Ana Sayfa » Makaleler » Gayrimenkul Hukuku » Tahliye Taahhütnamesine Dayalı İcra Takibi

Tahliye Taahhütnamesine Dayalı İcra Takibi

Tahliye Taahhütnamesine Dayalı İcra Takibi Türk Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu kapsamında kiralanan taşınmazların tahliyesi ancak kanunda belirlenen nedenler gerçekleştiği durumlarda mümkün olmaktadır. Bu bağlamda şartların gerçekleşmemesi tahliyeye engel bir durum olarak kabul edilmektedir. Konut ve çatılı işyerlerinin kiralanması sürecinde kiracı haklarının korunması açısından çok önemli olan tahliye kapsamında geniş düzenlemeler bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemeler bağlamında kaliteli bir sonucun ortaya çıkması hedeflenmektedir. 

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye Taahhütnamesi, TBK Madde 352 kapsamında düzenlenen bir konu olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda kiracının kiralanan taşınmazı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak taahhüt ettiği bilinmektedir. Taahhüt kapsamında boşaltma gerçekleşmediği durumlarda sürenin bitimini takip eden 1 ay içerisinde kiralayanın kira sözleşmesi ile dava yoluna başvurması mümkün olacaktır. Aynı zamanda icra takibi başlatılması da muhtemeldir.

Tahliye Taahhütnamesi kiracının kanunen kendisine tanınan korumadan feragat etmesi olarak kabul edilmektedir. Bu taahhüt kanunda kiracıdan kaynaklanan fesih nedenleri arasında kabul edilmektedir. Ancak bu taahhüt ile alakalı geçerliliği sağlayan belli başlı koşullar bulunmaktadır. Bahse konu koşulların yerine getirilmesi tahliye taahhüdü açısından olmazsa olmazdır. Daha fazla bilgi edinmek için “Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Nedir?” konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Kiralayan ve kiracı arasında gerçekleştirilen Tahliye Taahhüdü için belli başlı geçerlilik şartları sayılmıştır. Bu şartlar sayesinde kanuni olarak tanınan hakların karşılanması adına hareket edilmesi söz konusu olmaktadır. İşte bir Tahliye Taahhüdü için mutlaka dikkat edilmesi gereken geçerlilik şartları.

Tahliye Taahhüdü Yazılı Yapılmalıdır

Kiracı ve kiralayan arasında bir taşınmazın kirasından kaynaklanan ilişkide imzalanacak olan tahliye taahhüdünün mutlaka yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Yazılı olarak gerçekleşmeyen taahhüt geçerli olmayacağından bu taahhüdün varlığı da bir anlam taşımayacaktır. Burada aranan şekil şartı genel itibarıyla adi yazılı sözleşme niteliği taşımaktadır. Kanuna uygun taahhütler sayesinde tarafların haklarını savunmaları adına yargıya başvurmaları mümkündür.

Tahliye Taahhüdünde Tarihler Açık Olmalıdır

Tahliye taahhüdü, taraflar arasında gerçekleşen önemli bir anlaşma olarak kabul görmektedir. Bu anlaşmada herhangi bir karışıklığa yer vermemek adına tarihlerin açıkça belirtilmesi büyük önem taşımaktadır. Tahliyenin ne zaman gerçekleşeceği ve taahhüdün ne zaman imzalandığı gibi pek çok konu değerlendirilerek en doğru sonuca ulaşılması arzu edilmektedir. Tarihlerin bulunmadığı bir taahhütnamenin geçerliliği de söz konusu olmayacaktır.

Taahhüt Kiralanan Tesliminden Sonra Yapılmalıdır

Tahliye Taahhütnamesi kiralanan gayrimenkulün fiili olarak teslimatı sonrasında imzalanmalıdır. Aksi takdirde taahhütnamenin geçerlilik koşullarının yerine getirilmediği kabul edilecektir. Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken imzalama süreci kiralayan ve kiracı tarafından özenle dikkate alınmalıdır.

Tahliye Taahhütnamesine Dayalı İcra Takibi Nasıl Açılmaktadır?

Tahliye Taahhütnamesi konusunda geçerlilik şartları sağlanmışsa ve kiralayanla kiracı arasında bir anlaşmazlık söz konusuysa icra takibi başlatılması söz konusu olacaktır. Kiralananın taahhüt edilen sürede boşaltılmadığı hallerde sürenin tamamlanmasını takip eden 1 ay içinde Taliye Davası ya da İcra Takibi başlatılmalıdır. Bu çerçevede kira sözleşmesi sona ereceği gibi yaşanan kayıpların da giderilmesi açısından harekete geçilecektir.

Siz de Tahliye Davası ve Tahliye Taahhütnamesi gibi konularla ilgili profesyonel destek almak mı istiyorsunuz? Alanya Gayrimenkul Avukatı ile iletişime geçerek en kaliteli hizmetlerden yararlanmaya başlayabilirsiniz. Kaliteli, güvenilir ve beklentilerinizi tam anlamıyla cevaplayan bir çözüm için sizin de tercihiniz Alanya Gayrimenkul Avukatı olmalı.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir