Ana Sayfa » Makaleler » Gayrimenkul Hukuku » Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal Tescil Davası

Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal Tescil Davası

Aile konutu nedeniyle tapu iptal tescil davası, gayrimenkul hukuku ile ilgili dava türlerinden bir tanesidir. Bu yazıda sizlere bu dava ile ilgili detaylardan bahsedilecektir. 

Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal Tescil Davası Nedir?

Aile konutu, eşlerin ve müşterek çocukların hayatlarını geçirdikleri ve düzenli bir şekilde yaşadıkları mekan olarak ifade edilmektedir. Eşler üzerinde kayıtlı birden daha fazla taşınmaz konut olabilmektedir. Ancak aile konutu bir tanedir. “Eşler, evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler. Oturdukları konutu da birlikte seçerler ( MK md. 186 ). Aile konutu; eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri acı, tatlı günlerini yaşadıkları, yaşam faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları mekandır. Aile konutu tektir.”

Eşlerin yılın belirli zamanlarında kullandıkları yayla evi, köyü evi yani ikincil ihtiyaçlarının karşılandığı konutlar aile konutu değildir. Ancak yurt dışında yaşayan ve Türkiye’ye geldiklerinde barınma ihtiyaçlarının karşılandığı ev bireylerin aile konutu olarak ifade edilebilmektedir. Aile konutu ile ilgili bir anlaşmazlık ve uyuşmazlık olması durumunda bu dava açılabilmektedir. 

Aile konutlarının şerhi ile ilgili çeşitli düzenlemeler malik olunan taşınmaz ile ilgili değildir. Kira sözleşmesi ile kiralanan konutların olması durumunda sınırlı bir koruma sağlayabilmektedir. Kira sözleşmesinde taraf olmayan kişinin rızası olmadan sözleşmenin tarafı olan bireylerin sözleşmeyi feshedemeyeceğini ifade edebiliriz. 

Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal Tescil Davası Hangi Durumlarda Açılmaktadır?

Tapu Kütüğü’nde aile konutu şerhinin konumlanmamış olması tapuda gerçekleştirilen devir işlevlerinin üçüncü kişi kazanamı Tm. 1023 madde hükmüne göre korunmaktadır. Malik olmayan eşin, yapılacak işleme ilişkin açık rızası alınmadan malik eş tarafından aile konutunun devri veya ayni hakka konu olması halinde bu işlem geçersiz sayılmaktadır. Bu durumda  gayrimenkulün aile konutu olduğundan bahisle ‘’tapu iptal ve tescil davası’’ açılması mümkündür.

Kimler Aile Konutu Nedeni ile Tapu İptal Tescil Davası Açabilmektedir?

Rızası alınmayan aile konutunun başka bir kişiye devredilmesi nedeni ile dava açılmaktadır. Bu doğrultuda mağdur olan eşin, tapu iptal tescil davası açabilmesi mümkündür. Tapuda aile konutunun adına tescili ile malik olan bireyler bu davanın davalıları olacaklardır. Davada devri gerçekleştiren malik eş ve taşınmazı devralan kişinin davalı olması mümkündür. 

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Aile konutuna dayalı olarak açılacak olan tapu iptal tescil davası ile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine dair 4787. Sayılı Kanunun 4 maddesinde yer alan aile hukukundan kaynaklanan dava ve işlerdir. Bu nedenle bu davalarda görevli mahkeme Aile mahkemeleridir. HMK 12. maddesi “Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki” kapsamında tapu iptali, tescili davasını gerçekleştirebilmek mümkündür. Kanunda bulunan düzenleme kapsamında devir ve satış işlemlerinde rızası alınmayan eşin açacağı bu dava aile konutunun yer aldığı ilçedeki Aile mahkemesi tarafından bakılacak bir davadır. 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir