Tazminat Hukuku

Değer Kaybı Davası Kime Karşı Açılır?

Günlük yaşantımızda trafik kazaları sıklıkla meydana gelmekte ve çoğunlukla maddi zararlarla atlatılabilmektedir. Aracı zarar gören kişi zararının karşılanması için birtakım yollara başvurmakla yükümlüdür. Trafik kazalarında tazminat davasıkonusunu daha önceki makalelerimizden bulabilirsiniz. Bu makalemizde değer kaybı davası kime karşı açılır, nerede açılır konularını inceleyeceğiz. Değer Kaybı Davası Nedir? Değer kaybı, aracınızın bir trafik kazası neticesinde uğramış olduğu hasardan […]

Değer Kaybı Davası Kime Karşı Açılır? Read More »

Değer Kaybı Davası

Değer Kaybı Davası Kime Açılır?

Araç değer kaybı tazminat davası, kusuru bulunmayan veya az kusurlu sürücünün kazaya sebep alan aracın sürüşücüsüne açtığı davadır. Maddi tazminat davaları arasında yer alan değer kaybı davasının amacı, araçta meydana gelen hasar yüzünden oluşan değer kaybını telafi etmektir. Araç değer kaybı, bir aracın satış değerinde zamanla meydana gelen azalma anlamına gelir. Trafik kazası sonucu aracın

Değer Kaybı Davası Kime Açılır? Read More »

Haksız Rekabet Sonucunda Maddi Tazminat Davası

Haksız Rekabet Sonucunda Maddi Tazminat Davası Açılabilir Mi?

Haksız rekabet sonucunda maddi tazminat davası açmak konusunda hukuk sistemimizde önemli unsurlar vardır. Öncelikle haksız rekabet ticari yaşamda dürüstlük kurallarını bozan ve adil olmayan yollarla avantaj sağlamak demektir. Bir işletme, diğer bir işletmeye karşı haksız avantaj sağlayan yolları seçiyorsa bu şekilde tanımlanır. Hukuk kurallarına göre bu tür davranışlar ticarette dürüstlük ve adalete aykırı görülür. Rakip

Haksız Rekabet Sonucunda Maddi Tazminat Davası Açılabilir Mi? Read More »

İstihkak Davası

İstihkak Davası Nasıl Açılır?

İstihkak davası açmak isteyen bir kişinin, süreci yasal yollardan sürdürmesi gerekir. Bir malın kendisine ait olduğunu öne süren ya da iddia eden tarafa karşı açılabilen bu davanın yürütülmesinde İcra İflas Kanunu baz alınır. Ana yönerge ve kurallar bu kanun uyarınca belirlenir ve izlenecek adımlar da ilgili kanun ile belirlenmiştir. İstihkak davası açmak için durumun çekişmeli

İstihkak Davası Nasıl Açılır? Read More »

Ecrimisil Davası

Ecrimisil Davası Nasıl Açılır?

Ecrimisil davası günümüzde Türk yargı sistemi içinde en sık karşılaşılan davalar arasında yer almaktadır. Zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötü niyetli zilyete karşı haksız kullanımdan dolayı açabileceği tazminat davasıdır. Türk Medeni Kanunu içinde düzenlenen ecrimisil davası için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Ecrimisil davası, bir taşınmazın veya malın sahibinin izni olmadan başka bir kimse tarafından kullanılması

Ecrimisil Davası Nasıl Açılır? Read More »

Eşe Tazminat Davası

Eşe Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Eşe tazminat davası gibi konular boşanma davalarının içinde sık rastlanan konular arasında yer alıyor. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat unsurları ise birçok etkene göre değişmektedir. Eşe tazminat davası incelenirken öncelikle maddi ve manevi tazminat detaylarını öğrenmek gerekiyor. Tazminat davası, kişinin haksız bir fiil nedeniyle uğramış olduğu maddi ve manevi zararın karşılanması için açılan davalardır.

Eşe Tazminat Davası Nasıl Açılır? Read More »

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat davaları maddi ve manevi olmak üzere genelde iki başlık altında incelenmektedir. Tazminat davası, kişinin haksız fiil nedeni ile uğradığı maddi veya manevi zararların karşılanmasına yönelik açılan bir dava türüdür. Maddi ve manevi tazminat davası birlikte açılabileceği gibi ortaya çıkan zararlara göre sadece maddi veya manevi tazminat davası da açılabilir. Bir kişinin haksız fiil veya

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır? Read More »

Alacak Davası Nasıl Açılır?

Alacak Davası Nasıl Açılır?

Alacak davası dilekçe örneği incelenerek tüm şartlara uygun şekilde hazırlanacak dava dilekçesi ve diğer belgeler ile yetkili ve görevli mahkemede alacak davası açılabilmektedir. Bölgeye en yakın asliye hukuk mahkemelerine dilekçe ile başvuru yapılarak alacak davası açılabilmesi mümkündür. Mahkeme için gereken harçların yatırılması ve dava dilekçesinin ekine konmuş olması gerekiyor. Ayrıca asliye hukuk mahkemelerinde de bu

Alacak Davası Nasıl Açılır? Read More »

İş Kazası Tazminatı Ödenmezse Ne Olur

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş kazası tazminat davası iş kazasının meydana geldiği tarihten hemen sonra açılmalıdır. İş kazası, adından da anlaşılacağı üzere bir işyerinde, işçinin yaşadığı fiziksel veya psikolojik zararların tümüdür. İşyerinde veya görevin icra edildiği anda çalışma saatleri içinde yaşanan kazaların tümü bu kapsamda yer almaktadır. İş kazalarına ilişkin düzenlemeler yasalar ile işçi lehine güvence altına alınmıştır. Türkiye’de

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer? Read More »

Trafik Kazalarında Tazminat

Trafik Kazalarında Tazminat Davası

Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazalarında Tazminat Davası Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de sık rastlanılan durumlardan biri trafik kazalarıdır. Öncelikle trafik kazalarının hukuki dayanağı bir haksız fiil sorumluluğunu ortaya çıkarmasıdır.  Trafik kazaları sürücülerde ve üçüncü kişilerde maddi manevi kayıplara yol açmaktadır. Bunun en ağır hali ise trafik kazalarının ölüm veya yaralanma ile sonuçlanmasıdır. Bu makalemizde

Trafik Kazalarında Tazminat Davası Read More »