Arabuluculuk Süreci

Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler?

Arabuluculuk süreci birbirinden farklı aşamalardan oluşur. Taraflar arasında oluşan hukuki anlaşmazlıkları çözmek için arabulucu ile iletişime geçilebilir. Arabulucunun hedeflerinden birisi ortaya çıkan anlaşmazlığı çözmek ve bir uzlaşma metni hazırlanacaktır. Taraflar arasında ortaya çıkan hukuki anlaşmaların çözülmesi için alternatif çözüm önerileri geliştirilir. Arabuluculuk sürecinin işlemesine bakıldığında ise birbirinden farklı aşamalar ile karşılaşılır. Arabuluculuk Adımları Nelerdir? Arabuluculuk …

Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler? Devamı »

Yürütmeyi Durdurma Davası

Yürütmeyi Durdurma Davası Nasıl Açılır?

Yürütmenin durdurulması talebi birçok farklı nedene bağlı olarak yapılabilir. Yürütmenin durdurulması talebinin yapılması için öncelikle hukuki olarak bu talepte bulunulmasına imkan veren koşulların oluşması gerekiyor. Dava dilekçesi ile beraber davanın açılacağı idare mahkemesine talep iletilmelidir. Yürütmenin durdurulması talebi, iptal davası ile birlikte dilekçede istenebilir. Dava açıldıktan sonra yürütmenin durdurulması talebinde bulunulmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. …

Yürütmeyi Durdurma Davası Nasıl Açılır? Devamı »

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

İzale –i şüyu davası ya da diğer bir ifadeyle ortaklığın giderilmesi davası, herhangi bir malın paylaşılmaması halinde ortaya çıkan davalardır. Genelde miras yolu ile kalan ve tek bir kişi ya da ailenin kullanımına uygun olan taşınmazın paylaşımı konusunda tarafların uzlaşamaması nedeniyle açılan davalardır. Ortaklığın giderilmesi davasının açılması için belirli şartların oluşması gerekiyor. Öncelikle yetkili mahkemeye …

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır? Devamı »

Muvazaa Davası

Muvazaa Davası Nasıl Açılır?

Muvazaa davasında yetkili mahkeme tarafından karar verileceği için öncelikle yetkili ve görevli mahkemeye başvuru yapılması gerekiyor. Muvazaa davalarında yetkili mahkeme, davaya konu olan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Muvazaa davası ise en basit haliyle gizli olarak yapılan bir anlaşma yapılmasıdır. Daha basit bir ifadeyle, herhangi bir sözleşmenin taraflarının, üçüncü kişilerden gerçek durumu gizleyerek, onları aldatmak amacıyla …

Muvazaa Davası Nasıl Açılır? Devamı »

İşe Dönüş Davası

İşe Dönüş Davası Nasıl Açılır?

İşe iade davası günümüzde işveren ve çalışanlar arasında en çok çatışma konusu oluşturan dava türlerinden biridir. İş hukuku alanında yer alan işe iade davalarının açılması için temel şart ise iş akdinin işveren tarafından haksız yere feshedilmesi olarak ifade ediliyor. Haksız nedenlerle bir iş akdinin feshedilmesi halinde işe iade davası açılabiliyor. İşe iade davalarının açılması için …

İşe Dönüş Davası Nasıl Açılır? Devamı »

İsim Değiştirme Davası

İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

Keyfi isim değiştirme davası açılması mümkün değildir. İsim değişikliği sadece haklı sebeplere dayanarak açılabilen davalardır. Son dönemde isim değişikliği konusunda daha kolay yöntemlere izin verilse de yargı sürecine başvurulması gerekecektir. İsim ve soyisim değişikliğinin birçok haklı nedene dayanması mümkündür. İsim değişikliği davası açılması için belirlenen şartların karşılanması halinde yetkili ve görevli mahkemelere başvurulması gerekecektir. Görevli …

İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır? Devamı »

Hırsızlık Davası

Hırsızlık Davası Nasıl Açılır?

Hırsızlık davası hırsızlık suçu işleyen kişilere karşı açılan bir davadır. Türk Ceza Kanunu kapsamında birçok farklı maddede tanımlanan bu suçlar malvarlığına karşı suçlar kapsamında değerlendirilmektedir. Hırsızlık davası açılabilmesi için temel şart ise hırsızlık suçunun maddi unsurlarının ortaya çıkması olacaktır. Hırsızlık davası, rızası dışında malları alınan kişiler tarafından açılabilmektedir. Hırsızlık suçunun ortaya çıkmasının ardından bu davalar …

Hırsızlık Davası Nasıl Açılır? Devamı »

Hakaret Davası

Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Hakaret davası günümüzde mahkemelerde en sık rastlanan dava türleri arasında yer almaktadır. Uygulamada sık rastlana bir suç türü olan hakaret, Türk Ceza Kanunu 125. madde kapsamında tanımlanmıştır. Bu kapsamda hakaret suçunun oluşmasına neden olan unsurların ortaya çıkması ile kişiler hukuk yoluna başvurabilmektedir. Hakaret davası açılabilmesi için öncelikle ortada hakaret suçunu oluşturan unsurlar bulunmalıdır. Hakaret davası …

Hakaret Davası Nasıl Açılır? Devamı »

Geçit Hakkı Davası

Geçit Hakkı Davası Nasıl Açılır?

Geçit hakkı dava dilekçesi hazırlanmasının ardından yetkili ve görevli mahkemelere başvuru yapılarak geçit hakkı davası açılabilmektedir. Dava açılması için ilgili kanunlarda belirlenen şartların oluşması gerekiyor. Geçit hakları, Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Zorunlu geçit hakkı ve diğer geçit hakları olarak farklı başlıklarda incelenmektedir. Geçit kurulmasını talep edenin taşınmazının genel yola bağlanacak bir geçidinin olmamasına bakılmaktadır. …

Geçit Hakkı Davası Nasıl Açılır? Devamı »

Evlatlıktan Ret Davası

Evlatlıktan Ret Davası Nasıl Açılır?

Evlatlıktan ret davası hukuk yolu ile çocuk ile baba arasındaki soy bağının sona erdirilmesini sağlayan davalardır. Çocuk ya da baba tarafından bu davaların açılması mümkündür. Evlatlıktan reddedilebilmesi için hukuki olarak bazı şartların sağlanması gerekiyor. Söz konusu şartları sağlamayan kişiler yargı yoluna gidememektedir. Evlatlıktan reddetme davası olarak mevcut hukuki uygulamalarda bir düzenleme yer almamaktadır. Bu davalar …

Evlatlıktan Ret Davası Nasıl Açılır? Devamı »