Ana Sayfa » Makaleler » Gayrimenkul Hukuku » Kiracı Tahliye Davası Avukat Ücretini Kim Öder?

Kiracı Tahliye Davası Avukat Ücretini Kim Öder?

Kiracı tahliye davası ücretleri yargılama giderleri ve avukat masrafları gibi konuları içerir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yargılama giderlerinin kapsamı başlığı altında davalar için bu ücretlerin ne olacağı belirlenmiştir. Tahliye davasını kaybeden kiracı, mahkeme kararı ile belirlenen süre içinde kirayı ve varsa diğer ödemeleri yapmakla yükümlüdür. Kiracı tahliye davası avukat ücreti ödemesi hakkında detaylı bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Kiracı Tahliye Davası Nedir?

Kiracı tahliye davası, bir ev sahibinin kiracısını genellikle kira sözleşmesinin ihlali veya belirli sebepler nedeniyle evden çıkarmak için başvurduğu hukuk yoludur. Ev sahipleri ile kiracılar arasında görülen davalardan biridir. Bu davalar, kiracının kira sözleşmesinde belirtilen şartlara uymaması, kirasını ödememesi veya mülkü kötüye kullanması ile ilgilidir. Ev sahibi kira süresinin sona erdiğinde veya ermese bile çeşitli gerekçelerle kiracı tahliye davası açabilir. Kiracı tahliye davası, mahkeme sürecini içerir ve tarafların kanıtlarını değerlendirerek adil bir karar almaya çalışır. Kiracı tahliye davasında hukuki sürecin yargılama giderleri adı altında bazı masrafları vardır. Bununla birlikte kiracı tahliye davasında avukat tutan taraflar için avukat ücreti gündeme gelir.

Kiracı Tahliye Davasında Masrafları Kim Öder?

Kiracı Tahliye Davasında Masrafları Kim Öder

Kiracı tahliye davasında yargılama giderleri, her yıl Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeler ile güncellenir. Yeni yılda Gider Avansı Tarifesi baz alınarak kiracı tahliye davasının yargılama masrafları açıklanır. Davacı, taraf sayısının 5 katı tutarında tebligat ücreti ile diğer işlemler için avans ücreti öder. Tebligat ücretleri her yıl PTT tarafından posta ve telgraf tarifesine göre belirlenir. Bunun dışında kiracı tahliye davasında başvuru sürecinde de bazı masraflar yapılır. Genel olarak özel hukuk davalarında dava masraflarını açan taraf, mahkemeye başvuru sırasında dava açma masraflarını ödemek durumundadır.

Kiracı Tahliye Davası Masrafı Ne Kadar?

Kiracı tahliye davasında ortaya çıkan masraflar, mahkeme kararı ve yerel yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir. Kiracı tahliye davası açarken yetkili mahkemeye yapılan başvuruda, yargılama giderleri adı altında bazı ücretler ödenir. Belirli durumlar ve hukuki değerlendirmeler masrafların kimin tarafından ödeneceğini belirler. Genellikle kiracı tahliye davası açan ev sahipleri bu masrafları ödemek zorundadır.

Dava masraflarını ödeyen kişi, mahkeme kararı ile haklı bulunursa, davayı kaybeden kiracı bu masrafları öder. Ancak kiracı tahliye davalarında hukuki sürece bağlı olarak dava sonucunda her zaman yüzde 100 haklı veya haksız taraf olmayabilir. Hakim bu durumda hakkaniyet hükümlerine göre kiracı tahliye davası masraflarının paylaştırılmasına karar verebilir. Eğer açılan kiracı tahliye davasında ev sahibi ve kiracı kendilerini avukat ile temsil ettirmişse bunun ayrı ücreti olur. Taraflar, her yıl belirlenen avukatlık ücret tarifesine göre ödeme yapar.

Kiracı Tahliye Davası Avukatlık Ücretleri

Kiracı tahliye davası avukatlık ücretleri her yıl Avukatlık Ücret Tarifesi ile yeniden belirlenir. Adalet Bakanlığı tarafından ve Barolar Birliği’nin temsil ettiği avukatlar buradaki tarife üzerinden ödeme alır. Kiracı tahliye davasında avukatlık ücreti davanın kapsamına göre farklılık gösterebilir. Uzun süren kiracı tahliye davalarında müvekkillerini temsil eden avukatların alacağı ücret başlangıçtaki rakamdan fazla olabilir. Açılan kiracı tahliye davasında her iki taraf da kendisini avukat ile temsil ettirmek için başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Avukatlık ücretleri, tarifede belirlenen bedel üzerinden alınır. Ancak kiracı tahliye davasını kaybeden taraf, karşı tarafın avukatlık ücretini de öder.

Kiracı İhtarname Noter Ücreti

Kiracı tahliye davası ihtarname ücreti, dava başlangıcında ev sahibi tarafından verilir. Her yıl Resmi Gazete’de yayımlanan Noterlik Ücret Tarifesi kapsamında belirlenen bir ücrettir. Kiracıya ihtarname göndermek için notere başvurulur. Noterlik ücretleri tarifede belirlenen rakama göre tahsil edilir. İhtarname ücretleri, noterlik ücret tarifesinde “diğer hizmetler” kısmında açık şekilde belirtilir. İhtarname ücretinin az veya çok olması, ihtarname gönderim sayısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kiracı tahliye davasında ev sahibi çeşitli sebeplerden dolayı kiracısını çıkartmak istiyorsa ihtarname göndermelidir. Bu süreçte gönderim yapmadan önce kira sözleşmesinde yer alan ihtarname süresi baz alınmalıdır. İhtarnamede kiracının kira sözleşmesine aykırı davrandığı hususlar açıkça belirtilmelidir. İhtarnamede kira sözleşmesinin fesih talebi açık biçimde yer almalıdır. İhtarnamenin kiracıya ulaşması yani tebliğ edilmesi önemlidir.

Tahliye Davasını Kaybeden Kiracı Ne Kadar Öder?

Kiracı tahliye davasını kaybeden tarafın ödemesi, mahkeme kararı ve yerel yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir. Kiracının kira sözleşmesini ihlal etmesi, örneğin kira ödemelerini yapmaması veya mülkiyeti kötüye kullanması halinde mahkemede haksız bulunması söz konusu olabilir. Kiracı tahliye davasını kaybeden kiracı, mahkeme masraflarını ve belki de ev sahibinin avukatlık ücretini ödemek durumundadır. Ancak ev sahibi, kira sözleşmesini ihlal ederse tahliye davası açıldığında mahkeme ev sahibinin aleyhine karar verebilir.

Mahkeme masrafları, davayı kaybeden tarafça ödenir. Yargılama sürecinde ortaya çıkan masrafların kimin tarafından karşılanacağı mahkeme kararına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Her olay hukuki açıdan farklı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ev sahibi ve kiracı arasında açılan davalarda da hukuk sürecine dikkat edilmelidir. Dava tarafları gerektiğinde hukuki danışmanlık alarak, dava başlamadan önce bu konuda netlik sağlamalıdır. Tahliye davasını kaybeden kiracının yapacağı ödeme, davanın ne kadar ilerlediğine ve kapsamına göre değişiklik gösterir.

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Tutar?

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Tutar

Kiracı tahliye davası ücretleri, davayı kaybeden tarafın ödemekle yükümlü olduğu masraflardır. Bu masraflar, davayı kaybeden kiracının kira sözleşmesini ihlal ettiği şekil ve derecesine bağlı olarak belirlenir. Tahliye davasını kaybeden kiracının ödemesi gereken miktar, mahkeme kararı ve davaya konu olan duruma bağlı olarak değişir. Tahliye davasını açan tarafın (genellikle ev sahibi) hukuki masrafları, mahkeme kararına bağlı olarak kiracıya yükletilebilir. Bu masraflar yargılama giderleri, avukatlık ücreti ve diğer hukuki giderleri içerebilir. Ayrıca ev sahibi maddi tazminat talep ederse bu mahkemenin takdirine bağlı olarak masraflara eklenebilir.

Ev Sahibi Kiracı Davalarında Avukat Ücreti

Kiracı tahliye davası avukatlık ücretleri genellikle davanın konusu olan kira bedelinin bir kısmı olarak belirlenir. Tahliye davalarında avukatın belirlediği ücret belirli şartlara göre değişir. Davanın konusu, zorluğu ve süresi avukatlık ücreti belirlemede önemli kıstaslardır. Örneğin 10 bin TL aylık kirası olan bir ev için avukatlık ücreti 2 bin TL olarak belirlenebilir. Fakat bu ücret davanın kapsamına göre değişiklik göstererek daha fazla olabilir.

Ev Sahibinin Kiracısını Çıkarması İçin Gereken Hukuki Durumlar

Kiracı tahliye davaları gerekçeleri arasında ev sahibinin dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Eğer ev sahibi, avukat aracılığıyla dava açmak istiyorsa, seçtiği avukata da Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesine göre ödeme yapar. Ev sahibi ve kiracı arasındaki uyuşmazlıklarda açılan davalarda haklı sebepler önemlidir. Kiracı tahliye davası açarken oluşması gereken şartlar şunlardır:

  • Evin kendisi, çocukları, torunları, anne babası gibi aile fertlerinin ihtiyacı sebebiyle
  • Kiralanan evin satılması durumunda yeni ev sahibinin konut ihtiyacı nedeniyle
  • İmzaladığı tahliye taahhütnamesi ile
  • Kira bedelini ödememesi durumunda çekilen iki haklı ihtarname nedeniyle
  • 10 yıllık kiralama süresinin dolması neticesinde

Ayrıca Bakınız: Kira Tespit Davası Kaçıncı Yılda Açılır?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir