Ana Sayfa » Makaleler » Tazminat Hukuku » Ecrimisil Davası Nasıl Açılır?

Ecrimisil Davası Nasıl Açılır?

Ecrimisil davası günümüzde Türk yargı sistemi içinde en sık karşılaşılan davalar arasında yer almaktadır. Zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötü niyetli zilyete karşı haksız kullanımdan dolayı açabileceği tazminat davasıdır. Türk Medeni Kanunu içinde düzenlenen ecrimisil davası için bazı şartların sağlanması gerekiyor.

Ecrimisil davası, bir taşınmazın veya malın sahibinin izni olmadan başka bir kimse tarafından kullanılması durumunda ortaya çıkan zararın karşılanmasına yönelik açılan bir davadır. Bu kapsamda birçok farklı durumda bu davanın açılması mümkündür. Ecrimisil davası açmak için mal sahibi ya da idarecisinin asliye hukuk mahkemesine başvurarak dava açması gerekiyor. Zorlu ve karmaşık bir hukuki sürece sahip olabileceği için mutlaka bu alanda uzman bir avukat ile çalışılması gerekmektedir.

Ecrimisil Dava Nedir?

Mirasçılar arasında ecrimisil davası başta olmak üzere Türk hukuk sistemi içinde bu davanın birçok farklı durumda açıldığı görülmektedir. En basit tanımıyla ecrimisil davaları, bir gayrimenkulün sahibinin izni olmaksızın kullanılması sonucu oluşan tazminat hakkı olarak tanımlanabilir. Ecrimisil davasının açılabilmesi için ilgili mal ve taşınmazın sahibinin mülkün kullanımına izin vermemiş olması yani haksız bir işgal durumunun olması gerekiyor.

Davalı tarafın kötü niyetli olma şartlarını karşılaması ecrimisil dava açılması için önemli bir unsurdur. Türk Medeni Kanunu kapsamında madde 995 ile düzenlenen ecrimisil kapsamında, iyi niyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması nedeniyle hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği ya da elde etmeyi ihmal ettiği ürünler karşılığında tazminat ödenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Kimler Ecrimisil Talep Edebilir?

Kimler Ecrimisil Talep Edebilir

Kardeşler arasında ecrimisil davası yine günümüzde sık rastlanan dava konuları arasında yer almaktadır. Ecrimisil talepleri, paylı mülkiyet halinde, taşınmazdan faydalanmayan paydaş, haksız yere mani olan diğer paydaş ya da paydaşlardan ecrimisil talebinde bulunabilmektedir. Ecrimisil talep edilebilmesi için belirli şartların oluşması gerekiyor. Bu şartların karşılanmaması halinde ecrimisil talep edilmez.

Mal sahibinin izni olmadan bir taşınmazın kullanma ya da işgal etme durumlarında ecrimisil ortaya çıkmaktadır. Taşınmazlarına yönelik bu tür sorunlar yaşayan kişilerin ecrimisil davası açarak tazminat almaları sağlanır. Çeşitli durumlara ve şartlara göre süreç farklılık göstermektedir.

Ecrimisil Dava Hangi Durumlarda Açılır?

Tarlada ecrimisil davaları söz konusu olabileceği gibi bir kişinin başka bir kişinin mülkiyetindeki taşınmaz mal, arazi veya bina gibi alanların, izinsiz ve hukuka aykırı olarak kullanılması sonucu bu davalar açılabilmektedir. Ecrimisil davası birçok farklı durumda ortaya çıkabilir. Burada temel unsur ise haksız bir işgal olmasıdır.

Herhangi bir taşınır veya taşınmaz malın, sahibinin izni olmaksızın kullanılması sonucunda oluşan tazminat hakkı ecrimisil olarak tanımlanmaktadır. Ecrimisil davası açmak için gayrimenkulün sahibinin mülkün kullanım izni vermediği halde haksız işgal yapılması gerekir. Davalı tarafın kötü niyetli olması şartı da aranmaktadır.

Ecrimisil Şartları Nelerdir?

Ecrimisil davası şartları oluşmadan bu davanın açılması mümkün değildir. Ecrimisil talep edilmesi için iki şartın yerine getirilmesine bakılmaktadır. Bu şartlardan ilki, hak sahibi olan kişinin zilyetliğinde olan taşınmaz üzerinde haksız bir işgal olmasıdır.

Kısaca ecrimisil davası açılabilmesi için aranan temel şartlar şöyle sıralanabilir:

  • Hak sahibinin zilyetliğinde olan taşınmazın üzerinde haksız işgal ve kötü niyetli olması,
  • Haksız işgal sonucunda hak sahibinin zarara uğraması.

Hak sahibi olan kişini rızası olmadan haksız işgal, kötü niyet ve hak sahibinin zarara uğratılması gibi şartların ortaya çıkması halinde ecrimisil davaları açılabilmektedir. Ecrimisil davaları açmak için iyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden sadece hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini istenmesine neden olabilir. Bu tür detaylara göre yargı sürecinin yürütülmesi son derece önemlidir.  

Ecrimisil Nasıl İspat Edilir?

Ecrimisil dava dilekçesi ile yargı süreci başlatılmadan önce ön hazırlıkların hukuka uygun şekilde yapılması önemlidir. Yargı sürecinin hak sahibi lehine gerçekleşmesi için ecrimisil ispatına ihtiyaç duyulabilir. Ecrimisil davasında ispat yükü davacıya aittir. Bu kapsamda haksız işgalin ve zararın ispat edilmesi için tapu kayıtları, kira sözleşmesi, ihtarname, keşif ve tanıklar gibi birçok unsur devreye girecektir.

Davalı tarafından bu delillerin reddine yönelik farklı deliller sunulması da mümkündür. Bu nedenle hukuka tamamen uygun şekilde ecrimisil davası açılması için gerekli şartların oluştuğuna dair ispat bulunması gerekiyor. Karmaşık bir süreci kapsayacağı için mutlaka bu alanda uzman bir avukattan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri alınmalıdır.

Ecrimisil Davaları Avukat Olmadan Açılır Mı?

Ecrimisil Davaları Avukat Olmadan Açılır Mı

Ecrimisil davası yetkili mahkeme asliye hukuk mahkemesi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Yetkili ve görevli mahkemeye dava dilekçesi ile başvuruda bulunmak gerekiyor. Dava dilekçesinin bir avukat aracılığıyla hazırlanması ve işlemlerin yapılması şarttır. Hukuki menfaatinin koruması ve hak kayıplarının da yaşanmaması adına mutlaka ecrimisil davalarında bir avukat desteği alınmalıdır.

Avukat olmadan bu tür davaların yürütülmesi ve lehte kararların çıkmasının sağlanması oldukça zordur. Bu nedenle alanında uzman bir avukattan danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin alınması davanın lehte sonuçlanması açısından önem arz eder.

Haksız İşgal Nedeniyle Tahliye ve Ecrimisil Birlikte İstenebilir Mi?

Haksız işgal nedeniyle tahliye davası ile beraber uygun şartların oluşması halinde ecrimisil davaları açılması da mümkündür. Tek tek açılabileceği gibi birlikte açılması da mümkündür. Söz konusu taşınmazın işgali davalarına yönelik farklı hukuki uygulamalar bulunabilir. Bu nedenle yargı sürecinin iyi takip edilmesi ve ecrimisil ile birlikte açılabilecek diğer davaların da bilinmesi gerekiyor.

Ecrimisil davası ile beraber uygun hukuki şartların oluşması halinde diğer farklı davalara da başvurulabilir. Her dava konusu birbirinden farklı olacağı için süreç ve karşılaması gereken şartlar da birbirinden farklıdır. Ecrimisil davası açmadan önce dava şartlarına ve diğer detaylar hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Ecrimisil Davaları İçin İhtar Şart Mı?

Ecrimisil davası açmanın şartları arasında ihtar şartı bulunmamaktadır. Hak sahibi tarafından açılacak ecrimisil davası öncesinde haksız işgalde bulunduğuna dair davalı tarafa bir ihtar çekme zorunluluğu yoktur. Ancak ilk aşamada bu uygulamaya başvurmak davanın seyri açısından faydalı olabilir. Mahkemede haksız işgalin kanıtlanmasında dava öncesince karşı tarafa ihtar çekilmesi gerekebilir.

İhtar çekilmesi sürecin daha kısa sürede tamamlanabilir olması açısından da bir seçenek olacaktır. İhtar ile haksız işgalde bulunan kişinin bulunduğu yerden ayrılması sağlanabilir. Eğer buna rağmen haksız işgal devam ediyorsa bu durumda hak sahibinin mağduriyetinin giderilmesi için dava açılması gerekecektir.

Ecrimisil Davaları Ne Kadar Sürer?

Ecrimisil davası süresi içinde görevli ve yetkili mahkemeye başvurulması gerekiyor. Taşınmazı işgal eden kişinin kötü niyeti, zararın meydana gelmesi, haksız işgal ile oluşan zara arasında illiyet bağının olması gibi detaylara bakılması gerekiyor. Ecrimisil davasında zaman aşımı süresi ise bu detaylara göre haksız fiil olarak tanınmış olmasına rağmen 5 yıl sürmektedir.

Ecrimisil davalarının sonuçlanması ise farklı süreleri içermektedir. Davanın konusuna, taleplere ve mahkeme yoğunluğuna göre süreler farklılık göstermektedir. Ecrimisil davası açmak için belirlenen tüm şartların ortaya çıkması ve mahkemeye en kısa süre içinde uzman bir avukat ile başvuruda bulunulması gerekiyor.

Ayrıca Bakınız: Eşe Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir