Ana Sayfa » Makaleler » Gayrimenkul Hukuku » Kiracı Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Kiracı Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Kiracı tahliye davası dilekçe örneği incelenerek hazırlanacak dosya ile kanuni süreç başlatılarak ev sahipleri tarafından kiracının tahliyesi için dava açılabilmektedir. Ancak Türkiye’de mevcut yasalar gereği bu davanın açılabilmesi için bazı şartların oluşması şarttır. Türk Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenen tahliye davaları için birçok farklı koşulun bir araya gelmesi gerekiyor.

Kiraya veren ev sahiplerinin kiracıyı doğrudan tahliyesine ilişkin hükümler iki ana başlık altında toplanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak kiracının bildirim yoluyla tahliyesi, diğeri ise kiracının dava yoluyla tahliyesi süreçlerini kapsamaktadır. Kiracı tahliye davası açma sürecinde yasal prosedürlere uygun şekilde hukuki süreç işlemelidir.

Kiracı Tahliye Davası Nedir?

Kiracı tahliye davası adından da anlaşılacağı üzer bir ev sahibinin mülkünden kiracıyı hukuki yollar ile tahliye ettirmesini içeren davalardır. Ev sahibinin, kiracının taşınmazın tahliye edilmesini talep ettiği bir dava türü olarak özellikle son yıllarda Türkiye’de mahkemelerde en çok konu olan davalar arasında yer almaktadır.

Türk Borçlar Kanunu ilgili maddelerinde düzenlenen bu davalara ilişkin birçok koşul belirlenmiştir. Eğer bu koşullar oluşmazsa dava açılamaz. Mahkeme tarafından süreç kapsamında gerekli deliller incelendikten sonra tahliye davasından kiracı ya da ev sahibi lehine karar verilebilir. Bu nedenle tahliye davalarında uzman bir avukat ile çalışmak ve süreci hukuki olarak profesyonel şekilde yürütmek önemlidir.  

Hangi Hallerde Kiracı Tahliye Edilebilir?

Hangi Hallerde Kiracı Tahliye Edilebilir

Kiracıyı tahliye davası açma süresi içinde ilgili kurumlara başvuru yapılmasının ardından dava süreci başlamaktadır. Ancak ev sahipleri tarafından mülklerinde kalan kiracıları evden çıkarmak için bazı koşulların oluşması gerekmektedir. Haklı nedenler ve uygun koşullar oluşmadan dava açılması ya da davanın ev sahibi lehine sonuçlanması mümkün olmayacaktır.

Kiracıyı tahliye davası açılması için gerekli koşullar kısaca şunlardır:

  • Geçerli bir kira sözleşmesinin olması,
  • Kiraya verenlerin tahliye taleplerinin haklı bir nedene dayanması gerekir,
  • 1 yıldan kısa kira döneminde ev sahibi tarafından kiranın gecikmesi nedeniyle 2 ihtar çekilmişse,
  • İhtiyaç nedeniyle (kendisi, alt/üst soyu veya bakmakla yükümlü oldukları vb.) tahliye talebinde bulunmak,
  • Taşınmazın tahrip edilmesi, bozması,
  • Amacı dışında kullanılıyor olması vb.

Kira sözleşmesinin feshi için eğer haklı bir neden bulunmuyorsa bu durumda tahliye talepleri mahkeme tarafından kabul edilmeyecektir. Bu nedenle tüm haklı nedenlerin ortaya çıkması ve kiracıyı tahliye için hukuki sürecin başlatılması gerekmektedir.

Ev Sahibi Ben Oturacağım Diye Kiracıyı Ne Kadar Sürede Çıkarabilir?

Ev sahibi ben oturacağım deyip kiraya verirse ya da kiracının birtakım hukuki hakları doğacaktır. Bu durumda tazminat hakkı bile ortaya çıkabilir. Eğer ev sahibi kendi ihtiyacı nedeniyle kiracıya ihtar çekerek de evin tahliye edilmesini isteyebilir. İhtar çekilmesi halinde en az 30 günlük süre verilmiş olması gerekmektedir.

Ev sahibi ben oturacağım diyerek tahliye talep etmesi halinde bu ihtiyacını da kanıtlamak zorundadır. Durumunu kanıtlayarak kiracının evini boşaltmasını isteyebilir. İhtar çekildikten sonra kiracı en az 6 ay daha evde oturabilmektedir. Bu tür süreçlerde kiracı ve ev sahipleri arasında uzlaşmaya varılması sürecin daha hakkaniyetli ve kısa sürede tamamlanmasını sağlayacaktır.

Avukat Olmadan Tahliye Davası Açılabilir Mi?

Avukatsız tahliye davası açılması teorik olarak mümkün olsa da davayı kazanma şansının artması ve hukuki sürecin eksiksiz ve doğru şekilde yürütülmesi için uzman bir avukata ihtiyaç duyulur. Dava şartlarına uygun olan taraf ve dava ehliyetine sahip olan herkes avukat gerek duyulmadan dava açma özgürlüğüne sahiptir. Açılacak davanın hangi merci tarafından işlendiğini tespit etmek ve daha sonra dava hakkında dilekçe hazırlayarak ilgili birimlere başvuru yapmak gerekiyor.

Ev sahipleri ve kiracılar arasında son yıllarda artan uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk uygulaması da devreye girmiştir. Bu kapsamda olası bir anlaşmazlık durumunda arabuluculuk sonrasında dava açma süreçlerinin takip edilmesi gerekecektir. Kiracıyı tahliye davası açma sürecinde tüm hukuki yolları sorunsuz şekilde tamamlamak için avukat ile çalışmak daha iyi sonuç alınmasında fayda sağlayacaktır.

Tahliye Davası İlk Celsede Biter Mi?

Kiracı tahliye kararını temyiz ederse ya da davanın uzamasına neden olacak diğer koşullar oluşursa bu durumda kiracıyı tahliye davalarının sonuçlanması da uzayacaktır. Mahkemenin yoğunluğu ve dava konusuna göre süreler değişebilmektedir.

Türk hukuk sistemi içinde genelde kira davalarının sonuca kavuşması için hedef süre 300 gün olarak belirlenmiştir. Avukatlık hizmetleri ile bu süreler daha da kısalabilir. Mahkemenin tek celsede sonuçlanıp sonuçlanamayacağı konusu ise tamamen davaya konu olan unsurlara göre değişecektir. Mahkeme tarafından tüm deliller incelenerek kısa sürede karar verilebilir.

5 Yılını Dolduran Kiracının Tahliyesi Nasıl Olur?

5 yılını dolduran kiracının tahliyesi için süreç yine aynı şekilde işlemektedir. Burada önemli konu haklı bir nedene bağlı olarak ev sahibi tarafından kiracının evini boşaltmasını istemesi olacaktır. Türk Borçlar Kanunu kapsamında kiraya veren ev sahiplerinin haklı bir nedene dayanarak kira sözleşmesini feshetmesi mümkündür.

Normal şartlar altında 5 yılını dolduran bir kiracı hukuksal haklı nedenlere dayanmadan evden çıkarılamaz. Ancak 10 yılını dolduran kiracının tahliyesi istenebilmektedir. Bu kapsamda süreler önemlidir. Her yeni kira döneminde 3 ay önce kiracıya bildirimde bulunulması ile kiracı tahliye edilebilir.

Kiracıyı Tahliye Etmenin En Kolay Yolu Nedir?

Kiracıyı Tahliye Etmenin En Kolay Yolu Nedir

Kiracıyı tahliye etmenin en kolay yolu bu alanda uzman bir avukat ile çalışarak ve haklı nedenler oluşması halinde kiracılar için tahliye davası sürecinin başlatılması olacaktır. Hukuki olarak en hızlı yöntem ise tahliye talebiyle icra takibi başlatmak olacaktır. Kira bedelini ödemede temerrüde düşen kiracı için yapılacak yazılı bir ihtarname ile en az 30 gün süre verilerek kira bedeli ödenmesi gerekecektir.

Kiracının tahliyesinin hızlı şekilde olması için kirayı ödememesi, ihtiyacın ortaya çıkması, amacı dışında kullanım ve taşınmaza verilecek zararlar gibi unsurlar haklı neden oluşturmaktadır. Ancak normal süresi içinde ve herhangi bir haklı neden bulunmadan dava açılması mümkün değildir.

Kiracı Tahliye Davası Masrafları Nelerdir, Kim Öder?

Kiracı tahliye davası masrafları birçok farklı kalemden oluşmaktadır. Yargılama giderler, her yıl Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifelere göre oluşturulmaktadır. Bu kapsamda Gider Avansı Tarifesine göre söz konusu yıl için farklı masraflar ile karşılaşmaktadır. Davacı, taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile diğer işlemler için ödeme yapar.

Avukatlık ücretleri, yargılama giderleri ve diğer birçok masraf bu kapsamda dava sürecinde ortaya çıkabilmektedir. Ev tahliye davasında da davayı kaybeden taraf karşı vekalet ücretini ve yargılama giderlerini ödeyecektir.

Ev Sahibi Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Polise kiracı çıkarma sürecinin başlaması için mahkeme kararı olması ve haklı nedenlerin bulunması gerekiyor. Bu kapsamda ev sahibi ve kiracı arasında tahliye davasının görülmesi ve mahkeme kararı ile kiracının çıkarılabilir olması gerekecektir.

Kiracı tahliye davalarında süreler değişmekle birlikte 6 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir. Mahkemenin yoğunluğu ve davaya konu olan durumlara göre süreç uzayabilir ya da kısalabilir. Kiracı tahliye davası açma sürecinde uzman avukat ile çalışarak sürecin çok daha kısa sürede tamamlanması sağlanabilir.

Ayrıca Bakınız: Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal Tescil Davası

Sık Sorulan Sorular

Kiracı en hızlı nasıl tahliye edilir?

Kiracı tahliyesi için en hızlı yöntem noterde tanzim edilmiş tahliye taahhüdüdür.

Ev sahibi ben oturacağım diye kiracıyı ne kadar sürede çıkarabilir?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davaları 1 yıldan uzun sürmektedir. Ancak bu davalar usulü işlemlere takılarak uzaya bilmektedir.

Yeni ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkarabilir?

Yeni ev sahibi evi satın aldıktan 1 ay içerisinde kiracıya ihtar çekerek 6 ay içerisinde taşınmazı tahliye etmesi gerektiğini bildirmelidir. 6 Aylık sürenin sonunda dava açılabilmektedir.

İhtar çekilen kiracı evden çıkmazsa ne olur?

İhtar çekilmesine rağmen evden çıkmayan kiracıya karşı dava açılmalıdır.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir