Tazminat Hukuku

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşçinin Tazminat Hakkı

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşçinin Tazminat Hakkı

İş hukuku, çalışanların haklarını korumak ve işverenlerin sorumluluklarını belirlemek için çeşitli yasalar ve düzenlemeler içerir. İşten ayrılma durumunda tazminat hakkı, işçiler ve işverenler arasında sıkça tartışılan konulardan biridir. Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşçinin Tazminat Hakkı var mıdır sorusuna cevap olarak bazı istisnalar harici genelde işçinin tazminat alma hakkı yoktur. Kıdem Tazminatı Kıdem tazminatı, işçinin belirli […]

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşçinin Tazminat Hakkı Read More »

İşverence Ücretlerin Düzensiz ve Gecikmeli Ödenmesi

İşverence Ücretlerin Düzensiz ve Gecikmeli Ödenmesi

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen, her iki tarafında mağdur olmaması için hak ve yükümlülüklerini belirleyen önemli bir hukuk dalıdır. İşçinin temel haklarından biri olan ücretin, zamanında ve düzenli ödenmesi, iş hukukunun en temel prensiplerinden biridir. İşverence ücretlerin düzensiz ve gecikmeli ödenmesi, işçinin ekonomik ve sosyal hayatını olumsuz etkilemekle birlikte işçinin iş performansını

İşverence Ücretlerin Düzensiz ve Gecikmeli Ödenmesi Read More »

trafik kazasında ölen kişinin ailesinin hakları

Trafik Kazasında Ölen Kişinin Ailesinin Hakları

Trafik kazasında Ölen Kişinin Ailesinin hakları doğrultusunda maddi ve manevi kayıplarını gidermek için başvuracağı bazı yollar şu şekildedir; 1. Maddi Tazminat Trafik Kazasında Ölen Kişinin Ailesinin Hakları doğrultusunda maddi zararlarını tazmin edebilmek için mahkemeye başvurabilir. Bu tazminat, ölen kişinin gelirine, aileye sağladığı maddi katkıya ve ölüm nedeniyle oluşan diğer maddi kayıplara bağlı olarak belirlenmektedir. Maddi

Trafik Kazasında Ölen Kişinin Ailesinin Hakları Read More »

Değer Kaybı Davası Kime Karşı Açılır

Değer Kaybı Davası Kime Karşı Açılır?

Günlük yaşantımızda trafik kazaları sıklıkla meydana gelmekte ve çoğunlukla maddi zararlarla atlatılabilmektedir. Aracı zarar gören kişi zararının karşılanması için birtakım yollara başvurmakla yükümlüdür. Trafik kazalarında tazminat davasıkonusunu daha önceki makalelerimizden bulabilirsiniz. Bu makalemizde değer kaybı davası kime karşı açılır, nerede açılır konularını inceleyeceğiz. Değer Kaybı Davası Nedir? Değer kaybı, aracınızın bir trafik kazası neticesinde uğramış olduğu hasardan

Değer Kaybı Davası Kime Karşı Açılır? Read More »

Değer Kaybı Davası Kime Açılır?

Değer Kaybı Davası Kime Açılır?

Araç değer kaybı tazminat davası, kusuru bulunmayan veya az kusurlu sürücünün kazaya sebep alan aracın sürüşücüsüne açtığı davadır. Maddi tazminat davaları arasında yer alan değer kaybı davasının amacı, araçta meydana gelen hasar yüzünden oluşan değer kaybını telafi etmektir. Araç değer kaybı, bir aracın satış değerinde zamanla meydana gelen azalma anlamına gelir. Trafik kazası sonucu aracın

Değer Kaybı Davası Kime Açılır? Read More »

Haksız Rekabet Sonucunda Maddi Tazminat Davası Açılabilir Mi?

Haksız Rekabet Sonucunda Maddi Tazminat Davası Açılabilir Mi?

Haksız rekabet sonucunda maddi tazminat davası açmak konusunda hukuk sistemimizde önemli unsurlar vardır. Öncelikle haksız rekabet ticari yaşamda dürüstlük kurallarını bozan ve adil olmayan yollarla avantaj sağlamak demektir. Bir işletme, diğer bir işletmeye karşı haksız avantaj sağlayan yolları seçiyorsa bu şekilde tanımlanır. Hukuk kurallarına göre bu tür davranışlar ticarette dürüstlük ve adalete aykırı görülür. Rakip

Haksız Rekabet Sonucunda Maddi Tazminat Davası Açılabilir Mi? Read More »

İstihkak Davası Nasıl Açılır?

İstihkak Davası Nasıl Açılır?

İstihkak davası açmak isteyen bir kişinin, süreci yasal yollardan sürdürmesi gerekir. Bir malın kendisine ait olduğunu öne süren ya da iddia eden tarafa karşı açılabilen bu davanın yürütülmesinde İcra İflas Kanunu baz alınır. Ana yönerge ve kurallar bu kanun uyarınca belirlenir ve izlenecek adımlar da ilgili kanun ile belirlenmiştir. İstihkak davası açmak için durumun çekişmeli

İstihkak Davası Nasıl Açılır? Read More »

Ecrimisil Davası Nasıl Açılır?

Ecrimisil Davası Nasıl Açılır?

Ecrimisil davası günümüzde Türk yargı sistemi içinde en sık karşılaşılan davalar arasında yer almaktadır. Zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötü niyetli zilyete karşı haksız kullanımdan dolayı açabileceği tazminat davasıdır. Türk Medeni Kanunu içinde düzenlenen ecrimisil davası için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Ecrimisil davası, bir taşınmazın veya malın sahibinin izni olmadan başka bir kimse tarafından kullanılması

Ecrimisil Davası Nasıl Açılır? Read More »

Eşe Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Eşe Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Eşe tazminat davası gibi konular boşanma davalarının içinde sık rastlanan konular arasında yer alıyor. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat unsurları ise birçok etkene göre değişmektedir. Eşe tazminat davası incelenirken öncelikle maddi ve manevi tazminat detaylarını öğrenmek gerekiyor. Tazminat davası, kişinin haksız bir fiil nedeniyle uğramış olduğu maddi ve manevi zararın karşılanması için açılan davalardır.

Eşe Tazminat Davası Nasıl Açılır? Read More »

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat davaları maddi ve manevi olmak üzere genelde iki başlık altında incelenmektedir. Tazminat davası, kişinin haksız fiil nedeni ile uğradığı maddi veya manevi zararların karşılanmasına yönelik açılan bir dava türüdür. Maddi ve manevi tazminat davası birlikte açılabileceği gibi ortaya çıkan zararlara göre sadece maddi veya manevi tazminat davası da açılabilir. Bir kişinin haksız fiil veya

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır? Read More »