Ana Sayfa » Makaleler » Aile Hukuku » Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Mal ayrılığı sözleşmesi örneği ve uygulamaları son yıllarda çiftler arasında yaygın olarak yapılmaya başladı. Halk arasında evlilik sözleşmesi olarak da bilinen mal ayrılık sözleşmesi, evli kalınan süre içinde edinilen malların kime ait olacağı ve nasıl paylaştırılacağı gibi konuları düzenlemektedir. Özellikle boşanma davalarında mal paylaşımı konusunda anlaşmazlıkların önüne geçmesi ve süreci kısaltması sayesinde oldukça önemli bir hale gelmiştir.

Mal ayrılığı rejiminde eşlerin mal varlıkları sadece kendilerine aittir. Mal ayrılık sözleşmesi yapılabilmesi için öncelikle bu alanda uzman bir avukata danışmak gerekir. Evlilik öncesinde ya da sonrasında noterde yapılabilmektedir. Mal ayrılığı sözleşmesi yapılırken sözleşmenin hukuka uygun olması ve yasal prosedürler takip edilerek hazırlanması son derece önemlidir.  

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Ne İşe Yarar?

Evlilik sözleşmesi örnekleri incelendiğinde bu tür sözleşmelerin özellikle boşanma davalarında süreci kısaltması ve ayrılık sonrasında mal paylaşışımı konusunda eşler arasında uyuşmazlıkların ortadan kaldırılmasında oldukça işlevsel olduğu görülmektedir. Mal ayrılık rejimi ya da bilinen diğer adıyla evlilik sözleşmesi, evlilik birliği içinde edinilen malların kime ait olduğu ve hangi eşin hak talep edebileceği gibi konuları düzenlemektedir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenen mal ayrılığı sözleşmesi, evlilik birliği içinde edinilecek malların, evlilik süresince ne şekilde yönetileceği ve boşanma halinde bu malların eşler arasında nasıl paylaştırılacağı sözleşme ile belirlenmektedir. Evlilik süresi içinde eşler kendi adlarına ve hesaplarına mallara sahip olabilirler. Özellikle boşanma sürecine girecek eşler için mal ayrılığı sözleşmesinin önceden hukuka uygun bir şekilde yapılmış olması birçok yönden kolaylık sağlamaktadır.  

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Noter Zorunlu Mu?

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Noter Zorunlu Mu

Mal ayrılığı sözleşmesi noter ücreti ödenerek, yasal prosedürlere uygun şekilde eğer evlilik sonrasında hazırlanmışsa bu durumda notere gidilmesi gerekecektir. Eşler evlenmeden önce ya da evlendikten sonra nikah memuru veya evlendirme dairesine yazılı şekilde bildirimde bulunabilirler. Evlilik sonrasında mutlaka notere gidilerek düzenleme ya da onaylama şeklinde mal ayrılık sözleşmesi yapılması gerekecektir.

Evlilik sözleşmesinin hazırlanabilmesi ve hukuka aykırılık teşkil etmemesi için uzman bir avukattan danışmanlık hizmeti alınması son derece önemlidir. Mal ayrılığı sözleşmesinin hukuki geçerlilik kazanması için bazı prosedürler bulunmaktadır. Bu prosedürlere uygun olarak hazırlanması en önemli konular arasında yer almaktadır. Mal ayrlığı sözleşmesi örneği için “Mal Ayrılığı Sözleşmesi Örneği” adlı konu başlığını inceleyebilirsiniz.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Evliyken Yapılır Mı?

Evlilikten sonra mal ayrılığı sözleşmesi yapılabilmektedir. Noter huzurunda hazırlanacak sözleşmenin onaylanması ve düzenlenmesi ile sözleşme hazırlanabilir. Türk Medeni Kanunu (TMK) kapsamında, eşler evlilikten sonra da mal rejimi sözleşmesi yapabilmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, evlilikten sonra yapılacak sözleşmelerin noterde düzenlenmesidir.

Evlendikten sonra mal ayrılık sözleşmesi ile eşler, evlilik birliği içinde edinilen malların kime ait olacağını ve boşanma durumunda bu malların nasıl paylaşılacağını belirlemeleri mümkündür. Evlilikten sonra yapılan mal ayrılığı sözleşmesinin geçerli olması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Mal Ayrılığı Rejimi Nerede Yapılır?

Mal ayrılığı sözleşmesinin mirasa etkisi ve özellikle evlilik birliği sona erdikten sonra doğuracağı sonuçlar dikkate alındığında eşler için oldukça önemli olduğu görülmektedir. Mal ayrılık sözleşmesi noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılmaktadır. Ancak evlenme başvurusu sırasında eşlerin hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak bildirmeleri de mümkündür. Önemli nokta ise bu sözleşmenin hukuka uygunluğu olacaktır.

Evlilik öncesinde ya da sonrasında mal ayrılık sözleşmesi yapmadan önce mutlaka hukuki danışmanlık alınarak ilerleyen dönemde bir sorun çıkmaması için sözleşmenin düzenlenmesi önerilmektedir. Mal ayrılığı sözleşmesi hazırlanırken eşlerin mutabık olması ve her iki tarafın da rızasının bulunması gerekmektedir.  

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Evlenmeden Önce Mi, Sonra Mı Yapılmalı?

Mal ayrılığı sözleşmesi şekil şartı ve geçerlilik kazanması için aranan diğer şartlarının oluşması için hukuki danışmanlık önemlidir. Sözleşmenin yapılması için eşler evlilik öncesi ve sonrası için serbest bırakılmıştır. Mal ayrılığı sözleşmesi evlenmeden önce yapılabileceği gibi evlilik sonrasında da yapılabilir. Eşler evliliklerinin herhangi bir zamanında diledikleri zaman bu sözleşmeyi yapmaları mümkündür.

Evlilik öncesinde veya sonrasında hazırlanan sözleşmelerde zaman içinde eşlerin değiştirme veya kaldırma gibi hakları da bulunmaktadır. Sürecin hukuka uygun şekilde ilerlemesi halinde ister evlilik öncesinde ister evlilik sonrasında evlilik sözleşmesinin yapılması mümkündür.

Evlilik Sözleşmesi Şartları Nelerdir?

Evlilik sözleşmesi şartları tam olarak sağlandığında hukuka aykırılık teşkil etmez ve geçerli olur. Bu nedenle mal ayrılığı sözleşmesinin tüm yönleri ile geçerlilik kazanması için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Mal ayrılığı sözleşmesinin geçerlilik kazanması için aranan şartlardan bazıları kısaca şunlardır:

  • Sözleşmeyi imzalayacak tarafların her ikisinin de reşit (18 yaşından büyük) olması,
  • Reşit olmayan taraflar için yasak temsilcilerin rızasının alınması,
  • Evlilik öncesinde ya da eşler arasında yapılması vb.

Evlilik sözleşmesinin hukuka aykırılık teşkil etmemesi açısından avukat danışmanlığında ve noterlerde sözleşmenin yapılması gerekecektir.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Hangi Konularda Yapılabilir?

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Hangi Konularda Yapılabilir

Mal ayrılığı sözleşmesi geçerlilik şartları oluşması için belirlenen konularda sözleşmenin hazırlanması gerekecektir. Evlilik sözleşmesi kapsamında eşlerin sahip oldukları birçok mal varlığı bu kapsamda düzenlenebilmektedir. Evlilikten sonra yapılan mal ayrılığı sözleşmesi ile düzenlenebilecek konulardan bazıları kısaca şunlardır:

  • Eşlerin evlilik birliği içinde edindikleri malların kime ait olacağının belirlenmesi,
  • Mal varlıkları üzerinde sahip olacakları haklar,
  • Mal varlıklarının nasıl yönetileceği konuları,
  • Boşanma halinde malların nasıl paylaştırılacağı vb.

Evlilik öncesinde ya da sonrasında söz konusu mallar için sözleşme kapsamında düzenleme yapılabilmektedir. Avukat ile görüşme sonrasında sözleşmenin hukuka uygunluğu belirlenerek hazırlama sürecine geçilmesi önemlidir. Özellikle boşanma sürecinin hakkaniyetli ve kısa süre içinde gerçekleşmesi için evlilik sözleşmesinin yapılması tavsiye edilmektedir.  

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Boşanma Davasında Geçerli Mi?

Anlaşmalı boşanmadan sonra mal rejimi davası kapsamında sürecin kolay şekilde gerçekleşmesi için eşlerin önceden bir mal ayrılık sözleşmesi hazırlamış olmaları önemlidir. Evlilik sözleşmesi olarak da bilinen mal rejimi sözleşmesi, sadece mal rejimine ilişkin bir sözleşmedir. Bu kapsamda nafakaya ilişkin hükümlerin eklenmesi mümkün değildir. Bu hükümler kapsamında sözleşmeye eklenmiş olsa bile mahkemede bir geçerliliği olmayacaktır.

Mal ayrılık sözleşmesi sadece ilgili malların yönetimi ve boşanma sonrasında paylaştırılmasına dair konuları içermektedir. Burada mahkeme tarafından söz konusu sözleşmenin kabul edilebilir olması için belirli şartların sağlanması ve sözleşmenin hukuka uygun olması son derece önemlidir. Bu yüzden evlilik sözleşmesi hazırlanırken hukuki danışmanlık alınması gerekecektir.

Mal Ayrılık Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?

Mal ayrılığı sözleşme iptali çeşitli birçok nedene bağlı olarak yapılabilir. İradeyi sakatlayan sebeplere dayalı olarak sözleşme iptal edilebilmektedir. Örneğin eşlerden biri mal rejimi sözleşmesindeki imzanın hile ile elde edildiğini ileri sürerek ve bu durumu ispatlayarak iptalini talep edebilir. Kanun kapsamında evlilik sözleşmesi yapılabilmesi için belirli sözleşme türleri tanımlanmıştır. Eşler bu sözleşme türlerinden birini seçerek sözleşme hazırlayabilir.

Evlilik sözleşmesinin iptal edilmesi için uygun koşulların ve şartların oluşması gerekmektedir. Tarafların her ikisinin de isteği ile evlilik sözleşmesinin yeniden düzenlenmesi de noter aracılığıyla mümkündür. Mal ayrılığı sözleşmesi yine hukuki belirli süreçler takip edilerek iptal edilebilir. Sözleşmenin iptali haklı bir nedene dayanması gerekmektedir.

Ayrıca Bakınız: Oyun Bağımlılığı Boşanma Sebebi Mi?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir