Ana Sayfa » Makaleler » Gayrimenkul Hukuku » Kira Alacağı İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Kira Alacağı İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Kira için icra takibi davasında farklı aşamalar ile karşılaşılır. Yapılan kira kontratı karşılığında evi kiralayan kiracının borcu ödemediğiniz kanıtlanması gerekir. Borcunu ödemeyen kiracı için icra süreci başlatılabilmektedir. İcra sürecinde öncelikle ödeme emri yapılır. Ödeme emri, alacaklı (mal sahibi) tarafından borçluya (kiracı) iletilmektedir. Bu süreçte yasal yollar ve aracılar aktif olarak tercih edilmelidir.

Taşınmazdan tahliye talep edilebileceği gibi borcun ödenmesi ve haciz işlemleri için de talep oluşturulabilmektedir. Bu noktada borçlu ve alacaklının arasında uzlaşı ve anlaşma da önem taşımaktadır. Kiracının ödemesi gereken tek tutar kira değildir. İcra takibi başlatıldıktan sonra kiracının, ortaya çıkan masrafları da karşılaması beklenmektedir. Yan gider olarak isimlendirilen bu masraflar kurallar ile belirlenmiştir. Kira alacağı için oluşturulan dava için görevli mahkemeye başvuru yapılmalı ve süreç uzmanlar tarafından yürütülmelidir.

Kira Alacağı İcra Takibi Davası Nerede Açılır?

Kira alacağı için görevli mahkemenin diğer mahkeme türleri ile karıştırılmaması gerekir. Kira alacağı olan ev sahiplerinin dava açması gereken mahkemeler farklıdır. Her mahkeme farklı suçlara ve farklı davalara bakmaktadır. Dolayısı ile kira alacağı için icra takibi davası başlatmak isteyenlerde herhangi bir mahkemeye başvuru yapılmamaktadır. Başvuru yapılması gereken ve bu konu ile yetkilendirilen makam Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Sulh Hukuk Mahkemelerine kiracılar ve ev sahipleri için dava açılabilmektedir.

Kira alacağı olan ev sahipleri dava açmak istediği takdirde öncelikle avukatlarıyla görüşmelidir. Ardından ise Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yapılarak dava süreci başlatılacaktır. Borçlu durumda olan kiracının icra takibine takıldığı durumda 30 gün içerisinde borcunu ödemesi gerekir. Bu süreçte Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından süreç takibi yapılacaktır.

Kira Alacağı Nasıl Tahsil Edilir?

Kira Alacağı Nasıl Tahsil Edilir

Kira alacağının tahsil edilme yöntemi için belirlenen mevzuatlar vardır. Kira borcu oluştuğu zaman ev sahibinin kirayı tahsil etmesi için yasal hakları bulunur. Bu yasal haklardan faydalanabilmesi için öncelikli olarak icra takibi oluşturulmalıdır. Verilen süre içerisinde borca karşılık bir itiraz yapılmaz ve borç ödenmez ise alacağın tahsil edilmesi gerekir. Eğer borçlunun maddi olarak bir birikimi ya da ödeme yapabileceği bir maaşı yok ise bu durumda kira alacağı haciz yolu ile tahsil edilmektedir. Bu noktada birbirinden farklı aşamalar bulunur ve bu süreçte borcun ödenmesi için borçlu kişiye (kiracıya) ihtar gönderilir.

Ev sahibinin mutlaka kira bedelini alabilmesi, tahsil edebilmesi için yasal yolları takip etmesi gerekir. Yasal yollar takip edilmeli ve taciz gibi farklı yöntemler ile borç tahsil edilmeye çalışılmamalıdır. Bu sebeple de öncelikli olarak icra takibi aşamaları takip edilmelidir. İcra takibinde ödeme yapılmaz ise süreç kiracı açısından haciz ile sonuçlanır. Hem kiracının hem de mal sahibinin yasal haklarını kullanarak hareket etmeleri önemlidir.

Kira Alacağı İcra Takibi Ne Zaman Kesinleşir?

Kira alacağında icra takibinin kesinleşmesi için sürecin başlatılması gerekir. Ev sahibi kira alacağı olduğu takdirde icra takibini başlayabileceği yasal süre ile hareket etmelidir. Bu yasal süre 30 gün olarak belirlenmiştir. Borçlu olan kiracı eğer 30 gün içerisinde kirasını ödemezse icra takibi kesinleşecektir. Ödenmeyen kira için icraya konması süresi 30 gün olarak belirlenmiştir. Yetkililer tarafından belirlenen bu süreçte kiracı eğer borcuna itiraz etmez ise ve 30 gün süresinde ödemesini gerçekleştirmez ise itiraz takibi net olarak başlayacaktır.

İcra takibi başladıktan sonra kişinin (borçlunun, kiracının) itirazı için olan süreçte hukuki destek alması gerekir. Kiracının 30 günlük süre içerisinde sadece borcunu ödemesi değil, aynı zamanda borca itiraz etmesi de gerekir. Aksi takdirde haciz problemiyle karşı ulaşılabilecektir. 30 gün boyunca ödenmeyen borçlarda ev sahibinin haciz talep etme hakkı bulunmaktadır. Haciz talebi oluşturabilmek için kira alacağı icra takibi aşamasının başlatılmış olması gerekir. Genellikle bu aşamalarda hukuki destek alınması durumun zorlaşmasının ve hak kaybı ile karşılaşılmasının önüne geçer.

Kira Borcunda Faiz Var Mı? Var ise Ne Zaman Başlar?

Kira borcunda faiz ile karşılaşılabilmektedir. Her türlü maddi borçlanma karşısında faiz uygulanabilmektedir. Alacaklının girdiği zor durumun karşılanması için maddi ve manevi davalar açılabilir. Bu süreçte kişinin ortaya çıkan zararının karşılanabilmesi için borca faiz de eklenebilmektedir. Faiz oranı ve faiz eklenip eklenmeyeceği her borç için geçerli olmamakla birlikte değişiklik gösterebilir. Bu durum mevcut koşullara göre yetkili mahkeme tarafından kararlaştırılmaktadır.

Borç konusu eğer kira ise bu durumda borca faiz eklenmesi mümkündür. Kira bedeli ödenmemiş ve geciktirilmiş ise bu durumda kiracının kirayı faiziyle ödemesi gerekir. Mahkeme aşamasına geçildikten sonra ev sahibinin borcu faiz ile geri alması da mümkündür. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yürütülecek olan bu süreçte faiz oranının başlatılması için kiranın ödenmesi için belirlenen süre gözetilmektedir. Kira bedelinin ödenmesi gereken süre (vade) bitimi itibari ile faiz uygulaması başlatılır.

Kira Alacağı için İcra Davası Ne Kadar Sürer?

Kira davasında süreç uzun olabilmektedir. Bir ev sahibi kiracısından evi kiralama bedelini alamıyor ise bu süreçte dava açabilme hakkı bulunmaktadır. İcra davası açılabilmesi için 30 gün boyunca kiranın ödenmemesi gerekir. 30 günün ardından ise haciz süreci başlayacaktır. Süreç davaya evrildiğinde, mahkeme tarafından sürecin sonlandırılması 12 ay ila 24 ay arasında sürebilmektedir.

Kira icra davaları için sonuçlanma süreleri bir hayli uzun olabilmektedir. Bunun sebebi kiracı ve ev sahibi arasında oluşan birbirinden farklı davaların olmasıdır. Özellikle son zamanlarda yaşanan kira krizleri sebebiyle kiracılar ve ev sahipleri arasında birçok farklı dava açılmaktadır. Haliyle davaların sürdürülmesi, başlatılması ve sonuca varılması aşamalarında farklı oturumlar yapılır ve bu durum sürecin uzamasına neden olur. Ortalama olarak 1,5 yıl içerisinde kira alacağına ilişkin kira (icra) davası sonuçlanacaktır.

Kira Alacağı İcra Takibine İtiraz Süresi Ne Kadar?

Kira Alacağı İcra Takibine İtiraz Süresi

Kiracının icra takibine itiraz süresi yasal yöntemler ile belirlenmiştir. Kiracı borcunu ödeme diye takdirde ev sahibi tarafından açılan icra takibi ile karşılaşabilir. Bu durumda kiracının borcu itiraz etme ve icra takibini reddetme hakkı bulunmaktadır. Ancak bu haktan yararlanabilmek için mevzuat ve yönergeler ile belirlenmiş olan itiraz süresine tabi bulunmalıdır.

İtiraz süresi 3 gün ila 7 gün arasında değişiklik gösterir. 6 aydan kısa ev kontratları için belirlenen itiraz süresi 3 iş günüdür. 3 iş günü içerisinde kiracının icra takibine itiraz etmesi gerekir. 6 ay ve daha fazla olan kira sözleşmeleri için ise belirlenen itiraz süresi 7 iş günüdür. Belirlenen bu süreler içerisinde kontrat süresine bağlı olarak itiraz edilmesi gerekir.

Kira Alacağı İcra Takibine İtiraz Edildiğinde Ne Olur?

Kira alacağına itiraz etmek isteyen borçluların (kiracıların) belirlenen yasal süreye uymaları zorunludur. Süreyi geçirmeden itiraz edildiği takdirde dava aşamasına geçilmeden borcun ödenmesi gerekir. Kira borcunun ödenmesi için kiracıya 30 gün verilecektir. Bu 1 aylık süre içerisinde kiracının itirazı takip eden günlerde ödeme yapması gerekir. Aksi takdirde kira alacağı için icra takibi kesinleşecek ve haciz ve kontrat iptali ile karşılaşılacaktır. Kirasını ödemeyen kiracının tahliye edilmesi için ayrıca dava açılması gerekmektedir. Yada Örnek-13 takibi başlatılarak icra yolu ile kiracının tahliyesi talep edilebilmektedir.

Kira alacağı için icra takibi nasıl açılır?

İcra takibi başlatılması için öncelikle bir icra avukatı ile görüşerek takip talebi hazırlattırılması gerekmektedir. Akabinde vekille yahut doğrudan mal sahibi icra takibi başlatarak kira alacağının tahsilini isteyebilir.

Kira alacağı için ihtarname şart mı?

Kira alacağına ilişkin icra takibi başlatılması için ihtarname zorunlu değildir. Hatta icra takibi ileride açılacak alacak davası için ihtar mahiyetindedir.

Kiracı kira alacağı icra takibine itiraz ederse ne olur?

Alacaklı mal sahibi tarafından itirazın iptali davası açılarak alacak mahkemeye taşınmalıdır.

Ayrıca Bakınız: İstihkak Davası Nasıl Açılır?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir