Ana Sayfa » Makaleler » Tazminat Hukuku » Eşe Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Eşe Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Eşe tazminat davası gibi konular boşanma davalarının içinde sık rastlanan konular arasında yer alıyor. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat unsurları ise birçok etkene göre değişmektedir. Eşe tazminat davası incelenirken öncelikle maddi ve manevi tazminat detaylarını öğrenmek gerekiyor.

Tazminat davası, kişinin haksız bir fiil nedeniyle uğramış olduğu maddi ve manevi zararın karşılanması için açılan davalardır. Tazminata ilişkin unsurlar, Türk Medeni Kanunu 174’üncü maddesi kapsamında tanımlanmıştır. Buna göre, mevcut ya da beklenen menfaatleri boşanma nedeniyle zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat istenebilir. Boşanmaya neden olan olaylar nedeniyle kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat alarak uygun miktarda para ödenmesini isteyebilmektedir. Bu tür durumlarda eşe tazminat davası açmak mümkündür.

Aldatılan Eş Ne Kadar Tazminat Alır?

Aldatılan eşe tazminat davası boşanma davalarının önemli konuları arasında yer almaktadır. Mevcut hukuki uygulamalara göre zina yani aldatma nedeniyle boşanma kararında davalı tam kusurlu sayılmaktadır. Bu kapsamda manevi tazminat davası açılması gerekebilir. Aldatılan eşe aldatan eş tarafından açılan bu manevi tazminat, eşin kusurlu bulunması ve aldatma fiilini gerçekleştirdiği kanıtlanması halinde ödenmektedir.

Aldatan eşin maaşının en az 10 katı kadar tazminat ödemesine hükmedilebiliyor. Tazminat hesaplamalarında birçok değişken dikkate alındığı için miktar değişmektedir. Burada önemli bir diğer konu ise aldatılan eşin eğer aldatana şiddet göstermişse kusurların eşit olacağıdır. Bu durumda ise aldatılmış olsa bile şiddet uygulaması ve kötü muamele nedeniyle tazminat alınamayabilir. Aldatan eşe tazminat davası sürecinde bu tür detaylara dikkat edilmesi şarttır.

Kadınlar Hangi Durumlarda Tazminat Alabilir?

Kadınlar Hangi Durumlarda Tazminat Alabilir

Boşanmada tazminat örnekleri incelendiğinde birçok farklı konuda eşe tazminat ödemesi gerektiği görülüyor. Boşanma davası açılırken, boşanma talepli dilekçe ile birlikte tazminata da hükmedilmesi için talepte bulunulması gerekecektir. Boşanma davalarının en önemli konularından olan tazminat davalarında boşanmanın mali sonuçları ortaya çıkabilmektedir. Boşanma davası sonlandıktan sonra sadece tazminata hükmedilmesi için ayrı bir dava açılabilir.

Kadınların boşanma sürecinde tazminat alabilmeleri için maddi ve manevi tazminata neden olacak unsurların ortaya çıkması gerekiyor. Bu unsurlar arasında eşin aldatması, evi terk etmesi ve diğer konular tazminat nedeni olarak değerlendirilebilir. Tazminat alması için maddi ve manevi olarak kusursuz tarafın, kusurlu eşten hak talep etmesi gerekecektir. Burada eşlerden birinin mağdur olması gerekir. Ancak mahkeme tarafından her iki tarafın da kusurlarının eşit görülmesi veya kusur bulunamaması gibi kararlar da verilebilir. Tazminat almak için belirlenen tüm şartların sağlanması gerekiyor.

Eşine Boşanma Davası Açmadan Tazminat Davası Açılabilir Mi?

Evi terk eden eşe tazminat davası başta olmak üzere boşanma davalarında yarıca tazminat talebinde de bulunmak mümkündür. Mevcut hukuki düzenlemeler kapsamında, fiziksel şiddet dışında eşe karşı yapılan hakaret, küfür ve onur kırıcı davranışlar gibi kişilik haklarını zedeleyecek eylemler de bulunmak eşler arasında boşanma davası açmadan Türk Borçlar Kanunu ilgili maddesine göre manevi tazminat hakkını sunmaktadır.

Manevi tazminata konu olacak unsurların ortaya çıkmasının ardından eşlerden mağdur olan taraf boşanma davası açmadan da eşinden tazminat talebinde bulunabilir. Ancak genelde bu davalar boşanma davaları ile birlikte yürütülmektedir. Ortaya çıkan mağduriyetin niteliğine ve olaya göre tazminat davası süreçleri de değişmektedir. Eşe tazminat davası açmak için kanunlarda belirlene şartların ortaya çıkması gerekmektedir.

Davalı Eş Tazminat İsteyebilir Mi?

Anlaşmalı boşanmada tazminat mümkün olmadığı için tazminat davaları çekişmeli boşanma davalarının konusudur. Anlaşmalı boşanma davalarında bilindiği üzere taraflar bir protokol üzerine anlaşmaya imza atarak boşanmanın sonuçlarını kabul etmektedir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan eş, diğer eşe manevi tazminat davası açabilir. Ancak ilk olarak mahkemeden manevi tazminat talep edilmesi gerekiyor. Boşanma davaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için “Boşanma Davası Nasıl Açılır” adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Davalı eşin tazminat isteyebilmesi için karşı tarafın kusurlu olması gerekecektir. Bu nedenle olayın detaylarının bilinmesi önemlidir. Boşanma davalarında tazminat konusu oldukça kapsamlı ve karmaşık konuları içerebileceği için bu tür davalarda uzman desteği alınması son derece önemlidir.

Boşanmada Tazminatı Kim İsteyebilir?

Eski eşe tazminat davası sadece karşı tarafın kusurlu olduğu durumlarda açılmaktadır. Boşanmada tazminat her iki eş tarafından da talep edilebilir. Burada önemli nokta eşlerden birinin kişilik haklarının ihlal edilmesidir. Boşanmaya neden olan ana unsurun ve tazminat hakkı doğuran olayların niteliğine göre her iki eş tarafından da tazminat talep edilebilir. Mahkeme ise burada kusurlu tarafı tespit ederek tazminat kararı vermektedir.

Kadın ve erkek her iki tarafta da eşler arasında boşanmaya neden olacak kusurların bulunduğu görülmektedir. Ancak tazminat talep edecek olan kişinin kartı taraftan daha az kusurlu ya da boşanmaya sebebiyet veren durumlarda kusursuz olması gerekir. Ancak eşlerden biri kusurlu olsa da tazminat talep edebilir. Burada temel şart ise kusurun karşı taraf kusurundan daha az olmasıdır. Tüm bu süreçlere mahkeme tarafından karar verilmektedir.

Boşanmada Tazminat Nasıl Talep Edilir?

Boşanmada Tazminat Nasıl Talep Edilir

Eski eşe manevi tazminat davası açılması için mahkemeye başvurulması gerekiyor. Boşanma davası açarken, boşanma talepli dilekçe ile beraber aynı zamanda kusuru bulunan eş adına tazminata hükmedilmesi için talepte bulunmak mümkündür. Boşanma davalarının en önemli konularından olan tazminat meselesinde detaylar her olaya göre değişmektedir.

Boşanma davalarının mali sonuçlarını ortaya çıkaran tazminat konusunda farklı uygulamalar da bulunmaktadır. Boşanma davası sonlandıktan sonra sadece tazminata hükmedilmesi için ayrı bir dava açılabilir. Bazı durumlarda boşanma davası açmadan da tazminat davası açılabildiği durumlar da mevcuttur.

Boşanmada Tazminat Miktarı Neye Göre Belirlenir?

Boşanmada tazminat miktarı birçok değişkene göre belirlenmektedir. Tazminat bilindiği üzere ortaya çıkan bir zararın karşılanmasıdır. Eşlerden birinin diğer eşten uğramış olduğu zararda hem maddi hem de manevi olarak zararın karşılığını istemesi mümkündür. Tazminat miktarı ise hakim tarafından belirlenmektedir. Kişinin mali gücü oranına dikkat edilerek tazminat ödemeleri istenmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise taraflar özgürce karar vererek tazminat miktarlarını belirleyebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları hakkında daha fazla bilgi almak için “Anlaşmalı Boşanma Davası” adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Tazminat ödeyecek olan kişinin ekonomik gücünü aşacak şekilde tazminat belirlenmez. Tarafların kusurları da burada önemli bir konudur. Manevi tazminat ve maddi tazminat konularında mahkeme tarafından birçok detaya dikkat edilerek tazminat miktarı belirlenir. Bu kapsamda tarafların kusurlarının da incelenmesi önemlidir. Bu nedenle her olayda ve davacılara göre tazminat oranları değişmektedir.

Boşanma Davasında Tazminat Ödeme Süresi Nedir?

Boşanma davasında tazminat ödeme süresi farklılık gösterebilir. Tazminat ödemeleri boşanma davasının sonuçlanmasının ardından 1 sene içinde gerçekleşmesi gerekiyor. İcra takibi başlamadan karşı taraf maddi tazminatın ödenmesi iyi olacaktır. Maddi tazminat davası için zamanaşımı süreleri de mevcuttur.

Türk Medeni Kanunu kapsamında evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğramaktadır. Bu kapsamda boşanma davasının sona ermesinden itibaren 1 yıl içinde maddi ve manevi tazminat talepli dava açılması daha doğru olacaktır. Eşe tazminat davası açılması için belirlenen tüm şartların ortaya çıkması gerekiyor. Boşanma davalarında tazminat davası açılabilmesi için kanunlarda belirlenen şartların sağlanması gerekiyor. Bu nedenle uzman bir avukat ile çalışmak önemlidir.

Ayrıca Bakınız: Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Sık Sorulan Sorular

Eşe Karşı Boşanmadan Manevi Tazminat Talep Edilebilir Mi?

Eşe karşı herhangi bir boşanma davası olmaksızın, kişilik haklarınızın zedelendiği gerekçesi ile manevi tazminat talebinde bulunulabilmektedir.

Boşanma Davasında Tazminat Miktarı Nasıl Hesaplanır?

Boşanma davalarında eşlerin harca tabi olmaksızın maddi ve manevi tazminat talep etmeleri mümkündür. Ancak talep edilmiş olan tazminat miktarından ziyade, eşlerin ekonomik durumu başta olmak üzere evlilik sürecinde uğradıkları maddi ve manevi kayıpların tazmininde hesaplamalar bilirkişi marifeti ile mahkeme tarafından yapılmaktadır.

Eşim Beni Aldattı Ne Kadar Tazminat Alırım?

Aldatan eş ağır kusurlu sayılmaktadır. Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminatlarda en önemli etken kusurdur. Zina nedeni ile boşanmada manevi tazminat miktarı diğer boşanma davalarına nazaran daha yüksek çıkmaktadır. Ancak burada önemli olan aldatan eşin maddi durumudur. Aldatan eşin maddi durumu ne kadar yüksek ise o kadar tazminat miktarı artacaktır.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir