Ana Sayfa » Makaleler » Boşanma » En Kolay Boşanma Sebepleri Nelerdir?

En Kolay Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma Türleri Nelerdir?

Boşanma, evliliğin sonlandırılması anlamına gelir ve çiftler arasında farklı koşullara göre farklı türlerde gerçekleşebilir. Temel olarak, boşanma türleri iki ana kategoriye ayrılır: Anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası. Genel olarak en kolay boşanma sebepleri arasında anlaşmalı boşanma davası olsa da anlaşmalı boşanma davasını değil çekişmeli boşanma sebeplerini inceleyeceğiz.

Çekişmeli boşanma, taraflar arasında anlaşmazlıkların olduğu ve boşanma koşullarının mahkeme tarafından kararlaştırılması gerektiği bir süreçtir. Taraflar, çoğu zaman belirli konularda anlaşamazlar ve bu nedenle çekişmeli boşanma davası açma yolunu tercih ederler. Eşlerin anlaşmazlıkları nafaka, çocuğun velayeti yahut evlilik birliği içerisinde edinilen malların paylaşımı üzerinde olabileceği gibi doğrudan boşanma üzerinde de olabilir. Örneğin taraflardan bir boşanmak istemeyip, diğer eş artık evlilik birliğinin çekilemez hale geldiğini iddia ederek boşanmak isteyebilmektedir. 

Çekişmeli boşanma davasında mutlaka geçerli bir sebebin varlığı gerekmektedir. Şayet boşanma nedeni, boşanma davası sonrasındaki şartları belirleyecektir. Çekişmeli boşanma durumunda, mahkeme tarafların anlaşamadığı konularda karar verir. Mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi önemli meseleler mahkeme tarafından belirlenir. Kusurlu olan tarafın daha fazla manevi tazminat ödemesi, ya da zina yapan tarafın mal paylaşımı hususunda daha dezavantajı olması gibi durumlarla karşılaşılmaktadır.

Anlaşmalı boşanma, daha hızlı ve düşük maliyetli bir seçenek olabilirken, çekişmeli boşanma, anlaşmazlıkların çözümsüz kaldığı durumlarda gereklidir. Hangi tür boşanma olursa olsun, iyi bir boşanma avukatı ile görüşerek yardım almanız tavsiye edilmektedir şayet hukuki danışmanlığı bu süreçlerin düzgün ve adil bir şekilde yürütülmesine yardımcı olabilir. Aşağıda çekişmeli boşanma davasında en kolay boşanma sebeplerini inceleyeceğiz.

Çekişmeli Boşanma Davasında En Kolay Boşanma Sebepleri

Boşanma, evlilik birliğinin sona erdiği bir hukuki süreçtir ve bu kararı almak taraflar için her zaman kolay olmamaktadır. Bir tarafın boşanmak için anlaşmadan yana olmaması halinde ise taraflardan birinin çekişmeli boşanma davası açması gerekmektedir. Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı gibi boşanma nedenlerinden biri olması halinde yahut genel boşanma nedeni olan evlilik birliğinin temelden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) nedeni ile boşanma davası açılabilmektedir. Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı özel boşanma nedeni olup bunların ispat edilmesi halinde en kolay boşanma sebebi olarak sayılabilmektedir. Çekişmeli boşanma davaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için “Çekişmeli Boşanma Davası ve Şartları” konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Zina Nedeni İle Boşanma Davasında En Kolay Boşanma Sebebi

Zina, eşlerden birinin evlilik dışında cinsel ilişki yaşaması anlamına gelir. Türk Medeni Kanunu’na göre, zina eşler arasında boşanma sebebi olarak kabul edilir. Ancak bu nedenle boşanma, zinanın kesin olarak kanıtlanması gerektiğinden karmaşık ve zor bir süreç olabilir. Zina nedeniyle boşanma, genellikle mahkemede tarafların özel yaşamlarının açıkça sorgulandığı ve gizli kalması gereken bir dava olabilir. Bu nedenle, zina nedeniyle boşanma, “kolay” bir boşanma nedeni olarak kabul edilmez. 

Ancak elinizde mesajlaşma kayıtları, kamera kayıtları yahut fotoğraflar gibi kesin delil teşkil edecek delillerin olması halinde en kolay boşanma sebepleri arasında sayılabilmektedir. Şayet aldatan eş doğrudan asli kusurlu olacağından dava çok daha hızlı ilerleyecektir. Zinanın varlığını ispat edebileceğiniz bir delil olmaması halinde evlilik birliğinin temelden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) nedeni ile boşanma davası açılması daha yararlı olabilecektir. Şayet şüphe ve zinanın emareleri var ise evlilik birliği temelden sarsılmış kabul edilecektir.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, bir eşin diğerine fiziksel veya duygusal olarak zarar vermesi durumunda açılabilecek bir boşanma dava türüdür. Bu nedenlerle boşanma, mağdurların korunması ve güvende olmaları açısından önemlidir. Bu boşanma türünde koruma kararı dahil mağdur olan eşi koruyacak her türlü önlemin alınması da hayati öneme sahiptir. Ancak delilinizin sağlam olması gerekmektedir. Sadece beyan ile bu boşanma nedenine dayanılarak dava açılması ispat zorluğu nedeni ile boşanma avukatları tarafından tavsiye edilmemektedir. Genel itibari ile hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası kolay boşanma sebepleri arasında sayılmasa da delillerinizin sağlam olması halinde en kolay boşanma sebepleri arasında gösterilebilecektir.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme En Kolay Boşanma Sebepleri

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, bir eşin yasa dışı eylemlerde bulunması veya toplum ahlak normlarına aykırı bir yaşam sürmesidir. Bu tür davranışlar, evlilik içinde diğer eşi de zor durumda bırakacak sorunlara yol açar. Ancak suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma ispatı en kolay boşanma sebebi olarak görülmektedir. Şayet eşlerden biri suç işlediğinde, hakkında yasal süreç başlayacağından ve hali hazırda sabıka kaydına işleneceğinden, boşanmak isteyen eş için hazır ve yasal bir delil mevcut olacaktır. Bu nedenle bir boşanma avukatı ile görüşerek delillerin toplanması ve mahkemede dava açılmasını talep ederek hızlıca boşanmayı gerçekleştirebilirsiniz. Bu nedenle en kolay boşanma sebepleri arasında rahatlıkla suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davasını ekleyebiliriz.

Terk Nedeniyle Boşanma En Kolay Boşanma Sebepleri Arasında Mı?

Terk, bir eşin diğerini ve yaşadığı evi kanunen belirtilmiş süreler zarfında terk etmesinden ibarettir. Terk için evde kalan eş terk eden eşe noter aracılığı ile ihtar göndereceğinden hali hazırda terk ettiğine dair delili mevcut bulunacaktır. Ancak yine de terk nedeniyle boşanma davası kolay boşanma sebepleri arasında gösterilmemekte ve boşanma avukatları tarafından tavsiye edilmemektedir. Terk nedeni ile boşanma davası açmak yerine evlilik birliğinin temelden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) nedeni ile boşanma davası açılması ispat açısından çok daha kolay olacaktır.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma En Kolay Boşanma Sebepleri Arasında Mı?

Akıl hastalığı, bir eşin akıl sağlığının ciddi şekilde bozulması durumunda boşanma nedeni olarak kabul edilir. Bu nedenle boşanma, kişinin veya müşterek çocukların güvenliği veya aile huzuru açısından önemlidir. Akıl hastalığı, çiftler arasındaki hassas ve duygusal bir konuyu ele alır ve genellikle profesyonel tıbbi ve hukuki görüşlere yer verilmesi gerekmektedir. Akıl hastalığı durumunda diğer eşin boşanmak zorunda kalması gibi bir durum söz konusudur. Şayet taraflar arasında duygusal ve fiziksel şiddet yaşanmamış, hastalık nedeni ile evlilik devam edemez hale gelmiştir. Ancak akıl hastalığı için halihazırda elinizde bir heyet raporu olacağından en kolay boşanma sebepleri arasında gösterilmektedir. İspatı kolay ve yasaldır. Bu nedenle eğer ki akıl hastalığı durumu var ise mutlaka bu yola gidilerek boşanma avukatı yardımı ile boşanma davası açılması gerekmektedir.

Boşanma Avukatı Boşanma Davasında Etkilimidir?

Her boşanma davası, çiftlerin özel koşullarına ve yaşadıkları durumlara bağlı olarak farklılık gösterir. Bu nedenle “en kolay boşanma sebepleri” genellikle kişisel deneyimlere ve tercihlere bağlı olarak değişebilir. Her durumda, bir boşanma avukatı rehberliği ve hukuki danışmanlığı, boşanma sürecini yönlendirmek ve haklarınızı korumak açısından önemlidir. Boşanma, duygusal ve hukuki bir süreç olduğundan, uzman bir boşanma avukatı yardımı, çiftlerin bu süreci daha az stresli ve daha sağlıklı bir şekilde atlatmalarına yardımcı olabilir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir