Ana Sayfa » Makaleler » Tazminat Hukuku » Ölümlü Trafik Kazası – Tazminat Davası

Ölümlü Trafik Kazası – Tazminat Davası

Ölümlü trafik kazası, günlük hayatta sıkça karşılaşılan ve sonuçları itibarıyla ciddi hukuki sorumlulukları beraberinde getiren olaylardır. Özellikle ölümlü trafik kazaları hem mağdurlar hem de sorumlular açısından önemli sonuçlar doğurur. Bu makalede, ölümlü trafik kazaları sonucu meydana gelecek zararların tanzimine ilişkin hukuki düzenlemeler ve uygulamalar incelenecektir.

Ölümlü Trafik Kazası Sonuçları

Trafik kazalarında hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına çeşitli tazminat hakları tanınmıştır. Şayet trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin hayatta olduğu süreçte yakınlarına karşı maddi ve manevi destek olduğu aşikardır. Bu sebeple vefattan kaynaklı olarak trafik kazasında vefat eden kişinin yakınlarına salt manevi tazminat değil maddi tazminat talep etme hakkı da tanınmıştır.

Ölümlü Trafik Kazası – Kusur ve Sorumluluk

Trafik kazalarında kusur, hukuki sorumluluğun belirlenmesinde önemli bir faktördür şayet kusur oranına göre sorumluluk ve tazminat miktarları belirlenmektedir. Kusur, sürücünün trafik kurallarına uymaması, dikkatsiz ve özenli davranmaması veya trafik kazasına sebep olacak şekilde hatalı hareket etmesi durumlarında ortaya çıkar. Kusurlu olan sürücü, trafik kazasında meydana gelen ölüm olayından dolayı hukuki olarak sorumlu tutulur.

Trafik kazalarında kusurun belirlenmesi, genellikle trafik polis raporları, görgü tanıkları ifadeleri, kaza mahallindeki deliller ve olay yeri inceleme raporları gibi kanıtlarla yapılır. Bu kusur belirleme süreci, mahkemelerde delillerin değerlendirilmesiyle sonuçlanır ve kusurlu olan tarafın hukuki sorumluluğu tespit edilir.

Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

Trafik sigortası zorunlu bir sigorta türüdür ve trafik kazalarından kaynaklanan zararları karşılamak amacıyla yürürlüğe konulmuştur. Trafik sigortası, kusurlu olan sürücünün veya sigortalı olduğu durumlarda sigorta şirketinin, kazada kusur oranına göre sanki kusurlu tarafmış gibi belirli limitler çerçevesinde tazminatlardan sorumlu olmaktadır. Ancak sigorta şirketleri genel itibari ile düşük miktarlı ödemeler teklif etmesinden kaynaklı olarak dava yolu ile uzman bilirkişilerce tazminat kalemlerinin hesaplanması çok daha faydalı olmaktadır.

Ölümlü Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Türleri

  1. Manevi Tazminat
  2. Tedavi ve Cenaze Giderleri
  3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Manevi Tazminat 

Manevi tazminat, kusurlu olan sürücünün ölüm olayına sebebiyet veren trafik kazası sonucunda ölen kişinin mirasçılarına ödemekle yükümlü olduğu tazminatların başında gelmektedir. Bir kimsenin aileden bir kişiyi kaybetmesi sonucu duyduğu elem ve acı ölçülebilir olmamakla beraber; mahkemece hükmedilecek tazminat miktarında gerek fiilen yakınlık durumu gerekse aile ağacındaki konumu göz önüne alınacaktır. Ancak, manevi tazminat talep ederken dikkat edilmesi gereken husus güncel mahkeme kararları baz alınarak ölçeklendirilmelidir. Şayet yüksek bir tazminat talep edilmesi ve davanın kaybedilmesi halinde, yüksek miktarlı harç ve yargılama gideri ile karşılaşılabilmektedir.

Cenaze ve Tedavi Giderleri

Ölümlü trafik kazaları sonucunda mağdurun cenaze ve tedavi giderleri, genellikle kusurlu tarafa ait trafik sigortası poliçesi çerçevesinde karşılanır. Ancak genellikle sigorta şirketleri giderlerin tamamını ödemeyi reddederler. İşte bu durumda tazminat davası taleplerinize cenaze ve hastane giderlerini de ekleyerek tahsil edebilirsiniz.  Tedavi masrafları: hastane masrafları, ilaç giderleri, fizik tedavi masrafları ve rehabilitasyon maliyetleri gibi tıbbi harcamaları içerir. Cenaze giderleri ise; cenaze töreni düzenlenmesi, defin işlemleri, mezarlık ücretleri ve diğer ilgili masrafları içerir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Destekten yoksun kalma tazminatı, bir kişinin ölümü veya sakatlanması sonucunda, ona maddi veya manevi destek sağlayan diğer bir kişinin bu destekten mahrum kalması durumunda, mahrum kalan kişiye ödenen bir tazminattır. Bu tazminat, destek sağlayan kişinin, destek almayı gerektiren bir durumda olduğunu ve bu nedenle destekten yoksun kaldığını kanıtlaması gerekmektedir.

Destekten yoksun kalma tazminatı, genellikle ölüm veya sakatlanma sonucu ortaya çıkar. Örneğin, bir kişi ailesini geçindiren destek sağlayıcısıysa ve ölümü sonucunda ailesi maddi desteğinden yoksun kalıyorsa, ailenin destekten yoksun kaldığını kanıtlaması halinde destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir. Destek sağlayıcısı bir anne – baba olabileceği gibi çocuk de destek sağlayıcı konumunda olabilmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Koşulları

Türk Hukuku’nda destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmek için belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. Bunlar şunlardır:

Destek sağlayan kişinin ölümü veya sakatlanması: Destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmek için, destek sağlayan kişinin ölümü veya sakatlanması gibi bir olayın gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu olay sonucunda, destekten yoksun kalan kişinin gerçekten bir zarara uğraması önemlidir.

Destek almayı gerektiren bir durum: Destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmek için, destek sağlayan kişinin destek almayı gerektiren bir durumda olduğunu kanıtlamak gerekmektedir. Örneğin, bir aile reisi ailesini geçindiren ve ailesi destek almayı gerektiren bir durumdaysa, destekten yoksun kalma tazminatı talep edilebilir.

Zararın kanıtlanması: Destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmek için, destekten yoksun kalan kişinin gerçekten bir zarara uğradığını kanıtlaması gerekmektedir. 

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Uygulanması

Destekten yoksun kalma tazminatı talepleri genellikle hukuki süreçlerle değerlendirilir. Mahkemeler, taleplerin hukuka uygunluğunu ve koşulların sağlanıp sağlanmadığını değerlendirir. Talep edilen tazminat miktarı, destekten yoksun kalma süresi, destek almanın gerekliliği, destek sağlayan kişinin gelir durumu gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir.

Türk Hukuku’nda destekten yoksun kalma tazminatı, bir kişinin ölümü veya sakatlanması sonucunda destek sağlayan kişinin destekten mahrum kalması durumunda ödenen bir tazminattır. Bu tazminat, destekten yoksun kalan kişinin gerçekten bir zarara uğradığını kanıtlaması ve belirli koşulların sağlanması durumunda talep edilebilir. Destekten yoksun kalma tazminatı talepleri genellikle hukuki süreçlerle değerlendirilir ve talep edilen tazminat miktarı, koşullar ve diğer faktörler dikkate alınarak belirlenir. Bu tazminat, destekten yoksun kalan kişinin yaşam standartlarını ve ekonomik durumunu korumaya yönelik bir amaç taşır.

Türk Hukuku’nda ölümlü trafik kazalarıyla ilgili olarak, mağdurların ve sorumluların haklarının korunmasına yönelik hukuki düzenlemeler bulunmaktadır. Ölüm tazminatı ve maddi tazminat gibi haklar, trafik kazası sonucunda yaşanan ölüm olayının yarattığı maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla tanınmıştır. Ayrıca, trafik kazalarında kusurun belirlenmesi ve cezai sorumluluğun belirlenmesi için de hukuki süreçler bulunmaktadır. Bu süreçler, delillerin değerlendirilmesi ve adil bir yargılama süreciyle sonuçlanarak, ölümlü trafik kazalarının hukuki sonuçlarının belirlenmesini sağlar. 

Tazminat davalarında yanlış hesaplamalar yapılarak dava açılması yahut usulü hatalar yapılması zamanaşımlarından dolayı bir tazminat avukatı ile çalışılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda tarafımızla iletişime geçerek görüşme talep edebilirsiniz.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir