Ana Sayfa » Makaleler
Türkiye'de Vatandaşlık Başvurusu

Türkiye’de Vatandaşlık Başvurusu

Vatandaşlık, bir bireyin bir devlete olan yasal bağını ifade eder ve bu bağın karşılıklı hak ve yükümlülükleri bulunur. Türkiye’de vatandaşlık kazanımı, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile düzenlenmiştir. Türkiye’de vatandaşlık başvurusu işlemi belirli süreçler içermektedir.  Sonradan Vatandaşlık Kazanma Yolları Belirli şartları sağlayan yabancı uyruklular, Türkiye’de beş yıl ikamet ettikten sonra Türk vatandaşlığına başvurabilirler. Yabancı uyrukluların […]

Türkiye’de Vatandaşlık Başvurusu Read More »

Asgari Ücretin Altında İşçi Çalıştırma

Asgari Ücretin Altında İşçi Çalıştırma

Asgari ücret, işçilerin ekonomik ve sosyal durumlarını korumak amacıyla devlet tarafından belirlenen en düşük ücret seviyesidir. Asgari ücretin altında işçi çalıştırma yasalarla açıkça yasaklanmıştır ve asgari ücretin altına işçi çalıştırılması ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir. Asgari Ücretin Altında Sözleşmeli İşçi Çalıştırmanın Sonuçları Türkiye’de asgari ücret, 4857 sayılı İş Kanunu ve Asgari Ücret Yönetmeliği çerçevesinde belirlenir. Asgari

Asgari Ücretin Altında İşçi Çalıştırma Read More »

Senet Takibi Nasıl Başlatılır

Senet Takibi Nasıl Başlatılır

Senet, ticaret dünyasına yaygın olarak kullanılan bir ödeme aracıdır. Hukuki anlamda senet, bir borcun varlığını ve ödeneceği zamanı belgeleyen yazılı bir belgedir. Senet takibi, alacaklının senedin vadesinde ödenmemesi durumunda borcunu tahsil etmek için başlattığı hukuki bir süreçtir. Senet takibi nasıl başlatılır sorusunun cevabı kısaca icra dairesine giderek gerekli işlemlerin başlatılmasıdır. Senedin Tanımı ve Unsurları Senet,

Senet Takibi Nasıl Başlatılır Read More »

Telefon Bağımlılığı Boşanma Sebebi mi

Telefon Bağımlılığı Boşanma Sebebi mi?

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Her ne kadar bu cihazlar iletişim, bilgiye erişim ve eğlence gibi birçok olanak sağlasa da, aşırı ve kontrolsüz kullanım beraberinde bazı olumsuz sonuçlar getirebilmektedir. Telefondan ayrı kalamayacak şekilde bağlanmak, bu olumsuz sonuçların başında gelmektedir. Bu makalede telefon bağımlılığı boşanma sebebi mi? Konusunda aradığınız cevapları

Telefon Bağımlılığı Boşanma Sebebi mi? Read More »

Taşınmaz Aldım ama Tapuyu Alamıyorum

Taşınmaz Satın Aldım, Tapuyu Alamıyorum

Taşınmaz mal satın almak, önemli bir yatırım ve yaşam kararıdır. Ancak, bu süreçte alıcıyı maddi ve manevi olarak etkileyen bazı hukuki sorunlarla karşılaşılması mümkündür. Özellikle, taşınmazın tapusunu alamama durumu ciddi bir sorun teşkil eder. Taşınmazın satışı gerçekleştikten sonra tapunun devredilmemesi halinde alıcı taraf taşınmaz üzerindeki haklarını tamamen kullanamaz. Taşınmaz satın aldım ama tapuyu alamıyorum gibi

Taşınmaz Satın Aldım, Tapuyu Alamıyorum Read More »

Şantaja Uğruyorum Ne Yapmalıyım

Şantaja Uğruyorum Ne Yapmalıyım?

Şantajı basit olarak tanımlamak gerekirse, bir kişinin başka bir kişiyi, kendisinin veya bir üçüncü kişinin zararına olacak bir eylemi gerçekleştirmek veya gerçekleştirmekten kaçınmak için tehdit etmesidir. Bu durum, mağdur üzerinde ciddi psikolojik ve hukuki baskılar yaratabilir. Şantaja uğrayan bireylerin haklarını korumak ve yasal yollarla kendilerini savunmak adına atabileceği bazı adımlar vardır. Alanında uzman bir avukata

Şantaja Uğruyorum Ne Yapmalıyım? Read More »

Sevgilim Benden İzinsiz Özel Fotoğraflarımı Paylaştı

Sevgilinizin Sizden İzinsiz Özel Fotoğraflarınızı Paylaşması

Sevgilinizin Sizden İzinsiz Özel Fotoğraflarınızı Paylaşması, mahremiyetinizin ihlali ve kişisel haklarınıza yönelik ciddi bir saldırıdır. Bu suç kişisel verilerin korunması kanunun ihlali anlamına gelir ve hem kişinin psikolojisine yönelik hem de kişisel hayatının gizliliğine yönelik bir saldırıdır. Bu durum,  ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde cezai yaptırımlara tabiidir. Hukuki Dayanaklar Türk Ceza Kanunu, özel hayatın gizliliğini

Sevgilinizin Sizden İzinsiz Özel Fotoğraflarınızı Paylaşması Read More »

Kara Para Aklama Suçu

Kara Para Aklama Suçu

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, yani kara para aklama suçu, yasadışı faaliyetler sonucunda elde edilen paraların yasal yollardan kazanılmış gibi gösterilerek aklanması sürecidir. Bu suç, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ciddi bir ekonomik ve sosyal sorun teşkil etmektedir. Kara para aklama işlemi genellikle silah kaçakçıları, uyuşturucu ticareti suçluları ve insan kaçakçılığı yapanlar tarafından uygulanan

Kara Para Aklama Suçu Read More »

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşçinin Tazminat Hakkı

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşçinin Tazminat Hakkı

İş hukuku, çalışanların haklarını korumak ve işverenlerin sorumluluklarını belirlemek için çeşitli yasalar ve düzenlemeler içerir. İşten ayrılma durumunda tazminat hakkı, işçiler ve işverenler arasında sıkça tartışılan konulardan biridir. Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşçinin Tazminat Hakkı var mıdır sorusuna cevap olarak bazı istisnalar harici genelde işçinin tazminat alma hakkı yoktur. Kıdem Tazminatı Kıdem tazminatı, işçinin belirli

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşçinin Tazminat Hakkı Read More »

İşverence Ücretlerin Düzensiz ve Gecikmeli Ödenmesi

İşverence Ücretlerin Düzensiz ve Gecikmeli Ödenmesi

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen, her iki tarafında mağdur olmaması için hak ve yükümlülüklerini belirleyen önemli bir hukuk dalıdır. İşçinin temel haklarından biri olan ücretin, zamanında ve düzenli ödenmesi, iş hukukunun en temel prensiplerinden biridir. İşverence ücretlerin düzensiz ve gecikmeli ödenmesi, işçinin ekonomik ve sosyal hayatını olumsuz etkilemekle birlikte işçinin iş performansını

İşverence Ücretlerin Düzensiz ve Gecikmeli Ödenmesi Read More »