde ortaya çıkabilecek sorunlar ve anlaşmazlıklar, bazen boşanma kararının alınmasına neden olabilir. Boşanma süreci, sadece hukuki prosedürleri değil, aynı zamanda duygusal ve maddi boyutları da içeren karmaşık bir süreçtir. Boşanma davalarında, çiftlerin taraflar arasındaki ekonomik ve duygusal dengenin sağlanması amacıyla talep edebileceği maddi ve manevi tazminatlar dikkate alınmalıdır.

Boşanma Davasında Maddi Tazminat Nedir?

Maddi tazminat, boşanma davasının bir sonucu olarak, ekonomik açıdan mağdur olan tarafın talep ettiği bir tazminat türüdür. Evlilik sürecinde birlikte edinilen malların paylaşımı, yaşam standardının korunması gibi faktörler göz önünde bulundurularak hâkim tarafından belirlenir. Maddi tazminat, özellikle gelir farklılıkları, ev işlerine katkılar, çocukların bakımı gibi unsurlar dikkate alınarak belirlenir.

Boşanma Davasında Manevi Tazminat

Manevi tazminat ise duygusal açıdan zarar gören tarafın talep ettiği tazminat türüdür. Evlilik birliğinin sona ermesi, duygusal travmalar ve zorlu süreçler nedeniyle yaşanabilecek psikolojik ve duygusal sıkıntıların karşılanması amaçlanır. Ancak manevi tazminat talepleri, somut delillere dayandırılmalı ve hâkimin takdirine bağlı olarak değerlendirilir.

çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır öğrenin

Boşanmak İçin Boşanma Avukatına Başvurmalı Mıyım?

Evlilikler, birlikte geçirilen anılar, deneyimler ve duygusal bağlarla örülü birlikteliklerdir. Ancak bazen hayatın getirdiği zorluklar ve farklılıklar, çiftleri boşanma kararı almaya yönlendirebilir. Boşanma süreci, sadece hukuksal bir aşama değil aynı zamanda duygusal ve maddi bir yük taşıyan bir süreçtir. Bu noktada, boşanma davasında bir avukatın rolü oldukça kritiktir.

Hukuki Bilgi ve Tecrübe: Boşanma davaları, hukuki detayları ve prosedürleri içeren karmaşık süreçlerdir. Hukukun evlilik birliğini sona erdiren süreçleri ve tarafların haklarını içeren yönleri, uzmanlık gerektirir. Bir avukat, hukuki bilgi ve tecrübesiyle taraflara gerekli rehberliği sağlar, yasal haklarını anlatır ve gereken adımları yönlendirir. Avukat, tarafları hukuki süreç konusunda aydınlatarak adil bir sonuç elde etmelerini sağlar.

Duygusal Destek: Boşanma süreci, taraflar için duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Bir avukat, sadece hukuki konularla değil aynı zamanda duygusal konularda da taraflara destek olur. Davanın tarafları olan bireylerin duygusal ihtiyaçlarını anlayarak ve empati göstererek, onları bu zorlu süreçte destekler. Avukatın sağladığı duygusal destek, tarafların daha sağlıklı bir şekilde dava sürecini yönetmelerine yardımcı olabilir.

Hukuki Strateji ve Delil Yönetimi: Bir avukat, boşanma davasında etkili bir hukuki strateji oluşturur. Delil toplama, tanıkların yönetimi ve argümanların hazırlanması gibi konularda profesyonel yardım sağlar. Avukat, tarafların lehine olan delilleri doğru bir şekilde sunarak davayı güçlendirir. Bu strateji, tarafların taleplerini daha iyi temsil etmelerine ve mahkemede daha güçlü bir duruş sergilemelerine yardımcı olur.

Hukuki İşlemlerin Yönetimi: Boşanma davaları, hukuki prosedürleri içerdiğinden dolayı zaman alıcı ve karmaşık olabilir. Bir avukat, gerekli belgelerin hazırlanması, dilekçelerin sunulması ve diğer hukuki işlemlerin yönetilmesi konularında tarafları yönlendirir. Bu sayede, hukuki süreç düzgün bir şekilde ilerler ve tarafların hukuki hakları korunur.

Boşanma davaları, tarafların yaşamını derinden etkileyen karmaşık süreçlerdir. Bu zorlu dönemde bir avukatın rehberliği ve desteği, tarafların hukuki haklarını korumasının yanı sıra duygusal ihtiyaçlarını da karşılamalarına yardımcı olur. Avukatlar, profesyonel bilgi, tecrübe ve duyarlılıkla taraflara yol gösterirken, adil ve hakça bir sonuç elde edilmesine katkı sağlarlar. Bu nedenle boşanma avukatından yardım alınması önem arz etmektedir.

2024 Yılı Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Avukatlar, avukatlık asgari ücret tarifesine göre fiyat verebilmekte olup daha düşük ücrete davaya vekil olmaları yasaklanmıştır. Avukatlık ücret tarifesine göre çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti 44.500 TL’dir. Anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti 28.500 TL’dir. 

Sık Sorulan Sorular

Tek celsede boşanmak için ne yapmalı?

Tek celsede boşanmanın tek yolu anlaşmalı boşanma davası açmaktır. Tarafların kabulü ile sunulan protokole istinaden mahkemece ilk celseden boşanmaya karar verilecektir.

Eşim boşanmak istiyor ama ben istemiyorum ne yapmalıyım?

Boşanmanın gerçekleşebilmesi için her iki tarafında boşanma niyeti aranmamaktadır. Ancak kusuru olan taraf boşanma davası açar ancak kusuru olmayan taraf boşanmak istemez ise mahkemece boşanma davası reddedilecektir.

En kolay boşanma nasıl olur?

Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için “En Kolay Boşanma Sebepleri Nelerdir” konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

4 thoughts on “Boşanma Davası Nasıl Açılır? 2024”

  1. Av.İbrahim Yıldız

   Merhaba Elif hanım boşanma davasını açtıktan hemen sonra açabilirsiniz ancak boşanma davası kesinleşene kadar bekletici mesele yapılacaktır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir