Ana Sayfa » Makaleler » Gayrimenkul Hukuku » Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Kira tahliye taahhütnamesi ile kiracı kiralanan taşınmazı ileriye dönük olarak belirli bir tarihte boşaltmayı kabul eder. Kiracı tahliye taahhütnamesi Türk Borçlar Kanunu’nun 352. Maddesinde düzenlenmiştir.

“Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.”

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları

  • Tahliye taahhütnamesi yazılı olmalıdır. Sözlü tahliye taahhüdü kabul edilmemektedir. Şayet tanıkla ispata uygun değildir. Noterden tahliye taahhütnamesi alınması zorunlu değildir.
  • Kira sözleşmesinden sonra düzenlenmelidir. Kira sözleşmesinden önce, kira sözleşmesi sırasında ya da kira sözleşmesinden birkaç gün sonra düzenlenmesi kiralayanın baskısı altında imzalandığına emare teşkil ettiğinden geçerliliği bulunmamalıdır.
  • Tahliye taahhütnamesi kiracı tarafından bizzat ya da geçerli bir vekaletname ile yetkili temsilci tarafından yapılmalıdır.
  • Taahhütnamenin kiralananın boşaltma tarihini içermesi gerekmektedir.

Ancak belirtmek gerekir ki tahliye tarihini boş bırakarak imza atan kiracı bu duruma katlanacaktır. Yargıtay’ın kararları doğrultusunda kiracının boş olarak teslim edildiği yönündeki iddiaları dinlenmez.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN               :

KİRAYA VEREN                : 

TAHLİYE EDİLECEK MECURUN    

ADRESİ                                                   : 

TAHLİYE TARİHİ                                :

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜD EDEN

(Ad Soyad – İmza)

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Süresi

Tahliye taahhütnamesi geçerliliği kabul edilmesi halinde tahliye tarihinde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kiracı çıkartılabilir. Ancak kiracının çıkmaması halinde 1 ay içerisinde tahliye davası açılabilir ya da tahliye taahhüdüne dayalı icra takibi başlatılabilir. Buradaki 1 aylık sürenin başlangıç tarihi tahliye edileceği taahhüt tarihidir.

Tahliye Taahhütnamesi İle Tahliye

Burada elinde tahliye taahhütnamesi bulunduran ev sahibi dilerse doğrudan kiralanan taşınmazın bulunduğu sulh hukuk mahkemelerinde tahliye davası açabilir. Ya da tahliye taahhütnamesi icra takibi başlatarak icra müdürlüğünden kiralanan taşınmazın tahliyesini isteyebilir. Dolayısı ile tahliye taahhütnamesi ile tahliye iki şekilde mümkündür kiralayan dilediği yola başvurabilmektedir.

Tahliye Taahhütnamesine İtiraz

Şartları taşımayan tahliye taahhütnamesinin iptal edilmesi mümkündür. Burada kiracının tahliye taahhütnamesinin yukarıda belirtmiş olduğumuz şartlardan birini taşımaması halinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Örneğin tahliye taahhüdü kira sözleşmesinden önce düzenlenmiş ise ya da kira sözleşmesinin tanzimi sırasında düzenlenmiş ise kiracı bu duruma itiraz ederek tahliye taahhüdünü geçersiz kılabilmektedir.

Bir başka itiraz konusu ise tahliye taahhütnamesi imzaya itiraz edilmesidir. Tahliye taahhüdündeki imzaya itiraz edilmesi halinde bu itiraz icra mahkemelerinde incelenemeyeceğinden itirazın iptali davası açılarak sulh hukuk mahkemelerinde yargılanmaya başlanması gerekecektir. Bu durum ise yargılama süresini uzatacağından kiracılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

Tahliye Taahhütnamesi İle Tahliye Ne Kadar Sürer

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliye edilmesi için iki yol mevcuttur. Birinci yol dava yolu ile tahliyedir. Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye davası açılması halinde dava süresi ortalama olarak 9-12 ay sürmektedir. Ancak bu süre dava açılan mahkemenin yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. 

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliye edilmesi için bir diğer yol olan tahliye taahhütnamesine dayalı icra takibi ise itiraz edilmemesi halinde en hızlı yol olacaktır. Ancak itiraz edilmesi halinde yine ilk yol olan dava açma yoluna gidilmesi gerekecektir. İcra müdürlüğü tahliye takibini kiracıya tebliğ edecek ve taşınmazı boşaltması için 7 gün süre verecektir. Kiracının itiraz etmemesi halinde icra müdürlüğünden gün alınarak tahliyeye gidilmesi gerekmektedir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir