Ana Sayfa » Makaleler » Gayrimenkul Hukuku » Taşınmaz Satış Sözleşmesi Geçerlilik Şartı Nedir?

Taşınmaz Satış Sözleşmesi Geçerlilik Şartı Nedir?

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi, taraflar arasında bir gayrimenkul satışı ile alakalı anlaşmayı temel almaktadır. Taşınmazın sözleşmede kararlaştırılan koşullar çerçevesinde ilerleyen bir zamanda alışverişini temel alan bu sözleşme taraflar arasında bağlayıcı bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda taraflar arasında borç ilişkisi ortaya çıkaran bu durumun belli koşullara bağlı olduğunu belirtmek gerekir. Peki, taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde geçerlilik koşulları nelerdir?

Taşınmaz Satış Sözleşmesi Koşulları

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi koşulları düşünüldüğünde ilk ve en önemli şart sözleşmenin resmi şekil şartına uygun olmasıdır. Bu nedenle de resmiyete bağlı olmayan bir sözleşmenin taraflar açısından bağlayıcı olması pek de söz konusu olmayacaktır. Sözleşme geçerliliğini konu edinen koşullardan bir tanesi de sözleşmenin noter huzurunda yapılmasıdır. Sözleşme ayrıca iki tarafın açık rızasıyla imzalanmasıdır. Noter nezdinde imzalanma bir zorunluluk olarak kabul edildiğinden noter önünde yapılmayan sözleşmelerin taraflar açısından bir önemi olmayacaktır.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde önemli bir husus da tapu kaydıdır. Taşınmaz satış sözleşmesine konu olan taşınmazın tapu kayıtlarında bulunmalıdır. Bu çerçevede tapu kaydı bulunmayan bir gayrimenkulle alakalı sözleşme yapılmektedir. Ancak kaydı olmayanların bu tür bir sözleşmeye konu olmayacağı unutulmamalıdır. Bahse konu koşullara ek olarak taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde bedel, ödeme yöntemi gibi pek çok detayın belirlenmiş olması elzemdir. Aksi durumlarda sözleşmede bulunması gereken unsurların eksikliğinden kaynaklanan problemlerin ortaya çıkışı söz konusu olacaktır.

Notersiz Yapılan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Geçerli Mi?

Notersiz yapılan gayrimenkul satış sözleşmesi temel olarak geçerli bir sözleşme olarak kabul edilmemektedir. Zira bu sözleşmenin geçerlilik koşulları arasında en önemli unsur şekildir. Sözleşmenin resmi şekle bağlı olması ve noter nezdinde imzalanması durumu öne çıkarılmıştır. Sözleşmenin art niyetli kimseler tarafından irade dışında imzalatılması durumu dikkate alınmalıdır. Notersiz yapılan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin neden olacağı olumsuzluklar ciddi manada fazla olacaktır. Bu hali değerlendirerek sözleşmede herhangi bir eksiklik olmaması adına titiz bir yaklaşım sergilenmesi gerektiği göz ardı edilmemelidir.

Taşınmaz Satış Sözleşmeleri Nerede Yapılır?

Taşınmaz satış sözleşmesi, taraflar arasındaki niyetin açıklanması ile birlikte kurulması gereken bir sözleşmedir. Sözleşmenin nerede ve hangi zaman diliminde yapılması gerektiği ile alakalı herhangi bir koşul öne sürülmemiştir. Ancak noter huzurunda yapılması zorunluluğundan kaynaklanarak taşınmaz satış sözleşmelerinin noterliklerde imzalanması gerektiğini vurgulamak gerekir. Kanuni anlamda geçerli olması açısından mutlaka noter huzurunda yapılması gerekir. Bu sözleşmeyle alakalı en doğru yaklaşımları benimsemelisiniz. Bu çerçevede sonuç sadece taşınmaz satış sözleşmesinin doğuracağı halleri değil bütün süreci etkileyecektir.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Zamanaşımı Ne Kadar?

Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri ile alakalı uygulamada belirlenmiş bir zamanaşımı süresinden söz edilmemiştir. Nitekim bu sözleşmeler herhangi bir zamanaşımı rejimine de tabi olmamaktadır. Ancak zamanaşımı konusunda genel uygulamalar dikkate alınarak sürenin 10 yıl olması kabul edilmektedir. Bu çerçevede zamanaşımı süresi sözleşmenin uygulanmasının mümkün olduğu ilk anda başlar. Sözleşmenin uygulanmasını zorlaştıracak ya da imkânsızlaştıracak olan hallerin varlığı bu sürenin işlemesini durduracaktır.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Taşınmaz satış sözleşmeleri ile alakalı görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olarak kabul edilmektedir. Yetki konusunda tercih edilmesi gereken mahkeme taşınmazın bağlı olduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir