Ana Sayfa » Makaleler » Gayrimenkul Hukuku » Kira Sözleşmesi Örneği 2024

Kira Sözleşmesi Örneği 2024

Kira sözleşmesi örneği indirerek kendinize göre doldurabilirsiniz. Konut kira sözleşmelerinde olması gereken tüm şartlar mevcuttur.

DAIRESI 
Kiralanan 
Kiralananın CinsiMESKEN
Kiralayan 
Kiralayanın Adresi  
Kiracı 
Adres 
Akdin Başlangıç Tarihi 
Akdin Süresi1 Yıl
Yıllık Kira Bedeli 
Kira Bedelinin Ödeme Şekli 
Kiralananın DurumuSağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir
Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar 

 GENEL KOŞULLAR
Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır. Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur. Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır. Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır. Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur. Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır. Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır. Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır. Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur. Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir. Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır. Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır. Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz. Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.iş bu kira sözleşmesinde yer almayan hususlar hakkında 6098 sayılı borçlar kanunu hükümleri geçerlidir 

 ÖZEL KOŞULLAR
Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.Kiralanan konuttan kaynaklı aidat, apartman masraf ve giderleri kiracı tarafından ödenecektir.Kiralanan, mesken dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz. Yıllık kira bedeli peşin ödenecek ve …………. TL depozito bedeli kiralayana ayrıca ödenecektir.Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenecektir. Kapılar, pencereler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir. Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik olanaksızlar hariç-  yaptıracaktır.Kiracı, elektrik aboneliğini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiralayana verecektir.Kiracı, üç gün içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, …………….. Mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır. Sözleşmenin devamı halinde kira artış oranı TEFE/TÜFE oranları baz alınarak artırılacaktır.Kiraya verene ait banka bilgileri kiracıya teslim edilmiş olup iş bu banka IBAN hesabına ödeme yapılacaktır.       İşbu, on sekiz genel ve on iki özel koşuldan oluşan sözleşmeyi, hür iradelerimizle iki nüsha olarak imzaladık.  

Yukarıda yazılan kira sözleşmesi örneği aşağıda Word halinde verilmiştir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir