Ana Sayfa » Makaleler » Gayrimenkul Hukuku » Harici Taşınmaz Satış Sözleşmesi Geçerli Midir?

Harici Taşınmaz Satış Sözleşmesi Geçerli Midir?

Harici Taşınmaz Satış Sözleşmesi, tapu dışı yolla bir bağış ya da benzeri işlemle gerçekleştirilen satış olarak kabul edilmektedir. Bu tür işlemler resmi anlamda geçersiz olsa da çoğu durumda mirasçıların bu tür uygulamalardan kaynaklanan taşınmaz kullanım haklarını elde ettikleri ve bu taşınmazlar üzerinde malik sıfatıyla işlem yaptıkları görülmektedir. Harici Taşınmaz Satış Sözleşmesi kaynaklı hak iddiaları ve merak edilen diğer bütün konuları sizler için ele aldık! Böylelikle yaşanan anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması mümkün olacaktır.

Harici Taşınmaz Satış Sözleşmesine Dayalı Tapu Tescil Davası

Harici Taşınmaz Satış Sözleşmesi; tapuda kaydı bulunan taşınmazlarla ilgili devir süreçlerini kapsayan sözleşmeler olarak kabul edilmektedir. Ancak bu sözleşmelerin mülkiyet devri ile alakalı sözleşmelerdeki şekil şartının değerlendirilmesi bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Medeni Kanun Madde 634 kapsamında düzenlenen bu sözleşmelerin mülkiyet devri doğurduğu ve resmi şekilde yapılması gerektiği ifade edilmelidir. 

Borçlar Kanunu kapsamında getirilen düzenlemeler bağlamında taşınmaz satışının geçerliliği resmi senedin varlığına bağlanmıştır. Bu kapsamda taşınmaz mülkiyetinin geçirilmesi amacıyla ilgili sözleşmeyi tapu sicil muhafızı ya da memuru yapmalıdır. Aksi hallerde sözleşmenin geçerli olmayacağını ifade etmek mümkündür. Taşınmaz devrini konu edinen sözleşmelerle alakalı olarak iki tarafı da koruyan şartların getirildiğinden söz etmek mümkündür. Bu noktada önemli olan şekil şartına uyulması ve olası hak ihlallerinin önlenmesidir.

Harici taşınmaz satış sözleşmesi hazırlanması durumunda gerçekleşen satış ile tapuyla alakalı yeniliklerin ortaya çıkacağı açıktır. Ancak şekil şartına bağlı kalınmadığından satışın geçersiz olma durumu da vardır. Böylesi haller düşünüldüğünde Harici Taşınmaz Satış Sözleşmesine Dayalı Tapu Tescil Davası açılmalıdır.

Tapu tescil davası açılması durumunda mahkeme somut olayı dikkate alır. Böylelikle zilyetliğin kime verileceği konusunda değerlendirmeler yapılması söz konusu olacaktır. Bu bağlamda resmi şekil şartına bağlı olarak yapılmayan sözleşmelerin geçersizliği söz konusudur. Ancak tapu dışı bir sözleşmeye dayanan devirlerde davasız ve aralıksız minimum 10 yıl süreyle zilyet olan ve kadastro tarihi itibarıyla zilyetliği bozulmayan taraf adına tapu tescilinin yapılması muhtemeldir. Bu bağlamda tapu dışı işlemin geçerli sayılacağı hallerin de bulunduğundan söz etmek elzemdir.

Harici Taşınmaz Satış Sözleşmesine Dayalı Sebepsiz Zenginleşme Davası

Sebepsiz Zenginleşme, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenen bir konudur. Taraflar arasındaki alışverişin kanunda belirlenen şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmiş olması önemlidir. Bu kapsamda Harici Taşınmaz Satış Sözleşmesi ile gerçekleşen bir taşınmaz devri sebepsiz zenginleşme durumunu doğurabilmektedir. Böylesi bir durum dava konusu olacaktır. Açılacak dava ile birlikte hakim somut olayı inceler. Sebepsiz zenginleşmenin koşulları ve sonuçlar kapsamında değerlendirme yapacaktır.

Sebepsiz zenginleşme ile amaç taraflar arasındaki haksız kazancın önlenmesidir. Ancak somut olaydaki her bir unsur titizlikle değerlendirilmek durumundadır. Bu bağlamda verilen karar en adil sonucu doğuracaktır.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Harici Taşınmaz Satış Sözleşmesine Dayalı davalarda tarafların haklarını öne sürmeleri açısından görevli ve yetkili mahkeme nezdinde başvurularını tamamlaması gerekmektedir. Bu kapsamda tarafların başvuracağı mahkeme taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır. Aksi durumlarda mahkeme görev ya da yetki yönünden davanın reddedilmesi kararı verebilmektedir.

Alanya Taşınmaz Avukatı desteği alarak bu konuda en doğru yaklaşımları benimseyebileceğinizi biliyor muydunuz? O halde Alanya avukat konusunda hizmetlerimizden faydalanarak en doğru kararın alınmasını sağlayabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Harici Taşınmaz Satış Sözleşmesi İmzaladım Ancak Müteahhit Tapumu Vermiyor?

Harici taşınmaz satış sözleşmesinde istisnai durumlar hariç müteahhit firma tapuyu vermekten kaçınabilecektir. Ancak derhal dava açarak ödemiş olduğunuz miktarı talep edebilirsiniz.

Harici Taşınmaz Satış Sözleşmesi Feshettim Ancak Müteahhit Paramı Vermiyor?

Harici taşınmaz satış sözleşmesine istinaden ödemiş olduğunuz parayı faizi ile birlikte dava açarak talep edebilirsiniz.

Müteahhit Firmaya Türk Lirası Olarak Ödeme Yaptım Ancak Euro Olarak Geri Alabilir Miyim?

Sebepsiz zenginleşme davalarında herkes verdiğini iade etmekle yükümlüdür, Euro ile ödeme yapmadığınız sürece Euro talep etmeniz mümkün değildir. Enflasyon zararınızı sadece faiz ile giderebilirsiniz.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir