Ana Sayfa » Makaleler » Tazminat Hukuku » İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş kazası tazminat davası iş kazasının meydana geldiği tarihten hemen sonra açılmalıdır. İş kazası, adından da anlaşılacağı üzere bir işyerinde, işçinin yaşadığı fiziksel veya psikolojik zararların tümüdür. İşyerinde veya görevin icra edildiği anda çalışma saatleri içinde yaşanan kazaların tümü bu kapsamda yer almaktadır.

İş kazalarına ilişkin düzenlemeler yasalar ile işçi lehine güvence altına alınmıştır. Türkiye’de şu anda uygulamada olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ilgili maddelerinde çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Dava açmayı gerektirecek unsurların oluşması halinde iş kazası tazminat davası süresi olayın gerçekleştiği tarihten ne kadar sonra dava açıldığı, mahkeme yoğunluğu ve diğer etkenlere göre değişecektir.

İş Kazası Tazminat Davası Nedir, Hangi Durumlarda Açılır?

İş kazası tespit davası ya da doğrudan iş kazası tazminat davası, bir işyerinde çalışan bir kişinin yaralanması ya da ölmesi durumunda, kedisi ya da yakınları tarafından açılan bir maddi – manevi tazimat davası türüdür. İşverenin yaralanmada ya da ölümde sorumluluğunun tespit edilmesi için ve iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların tazmini için bu davalar açılmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ilgili maddelerinde iş kazaları şu şekilde tanımlanmıştır:

  • İşçinin işyerinde olduğu sürede,
  • İşe gidip gelirken kullanılan ve işyeri tarafından tahsis edilen araçlarla kaza yapılması,
  • Emziren çalışan annelerin süt izni sırasında kaza yapması halinde,
  • İşverence görevlendirilen ve işyeri dışında çalışırken yaşanan kazalarda vb.

İş kazası yaşanması halinde tazminat alınabilmesi için kaza geçiren kişinin sigortalı olması gerekmektedir. Ayrıca 5510 sayılı Kanun kapsamında yer alan 13’te sayılan durumların gerçekleşmesi gerekmektedir. Kaza sonucu fiziksel veya psikolojik olarak bir zarara uğramış olmak da önemli bir şarttır.

İş Kazası Tazminat Davası Açma Süresi Zaman Aşımı Var Mı?

İş kazası zamanaşımı 2 yıl ve herhalde 10 yıl olarak belirlenmiştir. İş kazası nedeniyle kişilerin maddi ve manevi tazminat davası açabilmeleri için bu kapsamda kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl ve herhalde 10 yıl olarak ifade edilmektedir. Bu sürelerin sona ermesiyle iş kazasına bağlı olarak yapılacak tazminat talepleri zamanaşımına uğramaktadır.

İş kazasının meydana geldiği tarihten hemen sonra maddi veya manevi tazminat davası açılması gerekmektedir. İş kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminat davası da açılabilmektedir. Meydana gelen iş kazasının türüne ve uğranan zarara göre açılacak dava türleri de farklılık gösterebilir.

İş Kazasında Hangi Davalar Açılır?

Sonuçlanmış iş kazası davaları incelendiğinde iş kazaları sonrasında çalışanların birçok farklı dava açabildikleri görülmektedir. Yaygın bir şekilde iş kazaları sonrasında farklı tip davalar görülmektedir. İş kazası sonrasında açılabilecek davalar kısaca şunladır:

  • İş kazası nedeniyle maddi tazimat davası,
  • İş kazasının tespiti davası,
  • İş kazası nedeniyle manevi tazminat davası,
  • İş kazası nedeniyle destekten yoksun kalma davası vb.

Yasalarda belirtilen ve iş kazası tanımına uyan tüm hallerde vatandaşların iş kazasının yaşandığı tarihten itibaren en kısa sürede başvurularını yapmaları gerekecektir. İş kazası davalarında zamanaşımı süresi olduğundan bu süreler geçmeden işlem yapılması önemlidir.

Her İş Kazasında Tazminat Alınır Mı?

Her İş Kazasında Tazminat Alınır Mı

İş kazası tazminat alanlar yorumları ve görülen davaların mahkeme kararlarına bakıldığında farklı miktarda ve türlerde tazminat ödemelerinin yapıldığı görülmektedir. İlgili kanunlar kapsamında yapılan düzenlemelere bakıldığında, işçinin küçük, büyük, ağır ya da hafif yaşadığı tüm iş kazaları için tazimat talep etmesi mümkündür.

İş kazası tanımına uyan tüm konularda işçi hakları yargı yoluyla korunmaktadır. Fiziksel ya da psikolojik olarak çalışanın iş kazasına bağlı olarak yaşadığı hasar ve travmalar iş kazası kapsamında açılacak davalara konu olabilmektedir.

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş kazası davası açmak için öncelikle iş kazası kapsamına giren bir durumun yaşanması gerekiyor. Sonrasında ise belirlenen süreler geçmeden iş kazası olduktan hemen sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kazanın bildirilmesi gerekecektir. İş kazası tespiti davasında işçi lehine iş kazasının tespit edilmesi sağlanabilir.

İş kazası davalarında yetkili ve görevli mahkeme iş mahkemesidir. İşçinin ikamet ettiği veya kazanın gerçekleştiği iş mahkemesi yetkilidir. İş kazası tazminat davası süresi mahkemeye başvuruların eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılmasına bağlıdır. Dava sürecinin de alanında uzman bir avukat tarafından yürütülmesi davanın açılabilmesi ve olumlu sonuç alınmasında en önemli unsurdur.  

İş Kazası Tazminatı Kaç Ayda Alınır?

İş kazası dava açma süresi temelde 10 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre zarfında açılacak davalarda sonuç çıkması halinde tazminat ödemeleri belirlenen süreler içinde hemen yapılır. İş kazası nedeniyle açılan davaların sonuçlanma süresi 450 gün olarak belirlenmiştir. Bu tip davalar ortalama olarak 15 ay içinde sona ermektedir.

Mahkemenin yoğunluğu, işçi ve işveren veya kurumlar arasındaki uyuşmazlıklar, dava süreci ve diğer birçok etken iş kazası tazminat davaların sürelerinde belirleyici olmaktadır. Öngörülen sürelerden daha uzun ya da daha kısa sürede davaların sonuçlanması da iyi bir avukat ile mümkün hale gelebilir.

İş Kazası Tazminatı Ödenmezse Ne Olur?

İş Kazası Tazminatı Ödenmezse Ne Olur

İş kazası tazminat alma şartları oluşması ve karar verilmesi halinde işçiye tazminat ödenme yükümlülüğü doğar. İş kazası geçiren işçiye işveren tarafından açılan dava sonucu hak kazandığı bir tazminat ödenmemesi halinde alacakların tahsili içi icra takibi başlayabilir. İcra takibi sonunda haciz yolu ve mahkeme kararı ile alacaklar temin edilir.

İş lehine tazminat ödemesi yapılması için mahkeme kararı alınması önemlidir. Maddi ve manevi tazminat davası ile işçiye hak ettiği iş kazası tazminatının ödenmesi bir zorunluluktur. Ödenmediği takdirde yasal yollara başvurularak alacakların tahsili gerçekleştirilir.  

İş Kazası Geçiren Kişi Ne Kadar Tazminat Alır?

İş kazası tazminat hesaplama işlemleri birçok değişkene göre yapılmaktadır. Mevcut uygulamalara bakıldığında iş kazası sonucu işçiye aldığı maluliyet kadar iş kazası maaşı bağlanmaktadır. Kalıcı bir sakatlık ile ilgili durumlarda tazminat ödenmektedir.

İş kazası nedeniyle ortaya çıkan hasarlara ve dava türüne göre farklı miktarda ödeme yapılmaktadır. Mahkeme tarafından bu kapsamda farklı tazminat ödemelerine karar verilebilir. Hastane masrafları, iş gücü kaybı nedeniyle yaşanacak maddi kayıplar, maddi ve manevi diğer tüm hasarlar bu kapsamda değerlendirilmektedir. İş kazası geçiren kişinin durumuna ve dava konusuna göre tazminat hesaplaması değişmektedir.

İşveren Hangi Durumlarda Tazminat Öder?

İş kazası tazminat hakkı işçiler için tanınan yasal güvencedir. Temelde sigortalı bir işçinin iş sözleşmesinin haksız nedenle feshedilmesi veya işten çıkarılması durumunda, en az 1 yıl bir işyerinde çalışan kişiye kıdem ve ihbar tazminatı gibi ödemeler yapılmak zorundadır.

İş kazalarında ise işverenin sorumluluğunun tespit edilmesi halinde işveren tazminat ödemektedir. İşverenin kusuru halinde yaşanan bir iş kazasında tazminat ödeme yükümlülüğü ortaya çıkacaktır. İş kazası tazminat davası süresi ise davaya konu olan taraflar ve konun detaylarına göre değişecektir. Genel çerçevede işveren iş kazalarının önlenmesi için gerekli önlemleri almak zorundadır.

Ayrıca Bakınız: Ölümlü Trafik Kazası – Tazminat Davası

Sık Sorulan Sorular

İş kazası geçiren bir işçi işten çıkarılabilir mi?

ş Kanunu madde 25/I’e göre hastalık, kaza gibi durumlarda işçinin aldığı raporların toplam süresi işçinin kıdemine göre iki ile sekiz hafta arasında değişen bildirim süresini altı hafta aştığında, işveren önceden bildirimde bulunmaksızın işçiyi işten çıkarma yetkisine sahiptir.

İş kazası geçiren işçi ne yapmalı?

İş kazası geçiren işçi derhal sağlık kurumlarına başvurarak yaralama sebebini iş kazası olarak bildirmelidir. Tedavi edilmesi akabinde ifadesi alınacak ve gerekli soruşturmaya başlanacaktır. Maddi ve manevi tazminat talebi olması halinde ise bir iş avukatına başvurarak süreci başlatabilecektir.

İş kazası geçiren işçi işverene karşı ne yapabilir?

İşçinin yapabileceği en etkili yol maddi ve manevi tazminat davası açmaktır.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir