Ana Sayfa » Makaleler » İş Avukatı » Yıllık İzin Hesaplama

Yıllık İzin Hesaplama

İş hayatı yoğunluğuyla başa çıkmanın en etkili yolu yıllık izin kullanmaktır. Yıllık izinler çalışanların yeniden motive olması ve dinlenmesi için hem iş verenler hem de çalışanlar için önem arz etmektedir. Ancak kanuni yıllık izin hesaplama her çalışan için farklı olacaktır. Yıllık izin süreleri çalışma sürenize bağlı olarak iş kanununda belirlenmiştir. Yıllık izinlerinizi planlarken haklarınızı ve kaç gün izin hakkınızın olduğunu bilmek önemlidir. 

Yıllık izin ücreti hesaplama birçok çalışanın bilmesi gereken haklarındandır. İşçi dilerse yıllık iznini kullanabilir. Yıllık iznini kullanmaması halinde ise yıllık izin parası hesaplama yaparak yıllık izin hakkı olmasına rağmen çalıştığı için yıllık izin parasını işverenden tahsil edebilir.

Yıllık İzin Hakkı Nedir?

Yıllık izin hakkı, bir işçinin yıl içindeki çalışma günleri boyunca alabileceği izin süresidir. Bu izin süresince işçi ücret almaya devam eder. Yıllık izinler, işçinin dinlenmesine, ailesiyle vakit geçirmesine imkân verirken işveren için ise işçilerin motive olup daha etkili çalışmasının en etkili yoludur. Yıllık izin süreleri, iş kanununda açıkça düzenlenmiştir. Ancak işçinin ne zaman ve hangi dilimlerle izin kullanacağı işveren politikalarına göre değişebilir. 

Yıllık İzin Süreleri Nasıl Hesaplanır?

2023 yılında yıllık izin nasıl hesaplanır? Yıllık izin hesaplama işçinin kıdemine göre hesaplanmaktadır. Bu kıdemler ve işçinin en az kullanması gereken yıllık izin ücretleri şu şekildedir:

  • Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günde,
  • Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara 20 günde,
  • On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.

Tabi ki bu süreler normal işçi statüsünde olan çalışanlar içindir. Kanunda birtakım istisnalar getirilmiştir. Buna göre:

  • Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri yukarıda belirtilen kıdem sürelerine göre dört gün arttırılarak uygulanır.
  • 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 yaş üstü işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. 
  • Ayrıca yıllık izin süreleri iş sözleşmesi ile artırılabilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilmesi kanunen mümkün değildir. Ayrıca yıllık izne ilişkin düzenlemeler kamu düzenini ilgilendirdiğinden iş sözleşmesi ile işçinin bu hakkından vazgeçmesi ya da kanunun belirlediği sürelerden daha az bir sürenin işçiye dayatılması mümkün değildir.

Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma Şartları

İş Kanunu 53. maddesine göre: deneme süresi de dahil olmak üzere, en az 1 yıl çalışmış işçinin yıllık ücretli izin hakkınıkazanacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla işçinin deneme süresi de dahil en az 1 yıl çalışmış olması yıllık izin ücretine hak kazanması için şarttır. İş sözleşmesinin belirli ya da belirsiz olması yıllık izin ücretine hak kazanması için önemli değildir. İş sözleşmesi belirli de olsa işçinin çalışma süresi 1 yılı geçmesi halinde işçi yıllık izine hak kazanacaktır. Yıllık izin ne zaman hak edilir sorusunun cevabı en az 1 yıl çalışmış olmasıdır.

Ayrıca işçi işveren ile organik bağı olan bir iş yerinde çalışsa dahi eski iş yerinde geçen çalışma süresi yeni iş yerinde geçen çalışma süresine eklenerek yıllık ücret hesaplaması yapılacaktır.

Yıllık İzin Ücreti Davası Nedir?

Yıllık izin ücretine hak kazanmış ancak yıllık iznin kullanamamış ya da kullanmamış işçiye iş sözleşmesinin feshi sonrası işveren tarafından yıllık izin ücreti ödenmelidir. Ödenmemesi halinde işçinin bir iş avukatı ile görüşerek yıllık izin ücreti davası açması gerekmektedir.

Yıllık İzin Ücreti Davası Nasıl Açılır?

İşçi hakları, iş kanunu ile korunmaktadır. İşçilerin yıllık izin hakkı da işçi hakları arasında önemli bir yer tutar. İşveren mutlak suretle kanunda belirtilen minimum izin sürelerine uymakla yükümlüdür. Aksi halde işveren, kullanmadığı ya da kullanamadığı yıllık izinler için işçiye bu ücretleri ödemekle yükümlüdür. Ödeme yapılmaması halinde işçilerin yasal haklarını korumak için yıllık izin ücreti davası açma hakkı vardır.

Yıllık izin ücreti davası açmaya karar verdiğinizde, ilk adım hukuki danışmanlık almak olmalıdır. Bir iş davası avukatı, haklarınız konusunda size yol gösterecek ve davayı yönetecektir. İş davası açılabilmesi için öncelikle iş davalarında zorunlu arabuluculuk şartı olduğunu unutmayın.

Davanızın güçlü bir temeli olması için gerekli kanıtları avukatınıza teslim etmelisiniz. Kullandığınız ya da kullanmadığınız yıllık izin sürelerini, izin ücretinizi, çalışma dokümanlarınız, iş sözleşmenizi, tanıklarınızı ve ilgili diğer belgeler davada kullanılacaktır.

Yıllık izin ücreti davası açmak karmaşık bir süreç olabilir, bu nedenle uzman bir iş avukatı ile görüşerek danışmanlık almanız önerilir. İşçi haklarına saygı duyulması ve yıllık izin ücretinin ödenmesi gereken bir haktır. Bu nedenle, bu haklarınızı korumak için yasal yolları kullanmaktan çekinmeyin.

Yıllık İzin Ücreti Alacak Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Arabuluculuk aşamasında bir anlaşma sağlanmaması halinde tek çareniz dava açmaktır. yıllık izin ücreti davası açmak için görevli mahkeme iş mahkemesidir. İş mahkemeleri, işçi hakları davalarını çözmek için özel olarak kurulmuş mahkemelerdir. Çalışanın yıllık izin ücreti alacağına ilişkin iş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme ise işverenin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ya da işin yapıldığı yer mahkemesidir.

Yıllık izin Zamanaşımı ve Faiz

Yıllık izin ücretinizin ödenmesi halinde ise ücret alacağınıza uygulanacak faiz miktarı mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı olarak belirlenmiştir. Yıllık izin ücretinde faiz hesaplaması için bir uzmandan yardım almada fayda vardır. Yıllık izin zamanaşımı ise İş Kanunu’na göre 5 yıl olarak düzenlenmiştir.

Sık Sorulan Sorular

6 ay çalışanın yıllık izin hakkı ne kadar?

Altı ay çalışan işçinin iş kanununda herhangi bir yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Ancak toplu iş sözleşmesi yahut iş sözleşmesi ile kararlaştırılmış ise iş veren bu taahhüdünden sorumludur.

18 ay çalışanın yıllık izin hakkı ne kadar?

On sekiz ay çalışan bir işçin kanuni yıllık izin hakkı 14 gündür. Bu süre iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesi ile uzatılabilir ancak düşürülemez ve feragat edilemez.

18 yaş altı ve 50 yaş üstü yıllık izin hakkı ne kadar?

Kanunda 18 yaşından küçüklere (18. yaş dahil) ve 50 yaşından büyüklere (50. yaş dahil) 20 işgününden az yıllık ücretli izin verilemez.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir