Gayrimenkul Hukuku

Tapuda arsa payım yanlış yazılmış ne yapabilirim

Tapuda Arsa Payım Yanlış Yazılmış Ne Yapabilirim?

Tapuda arsa payım yanlış yazılmış ne yapabilirim gibi sorular, arsa paylarında sıklıkla karşılaşılan sorulardır. Bu sorunun cevabı için öncelikle arsa payının ne olduğunu bilmek gerekir. Arsa payı, kat irtifakı ya da kat mülkiyetinin kurulması esnasında arsada yer alan yapının bağımsız kısımlarına rayiç değer üzerinden oranla verilen pay olarak tanımlanır. Arsa payının belirtilmesiyle alakalı olan yasalar […]

Tapuda Arsa Payım Yanlış Yazılmış Ne Yapabilirim? Read More »

Vekaletle Yapılan Taşınmaz Satış Bedelinin Ödenmemesi

Vekaletle Yapılan Taşınmaz Satış Bedelinin Ödenmemesi

Vekaletle yapılan taşınmaz satış bedelinin ödenmemesi sıklıkla karşılaşılan hukuki durumlardan biridir. Vekalet sözleşmesi, Türk Borçlar Kanununda yer alanlara göre vekilin vekalet veren kişinin bir işini yapmayı ya da bir işlem yapmayı kabul ettiği anlama olarak geçer. Yargıtay ve doktrinde belirtildiği gibi taraflar arasında yapılan vekalet ilişkisi, temeli güvene dayanan bir ilişkidir. Yani vekalet sözleşmesi, iş

Vekaletle Yapılan Taşınmaz Satış Bedelinin Ödenmemesi Read More »

Arsama İzinsiz Ev Yapılmış Ne Yapabilirim

Arsama İzinsiz Ev Yapılmış Ne Yapabilirim?

Arsama izinsiz ev yapılmış ne yapabilirim sorusu, kendi arazisine izinsiz ev yapılan insanların merak ettiği sorulardan biridir. Bir mirasının ya da arazi sahibinin kendi imkanını kullanarak arsasına ev yaptırması tereke aracılığıyla diğer mirasçıların bu arsa ve ev üzerinde hak iddia edebilmesine yol açmaktadır. Yani arazinin diğer mirasçıları, bu evden pay alabilir. Bu durumun önüne geçmek

Arsama İzinsiz Ev Yapılmış Ne Yapabilirim? Read More »

Muteahhit Evi Yapmiyor

Müteahhit Evi Yapmıyor Ne Yapabilirim?

            Türkiye’de müteahhitlere yeteri kadar denetim yapılmadığı ve bir teminat istenmemesi nedeni ile inşaatların yarım kalması gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bir taşınmazınızın üzerine villa ev yaptıracak yahut kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile apartman yaptıracak iseniz, müteahhit ile aranızda mutlak suretle yazılı sözleşme olmalı ve mümkün olduğunca noterde tanzim ettirilmelidir. Aksi halde olası bir eksik ifa ya

Müteahhit Evi Yapmıyor Ne Yapabilirim? Read More »

Müteahhidin Eksik Bıraktığı İşler için dava açılması

Müteahhidin Eksik Bıraktığı İşler İçin Ne Yapabilirim?

Arsa sahiplerinin en büyük korkusu müteahhitler ile aralarında yapmış oldukları anlaşmaya, müteahhidin uymaması, inşaatı yarıda bırakıp gitmesidir. Öncelikli olarak belirtmek gerekmektedir ki müteahhidin eksik bıraktığı işler kanıtlanabilmesi için aranızda mutlaka yazılı bir sözleşme olmalıdır. Bu sözleşme teknik şartname içermeli ve mümkünse noter huzurunda imzalanmalıdır. Peki müteahhidin eksik bıraktığı işler için ne yapılabilir? Müteahhit ile Nasıl Bir Sözleşme

Müteahhidin Eksik Bıraktığı İşler İçin Ne Yapabilirim? Read More »

konut kira sözleşmesi örneği indir

Kira Sözleşmesi Örneği 2024

Kira sözleşmesi örneği indirerek kendinize göre doldurabilirsiniz. Konut kira sözleşmelerinde olması gereken tüm şartlar mevcuttur. DAIRESI   Kiralanan   Kiralananın Cinsi MESKEN Kiralayan   Kiralayanın Adresi    Kiracı   Adres   Akdin Başlangıç Tarihi   Akdin Süresi 1 Yıl Yıllık Kira Bedeli   Kira Bedelinin Ödeme Şekli   Kiralananın Durumu Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir

Kira Sözleşmesi Örneği 2024 Read More »

Arazim İzinsiz Kullanılıyor Ne Yapabilirim?

Arazim İzinsiz Kullanılıyor Ne Yapabilirim?

Taşınmazın izinsiz kullanılması durumunda arazim izinsiz kullanılıyor ne yapabilirim gibi sorular, avukatlara en sık sorulan sorular arasındadır. Birine ait arazi başkaları tarafından malikten izin alınmaksızın kullanılıyorsa, bu başkaları tanıdık olsa bile haksız kullanıma girebilmektedir. Miras kalmış olan bir taşınmaz söz konusuysa, taşınmazın bazı mirasçılarca kullanılması ve diğer bay sahipleri tarafından kullanılamaması haksız kullanıma girer. Yukarıda

Arazim İzinsiz Kullanılıyor Ne Yapabilirim? Read More »

Kadastro Öncesi Hak Durumuna Dayalı Tapu İptali

Kadastro Öncesi Hak Durumuna Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası

Kadastro öncesi hak durumuna dayalı tapu iptali ve tescil davası tapu iptal davalarında sıklıkla karşılaşılan dava türlerinden biridir. Kadastro, taşınmaz malların hukuki statüsünün belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Taşınmaz mallar bu sayede harita ve arazi üzerinde belirtilmektedir. Medeni hukuk, eşya hukuku ve gayrimenkul hukukunda son derece teknik bir işlemdir. Bu kadastro işlemleri kanunda yer alan

Kadastro Öncesi Hak Durumuna Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Read More »

mirastan mal kaçırma nedeniyle tabu iptal davası

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Nedeniyle Tapu İptal Davası

Muris muvazaası olarak da bilinen mirastan mal kaçırma nedeniyle tapu iptal davası resmiyette satış olarak gösterilmiş tasarrufunun mal kaçırma nedeniyle geçersizliğinin tespit edilmesi, dolayısıyla tapu kaydının da iptal edilmesinin talebiyle gerçekleşen bir dava türüdür. Bu durumda saklı pay sahibinin olup olmamasına bakılmaksızın tapu iptali ve tescili davası açılabilmektedir. Bu dava sayesinde resmi sözleşme ve işlemin

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Nedeniyle Tapu İptal Davası Read More »

Kentsel Dönüşüm Kararına Karşı İtiraz ve İptal Davası

Kentsel Dönüşüm Kararına Karşı İtiraz ve İptal Davası

Kentsel dönüşüm kararına karşı itiraz ve iptal davası genellikle riskli alan ve riskli yapıların engellenmesi için açılan davalar arasında yer almaktadır.  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun oluşturulmasındaki amaç, eskimiş olan ve kullanıma elverişli olmayan yapı ve alanların tasfiyesini saplamaktır. Aynı şekilde eğer durum elveriyorsa bu alanların yenilenip iyileştirilmesini sağlama amacı taşımaktadır.

Kentsel Dönüşüm Kararına Karşı İtiraz ve İptal Davası Read More »