Ana Sayfa » Makaleler » Tazminat Hukuku » Alacak Davası Nasıl Açılır?

Alacak Davası Nasıl Açılır?

Alacak davası dilekçe örneği incelenerek tüm şartlara uygun şekilde hazırlanacak dava dilekçesi ve diğer belgeler ile yetkili ve görevli mahkemede alacak davası açılabilmektedir. Bölgeye en yakın asliye hukuk mahkemelerine dilekçe ile başvuru yapılarak alacak davası açılabilmesi mümkündür.

Mahkeme için gereken harçların yatırılması ve dava dilekçesinin ekine konmuş olması gerekiyor. Ayrıca asliye hukuk mahkemelerinde de bu tür davalar uygun koşullar oluşması halinde görülmektedir. Alacak davası açmak için öncelikle kanunlarda belirtilen yöntemler ve usullerin izlenmesi gerekecektir. Bu gibi davalar için alanında uzman avukatlar ile çalışmak dava sürecinin daha hızlı şekilde ve usulüne uygun gerçekleşmesini sağlar.

Alacak Davası Nedir?

Alacak davası olarak bilinen davalar, bir kişinin yaptığı alışveriş sonrasında elde ettiği ancak henüz alamadığı mal veya parayı ifade etmektedir. Bu kapsamda alacak davaları birçok farklı konuda olabilir. Alacak davalarına en çok konu olan olaylar arasında senetler, tahviller, ipotekli alacaklar, borç senetleri, avanslar, depozitolar, senetsiz alacaklar yer almaktadır.

En basit haliyle bir kişinin borçlu olduğu parayı yargı eliyle tahsil etmek için açılan davalar bu alacak davaları olarak tanımlanmaktadır. Yetkili mahkemede, alacakların talebi üzerine açılmaktadır. Alacak davasının açılabilmesi için alacaklının bir alacağı olması ve bu durumun ispatlanması gerekebilir. Birçok farklı alacak dava türü bulunmaktadır.  

Alacak Davası Türleri Nelerdir?

Alacak dava türleri alacağın türüne ve yaşanan anlaşmazlığa göre değişmektedir. Türkiye’de mevcut hukuki düzenlemelere göre, alacak davaları niteliğine göre farklı türlerde incelenmektedir. Başlıca alacak dava türleri ise kısaca şunlardır:

Herhangi bir nedenden doğmuş muaccel bir alacağı olduğu ancak alacağının ödenmediğini iddia eden kişiler alacak davası açabilmektedir. Bu alacaklar herhangi bir sözleşemeye dayanabileceği gibi resmi bir belgeye de dayanabilmektedir.  

Alacak Davası Açma Şartları Nelerdir?

Alacak Davası Açma Şartları Nelerdir

Alacak davası şartları oluşmadan kişilerin mahkeme yoluyla alacaklarının tahsilini talep etmeleri mümkün değildir. Alacak davalarının açılabilmesi içi belirli şartların oluşması gerekiyor. Bu şartlar oluşmadığı takdirde davaların açılması mümkün değildir.

Alacak davası açılması için gerekli başlıca şartlar kısaca şunlardır:

  • Borcun muaccel durumda olması,
  • Borcun ödenmesi gereken tarihte ödenmemesi,
  • Daha önceden borcun alacaklıya ödenmemiş olması,
  • Alacağın ispat edilebilmesi vb.

Oldukça fazla alacak davaları türü bulunmaktadır. Belgesiz alacak davası şeklinde de alacak davaları açılabilir. Alacak davasının açılabilmesi için belirlenen tüm şartların sağlanması ve başvuruların da buna uygun şekilde yapılması gerekmektedir.

Borcunu Ödemeyen Kişiye Ne Davası Açılır?

Belirli alacak davasının açılabilmesi ya da borcunu ödemeyen bir kişiye dava açılması için bazı şartların oluşması gerekecektir. Borçlunun borçlu olduğu kişiye iradiyle ödememesi durumunda kişilerin alacağını tahsil edebileceği birçok hukuki yöntem bulunuyor. İlamsız icra takibi (icra müdürlüklerinden) yapılabilmektedir. Aşama aşama alacakların tahsili için tüm hukuki süreç takip edilmelidir.

Alacak davalarının açılabilmesi için her yönden hukuka uygunluğu gözetilmektedir. Bu nedenle alacaklar için doğru davaları açabilmek ve mahkemeden hızlı sonuç almak için borcunu ödemeyen kişilere yönelik hukuki süreç alanında uzman bir avukat ile yürütülmesi gerekmektedir. Alacak davası açmak isteyenlerin öncelikle icra takibi ve diğer yöntemler ile borcunu talep etmeleri gerekecektir.

Alacak Davaları Nasıl İspat Edilir?

Alacak davasını açma süresi içinde işlem yapılması ve alacağın tahsilinin talep edilmesi halinde mahkeme tarafından borcun gerçekten olup olmadığına bakılmaktadır. Bu süreçte borcun ispatlanması mahkeme sürecini bir hayli kısaltır ve lehte karar çıkmasını sağlar. Özellikle sözleşme, senet veya buna benzer diğer resmi belgelerin olması alacağın tahsilini kolaylaştıracaktır.

Alacak davasının ispat edilebilmesi için belge, fotoğraf, video veya şahitler gerekecektir. Burada önemli nokta alacaklı kişini borcunu tahsis etmeye yönelik bir delili mahkemeye sunması olacaktır. Alacak davasında alacağın ispat edilmesiyle mahkeme tarafından karar verilir. Bu tür davalarda birçok unsur delili olarak gösterilebilir. Anacak haksızlıkların da önüne geçilmesi için borçlu tarafın mağduriyetini önleyecek belirli hukuki düzenlemelere de yer verilmiştir.

Alacak Verecek Davaları Ne Kadar Sürer?

Senetsiz alacak davası başta olmak üzere, alacaklının borcuna karşılık daha önce kanıt niteliği taşıyan senet almamış olması durumunda süreç biraz daha uzayabilmektedir. Bu tür durumlarda genelde cari hesap şeklinde işlenmektedir. Karara bağlı olarak alacak davaları faizli veya faizsiz olarak işlenebilmektedir.

Her davada olduğu gibi alacak davalarında da süreler mahkemenin yoğunluğa, davaya konu olan olaya ve diğer değişkenlere göre farklılık göstermektedir. Mevcut uygulamalara bakıldığında ortalama olarak bu tür davaların 7 – 9 ay arasında sürdüğü görülmektedir. Anacak delillere ve çalıştığınız avukatın uzmanlığına göre de bu süreç kısalabilir. Özellikle borcu teşkil eden belgelerin eksiksiz bir şekilde mahkemeye sunulması ve dava açmadan önce diğer tüm süreçlerin tamamlanmış olması daha kısa sürede sonuç almanızı sağlayacaktır.

Hangi Durumlarda Belirsiz Alacak Davası Açılır?

Belirsiz alacak davaları ülkemizde mahkemelerde en çok görülen alacak davaları arasında yer almaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HKM) madde 107’de belirtildiği üzere, davanın açıldığı tarihte alacağın miktarı ya da değeri tam olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu durumlarda, hukuki ilişkiyi ve asgari miktarı veya değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açılabileceği aktarılmaktadır.

Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarı ya da değerinin tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin beklenmeyeceği ya da bunun imkansız olduğu durumlarda bu davalar açılabilmektedir. Bu davaların temel özelliği alacaklı olan kişinin alacağının tam değerini kesin olarak belirleyememesidir.

Alacak Davası Zamanaşımı Ne Kadar?

Alacak Davası Zamanaşımı Ne Kadar

Alacak davasının zaman aşımı dava türüne göre değişmektedir. Ülkemizde uygulamada olan 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Zamanaşımı konusunda ayrıca 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında, eğer aksine bir hüküm bulunmuyorsa bu durumda her alacak için 10 yıllık zamanaşımı süresi öngörülmektedir.

10 yıllık zamanaşımı süresi, sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren başlayacaktır. Borcun ortaya çıktığı yani borcu ödenmesi gereken tarihin sona ermesinden itibaren 10 yıl olarak alacak davası zamanaşımı süresi başlamaktadır. Bazı alacaklar için bu süre 5 yıl olduğu için belirlenen zamanaşımı süresi içinde kişilerin hukuki yollardan borçlarını zamanaşımı süresi içinde tahsil etmeleri gerekecektir.

Alacak Verecek Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Alacak davasını açma süresi içinde tüm şartların oluşması halinde alacak davaları için görevli ve yetkili mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Ancak Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında bazı hallerde sulh hukuk mahkemesinde de bu davalar görülebilmektedir. İlgili kanun kapsamında hangi tür davalarda sulh hukuk mahkemelerde davaların görüleceği tanımlanmıştır.

Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya miktarına bakmaksızın; taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar başta olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları görmektedir. Alacak davaları açmak için davanın türüne göre yargı süreci başlatılmalıdır.

Ayrıca Bakınız: ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT DAVASI

Sık Sorulan Sorular

Alacak davası nasıl ispatlanır?

Alacak davasında ispat için kanuni limitler üzerinde tanık yeterli değildir. Bundan dolayı adi yada resmi yazılı belge ile ispat gerekmektedir.

Alacak verecek davası ne demek?

Alacak davaları borcunu ödemeyen borçluya karşı açılan davalardır. Borçlarını ödemeyen borçlulara karşı delillerinizi sunarak bu dava ile talepte bulunabilirsiniz.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir