Ana Sayfa » Makaleler » Ceza Hukuku » Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten Yaralama Suçu Nedir?

Kasten yaralama suçu, bir kişinin bilinçli olarak başkasının vücuduna acı vermek, sağlığını bozmak veya algılama yeteneğini etkilemek amacıyla zarar vermesini ifade eder. Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 86. ve 87. maddelerinde “vücut dokunulmazlığına karşı suçlar” konusu altında düzenlenmiştir. Kasten yaralama suçu, basit kasten yaralama (TCK m.86) ve sonucuyla ağırlaşmış yaralama (TCK m.87) olarak iki şekilde ayrılabilir.

Suçun odak noktası, mağdurun acı çektiği veya bedeninin veya ruh halinin zarar gördüğü durumlardır. Eğer failin eylemi sonucunda kanunda belirtilen sonuçlardan biri meydana gelirse, yaralama suçu işlenmiş kabul edilir. Kasten yaralama suçu, bu sonuçları doğurabilecek her türlü eylemle gerçekleştirilebilir. 

Bir eylem yaralama suçu oluşturabilmesi için, mağdurun “acı çekmesi”, “sağlığının bozulması” veya “algılama yeteneğinin etkilenmesi” gerekmektedir. Bu üç durumdan herhangi biri gerçekleşmediğinde, eylem yaralama suçu olarak değerlendirilmeyecektir.

Kasten Yaralama Suçu Nasıl İşlenir?

Kasten yaralama suçu, mağdura acı veren, sağlığını veya algılama yeteneğini bozan herhangi bir eylemi ifade eder. Bu suç, serbest hareketli bir suç tipidir. İşte kasten yaralama suçunu oluşturabilecek bazı örnekler:

•          Bir kişiye tokat, tekme veya yumruk ile vurmak,

•          Bir kişiyi itekleyerek bir nesneye çarpmasına sebep olmak,

•          Bir kimseye sopayla veya benzeri bir cisim ile vurmak,

•          Bir kişiyi bıçaklamak veya silahla vurmak,

•          Bir kişinin vücudunu tırnakla veya bir cisimle çizmek,

•          Bir kişiyi yerlerde sürüklemek,

•          Bir kişinin saçını çekmek.

Yukarıda verilen örnekler, kasten yaralama suçuna örnek teşkil eden bazı eylemlerdir.

Kasten Yaralama Suçu Cezası

Temel ve Basit Kasten Yaralama Suçu ve Cezası (TCK madde 86)

(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.

(3) Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı,

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Silahla,

f) “Canavarca hisle”

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

B-) Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu ve Cezası (TCK m.87)

(1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Konuşmasında sürekli zorluğa,

c) Yüzünde sabit ize,

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

(3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan on iki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise on iki yıldan “on sekiz” yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kasten Yaralama Suçunun Zamanaşımı Ne Kadar?

Bu suçu, basit ve nitelikli haller olmak üzere iki farklı şekilde işlenebilir. Basit tıbbi müdahaleyle iyileştirilebilecek yaralamalar şikayete bağlıdır ve şikayet süresi 6 aydır. Mağdur, 6 ay içinde şikayetçi olmadığı takdirde şikayet hakkını kaybeder. Bu tür basit yaralamalarda şikayetten vazgeçme, soruşturma aşamasında takipsizlik kararı alınmasına veya kovuşturma aşamasında ceza davasının düşmesine neden olur.

Nitelikli kasten yaralama suçları ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyen yaralamalar ise şikayete bağlı suçlar kategorisine girmez. Bu suçlar için belirli bir şikayet süresi bulunmaz. Nitelikli kasten yaralama suçlarında şikayetten vazgeçme, kamu davasının düşmesine engel teşkil etmez. Savcılık, dava zamanaşımı süresi içinde her zaman kendi inisiyatifiyle soruşturma yapabilir. Bu suçlar için dava zamanaşımı süresi en az 8 yıldır ve şikayet hakkı olan herkes bu süre içinde şikayetçi olarak dava sürecine “müdahil” olabilir.

Kasten Yaralama Suçu Uzlaşmaya Tabi Mi?

Kasten yaralama suçunun basit halinin işlenmesi yani basit tıbbi müdahale ile giderilebilir olması halinde uzlaşmaya tabi iken, basit tıbbi müdahale ile giderilememesi halinde kamu davası şeklinde görülecek olup uzlaşmaya tabi değildir.

Sonuç olarak, kasten yaralama suçu ciddi ceza gerektiren bir eylem olup. Hak kayıplarına uğramamak için ceza avukatı il duruşmaya iştirak etmenizde yarar bulunacaktır. Avukat ve Danışmanlık Ofisimizden randevu alarak tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir