Ana Sayfa » Makaleler » Ceza Hukuku » Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Hakaret davası günümüzde mahkemelerde en sık rastlanan dava türleri arasında yer almaktadır. Uygulamada sık rastlana bir suç türü olan hakaret, Türk Ceza Kanunu 125. madde kapsamında tanımlanmıştır. Bu kapsamda hakaret suçunun oluşmasına neden olan unsurların ortaya çıkması ile kişiler hukuk yoluna başvurabilmektedir.

Hakaret davası açılabilmesi için öncelikle ortada hakaret suçunu oluşturan unsurlar bulunmalıdır. Hakaret davası açılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapılması gerekiyor. Hakaret davası açmak için bu alanda uzman bir ceza avukatı ile çalışmak sürecin daha profesyonel ve hatasız şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.

Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret suçu Türk hukuk sistemi için 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında tanımlanmıştır. Şerefe Karşı Suçlar kapsamında yer alan hakaret suçu, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edilecek nitelikle somut fiil veya olgu isnat eden veya sövmek sureti ile onur, şeref ve saygınlığına saldırı olarak tanımlanmaktadır.

Hakaret suçunu işleyen kişiler için hapis ve adli para cezası gibi cezalar yine kanun kapsamında tanımlanmıştır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekiyor. Hakaret suçunda daha birçok farklı detay yer almaktadır.

Hakaret Suçu Nasıl İspat Edilir?

Sosyal medya hakaret davası başta olmak üzere günümüzde hakaret davaları çok sık mahkemelerde görülmektedir. Ancak hakaret davası açılması için öncelikle hakaret suçunun oluşması gerekiyor. Bunun ise bazı şartları bulunmaktadır.

Hakaret suçunun ispatlanmasının çeşitli yolları bulunmaktadır. WhatsApp mesajları, SMS, e – posta, mektup, ses kayıtları gibi unsurlar ile hakaret suçu kanıtlanabilir. Ayrıca tanıkların huzurunda sözlü şekilde yapılan hakaretler de ispatlanabilir. Hakaret suçunun ispatlanması için birçok yöntem bulunmaktadır. Mahkeme çoğu olayda olduğu gibi somut delillere bakacağı için hakaret suçunun ispatı önemli bir konudur. İspat sırasında yasalara uygunluk da dikkate alınması gerekir.  

Hakaret Davası Açılırsa Ne Olur?

Hakaret Davası Açılırsa Ne Olur

Hakaret davası açma işlemleri sonrasında eğer mahkeme tarafından hakarete uğrayan kişi lehinde karar verilirse çeşitli yaptırımları bulunmaktadır. TCK madde 125’te açıkça belirtildiği üzere, bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezası ile cezalandırılmaktadır. Ancak hakaret edilen kişilere ve olayın türüne göre cezalar farklılık göstermektedir.

Cumhurbaşkanına hakaret ile kamu görevlisine görevinden dolayı yapılan hakaretler ya da dini veya siyasi görüşüne dayalı hakaret gibi unsurlar bu kapsamda sürecin farklı işlemesine neden olacaktır. Hakaret davası açmak için belirlenen tüm unsurların ortaya çıkması gerekiyor.  

Hangi Durumlarda Hakaret Davası Açılır?

Hakaret davası açmak için ne gerekli sorusuna birçok farklı yanıt vermek mümkündür. Hakaret davası birçok farklı duruma bağlı olarak açılabilen davalar olması nedeniyle uygun şartların oluşması gerekiyor. Suçun şekli ve hakaret sayılan kelimeler önemlidir. Bazı durumlar ve sözcükler hakaret olarak nitelendirilemeyebilir.

Hakaret suçunu oluşturan kelimeler bireye yönelik olmaktadır. Onur, haysiyet, şeref ve saygınlığı rencide edecek somut bir eylem ve olguya dayandırmak ya da sövme yoluyla kişinin saygınlığına saldırma gibi özelliklere sahiptir. Hakaret yüz yüze, SMS ile, e – posta ile, mektupla, sosyal medya üzerinden, radyo veya televizyon programları aracılığıyla yapılabilmektedir.  

Hakaret Suçunda Zamanaşımı Var Mı?

Hakaret davası zamanaşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre geçtikten sonra kimse hakaret suçundan dolayı şikayete bağlı olarak ya resen soruşturma açılması mümkün değildir. Burada dikkat edilmesi gereken bazı detaylar da bulunmaktadır. Temelde hakaret suçu şikayete bağlı suçlar arasında sayılabilir. Mağdur, hakaret edeni ve hakareti öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde şikayet hakkını kullanmak zorundadır. Aksi taktirde şikayet hakkını kaybeder. Şikayet hakkı en geç ise dava zamanaşımı süresi içinde kullanılmalıdır.

Hakaret suçu şikayete bağlı bir suç olabileceği gibi şikayete tabi olmadığı durumlar da bulunmaktadır. Kamu görevlisinin görevinden dolayı hareket suçu şikayete tabi değildir. Hakaret suçu nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yapılmaktadır. Ayrıca kamu görevlisine ve cumhurbaşkanına hakaret suçu, şikayete tabi suçlardan olmadığı için bu suçta uzlaştırma da bulunmamaktadır.

Hakaret Davasında Ne Kadar Tazminat Alınır?

Hakaret davası tazminat miktarı birçok etken dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Hakaret suçu nedeniyle tazminat davası, doğrudan mağdur veya vekili tarafından mahkemeye talep dilekçesi verilmek suretiyle açılmaktadır. Tazminat davası, asliye hukuk mahkemesine açılmaktadır. Tazminat hesaplamasında olayın mahiyeti, kişinin gelir durumu ve diğer etkenler dikkate alınacağı için farklı miktarlar hesaplanabilmektedir.

Hakaret davasında tazminat hesaplaması yapılırken birçok etken bulunur. Sadece hakaret davası açmak tazminat alınacağı anlamına gelmez. Hakaret davasına ek olarak ayrıca manevi tazminat talep edilmesi de gerekiyor. Bu kapsamda hakaret davası sürecinde mutlaka uzman bir avukat ile çalışarak tüm yönleri ile hukuki sürecin yönetilmesi gerekecektir. Tek başına hakaret suçlarında hapis ve adli para cezası uygulamaları bulunmaktadır.

Hakaret Davası Ne Kadar Sürer?

Hakaret Davası Ne Kadar Sürer

Hakaret davası açma süresi içinde şikayette bulunan ve yargı sürecini başlatan kişiler için mahkeme süreci kısa süre içinde başlayacaktır. Ancak hakaret davalarının süresi farklılık göstermektedir. Mahkemenin yoğunluğuna, davaya konu olan olayın detaylarına ve diğer değişkenlere göre dava süresi de farklılık gösterecektir. Diğer tüm davalarda olduğu gibi dava süresini etkileyen birçok unsur bulunur.

Somut delillere dayanan, süresi içinde açılan ve uzman bir avukat tarafından yürütülen hakaret davalarında ise süreç çok daha kısa süre içinde sonuçlanmaktadır. Ancak burada yine etkili olan unsur mahkemedir. Mahkemenin yoğunluğuna göre hakaret davasında süreler daha uzun veya kısa sürede tamamlanabilir. Genelde öngörülen hukuki süresi içinde bu davalar çözülmektedir.

Hakarete Uğrayan Kişi Ne Yapmalı?

Twitter hakaret davası ya da diğer yollar ile kendisine hakaret edilen kişilerin öncelikle hakaret suçu nedeniyle şikayette bulunmaları gerekiyor. Bu kapsamda Kamu görevlileri için görevi nedeniyle yapılan hakaret şikayete tabi değildir, ancak bunun dışında kalan kişiler şikayette bulunmalıdır.

İstisnalar dışında şikayete bağlı suçlar kategorisinde yer alan hakaret, öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde şikayet hakkı kullanılmalıdır. Savcılığa başvuruda bulunarak şikayette bulunmak gerekiyor. Ardından diğer tüm şatların oluşması ve sürecin hukuki olarak doğru şekilde yürütülmesi ile mahkeme süreci başlayacaktır. Bu kapsamda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesi, yetkili mahkeme ise suçun işediği yer mahkemesi olacaktır.

Hakaret Suçunun Cezası Nedir?

Hakaret suçunun cezası kanunda açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi için üç aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülmektedir. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılması için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekiyor.

Kişinin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlemesi halinde cezanın alt sınırı bir yıldan az olmamaktadır. Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılmaktadır. Hakaret davası açmak için kanunda belirlenen unsurların ortaya çıkması ve hakaretin ispat edilmesi gerekiyor. Sürecin hukuka uygun şekilde yürütülmesi ve lehte sonuç alınması için alanında uzman bir avukattan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin alınması şarttır.

Ayrıca Bakınız: Eda Davası Nasıl Açılır?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir