Ana Sayfa » Makaleler » Tazminat Hukuku » Tazminat Davası

Tazminat Davası

Tazminat Davası Nedir?

Tazminat davası bir kişinin sorumluluğu dahilinde vermiş olduğu istisnalar hariç olmak üzere zararların tazmini talebini içerir dava türüdür. Türk hukukunda “sorumluluk” kavramı, bir kişinin eylemleri veya ihmalleri sonucunda ortaya çıkan zarar veya kayıplardan dolayı yasal olarak hesap verebilme durumunu ifade eder. Sorumluluk, hukuki ilişkilerde kişilerin birbirlerine karşı taşıdıkları yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ortaya çıkan sonuçlarıdır.

Sorumluluk kavramı cezai sorumluluk ve hukuki sorumluluk olarak iki ayrılmakla beraber bu makalede hukuki sorumluluğu inceleyeceğiz.

Tazminat Davasının Şartları Nelerdir?

Tazminat davasının açılabilmesi için aşağıda belirtmiş olduğumuz 4 şartın birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir;

  • Maddi veya manevi bir zarar oluşturan eylemin bulunması,
  • Zararı oluşturan eylemin hukuka aykırı olması (hukuka uygunluk nedenlerinin olmaması)
  • Zararın oluşması,
  • Zarar ve fiil arasında nedensellik bağının olması.

Bu şartların birlikte gerçekleşmesi ile birlikte uhdenizde gerçekleşmiş olan bir zarara istinaden sorumlu kişi veya kişilere karşı tazminat talep hakkınız doğacaktır.  Yukarıda da belirttiğimiz üzere devlet, şirket yahut 3. Kişilerin eylemleri sonucunda maddi ve manevi olarak zarara uğramanız halinde ayrı ayrı olmak üzere maddi ve manevi tazminat talebinde bulanabileceksiniz.

Maddi Tazminat Davası Nedir?

Maddi tazminat davasının açılabilmesi için uhdenizde meydana gelmiş olan zararların nakdi karşılık ile ölçülebilecek zararlar olması gerekir. Bu dava türünün en yaygın örneği trafik kazası nedeni ile maddi tazminat davasıdır. 

Örneğin; bir başkasının kusuru ile meydana gelmiş olan trafik kazasında yaralandınız ve hastanede tedavi altına alındınız. Bu durumda eğer aracınız da zarar görmüş ise aracınızda meydan gelen değer kaybı, maddi hasar, hastane ödemeleri, çalışamamanız halinde uğradığınız nakdi kayıp vb. tüm nakdi zararlarınızı tazmin edebileceksiniz.  Ölümlü trafik kazası sunucunda açılacak tazminat davaları hakkında daha detaylı bilgi almak için “Ölümlü Trafik Kazası – Tazminat Davası” konulu makalemizi inceleyebilirsiniz..

Maddi Tazminat Miktarı Nasıl Hesaplanır?

Maddi tazminat davalarında dava miktarlarının hesaplanması son derece hassas olup uzman bilgisi gerekmektedir. Yanlış bir hesaplama sonucu, davanızın reddedilmesi ile sonuçlanabilir ve ciddi miktarda yargılama gideri ve karşı vekalet ücreti ödemek zorunda kalanacaktır.

Burada dikkat etmeniz gereken husus maddi kayıplarınızın delillere dayalı ve ispatlanabilir olmasıdır. İspatlayamadığınız bir maddi tazminatınız varsa bu miktarı davaya konu etmemeniz daha doğru olacaktır. 

Manevi Tazminat Davası Nedir?

Devlet, şirket yahut 3. Kişilerin eylemleri sonucunda maddi zarara uğrayabileceğiniz gibi manevi olarak da zarara uğramanız kaçınılmazdır. Şayet bedeninize verilmiş olan zararlar sizi duygusal olarak da yıpratacak ve hayatınızın belli bir dönemini zor geçirmenize neden olacaktır. İşte bu gibi durumlarda Türk Hukuku maddi olarak zarara uğranmamış olmasına rağmen manevi olarak uğranılan zarar için tazminat alabilmeyi mümkün kılmıştır. 

Manevi tazminat davalarında en yaygın dava türü “Hakaret suçu nedeni ile manevi tazminat davası”dır. Bir başkası tarafından şahsınızın itibarını incitecek ve hakaret düzeyine ulaşmış eleştiri sınırlarını aşmış birtakım söylemlerin sonucunda manevi olarak yıpranmanız kaçınılmazdır. 

Manevi Tazminat Miktarı Nasıl Hesaplanır?

Manevi tazminat miktarının hesaplanmasında ölçeklendirme son derece önemlidir. Şayet talep edeceğiniz manevi tazminat miktarı elzem olay karşısında duyduğunuz üzüntü ile orantılı olacağından ve üzüntü ölçeklendirilemeyecek olduğundan maddi tazminat miktarının hesaplanmasından ayrılmaktadır. 

Ancak tazminat avukatı eşliğinde geçmişte yaşanmış birçok benzer olaylar incelenerek ortalama bir tazminat miktarı hesaplanması mümkündür. Şayet burada kanun maddeleri değil mahkeme kararları nihai sonucu belirleyecektir.

Yeniden belirtmek gereklidir ki tazminat davalarında dava miktarlarının hesaplanması son derece hassas olup uzman bilgisi gerekmektedir. Yanlış bir hesaplama sonucu, davanızın reddedilmesi ile sonuçlanabilir ve ciddi miktarda yargılama gideri ve karşı vekalet ücreti ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Tazminat davalarında usul ve hesaplamaların bir uzman tarafından yapılması ve davanın tazminat avukatı tarafından takip edilmesi davada yaşanabilecek problemleri engellemekle birlikte kazanabileceğiniz tazminat miktarının da artmasına ciddi katkı sağlayacaktır. Bu nedenle tazminat davası için avukatlarımızla iletişime geçmeniz tavsiye edilmektedir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir