Aile Hukuku

Boşanmadan sonra evde oturan eşe karşı tahliye davası

Boşanmadan Sonra Evde Oturan Eşe Karşı Tahliye Davası

Aile konutu, bir diğer adıyla müşterek konut, evliliğin devamı süresince iki eşin ve eğer varsa çocuklarının da bir arada yaşadığı konuttur. Ailenin yaşadığı ev olarak tanımlanabilir. Türk Medeni Kanunu tarafından aile konutu ile ilgili kanunlar, ailenin Türk kültüründe önemli bir kavram olması nedeniyle özellikle düzenlemiştir. Türk Medeni Kanunu madde 194’te, eşlerden birinin aile konutuna ilişkin […]

Boşanmadan Sonra Evde Oturan Eşe Karşı Tahliye Davası Read More »

Soybağının Reddi Davası

Soybağının Reddi Davası Kimler Açabilir?

Nesebin reddi davası olarak da bilinen soybağının reddi davası çocuk ve baba arasında olan bağın mahkeme kararıyla iptal edilmesine yöneliktir. Hukuk sistemimize göre genetik – biyolojik kökeni kendisine ait olmayan çocuğu reddetme hakkı, en temel haklar arasındadır. Hukuken babalık karinesi adi bir karine olup bunu çürütmek mümkündür. Soybağının reddi davası hususunda koca baba olmadığını iddia

Soybağının Reddi Davası Kimler Açabilir? Read More »

Miras Davasında Mahkeme

Miras Davasında Mahkeme Masraflarını Kim Öder?

Miras davasında mahkeme masrafları, ölümden sonra kalan malvarlığının paylaşımında davayı kaybeden tarafça ödenir. Bu davada, davayı açan taraf davalılardan miras payını talep eder. Davalı taraf ise davacının mirasçı olmadığını veya hakkının daha az pay olduğunu öne sürebilir. Miras davalarında davacı taraf mahkeme masraflarını ve avukat ücretini ödemelidir. Dava masrafları içinde dava harçları, bilirkişi ücretleri ve

Miras Davasında Mahkeme Masraflarını Kim Öder? Read More »

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Örneği

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nedir

Günümüzde, evliliklerin karmaşıklığı ve finansal ilişkilerin giderek artan önemi nedeniyle, çiftler arasında mal ayrılığı sözleşmeleri popüler hale gelmiştir. Mal ayrılığı sözleşmesi, evlilik birliği içinde edinilen malvarlıklarının, gelecekteki bir ayrılık durumunda nasıl paylaşılacağını düzenleyen hukuki bir belgedir. Bu sözleşme, çiftlere güvenilir bir finansal ve hukuki koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Mal Ayrılığı Sözleşmesinin Şartları Mal ayrılığı sözleşmesi

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nedir Read More »

Tenkis Davası

Tenkis Davası Taşınmazın Hangi Tarihteki Değeri Esas Alınır?

Tenkis davasında taşınmazın değeri esas alınırken hukuki düzenlemelere göre hareket edilir. Bu davalar, miras hukukumuza göre miras bırakanın kendi varlığı üzerinde sınırsız söz sahibi olmamasından kaynaklanır. Miras bırakan kişi, mirasçıların yasal paylarından daha az olacak şekilde miras dağıtımı yapamaz. Bu sınırlar, mirasçıların saklı payı adı altında belirlenir. Dolayısıyla tenkis davası, muris muvazaası yani mirastan mal

Tenkis Davası Taşınmazın Hangi Tarihteki Değeri Esas Alınır? Read More »

İsim Değiştirme Davası

İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

Keyfi isim değiştirme davası açılması mümkün değildir. İsim değişikliği sadece haklı sebeplere dayanarak açılabilen davalardır. Son dönemde isim değişikliği konusunda daha kolay yöntemlere izin verilse de yargı sürecine başvurulması gerekecektir. İsim ve soyisim değişikliğinin birçok haklı nedene dayanması mümkündür. İsim değişikliği davası açılması için belirlenen şartların karşılanması halinde yetkili ve görevli mahkemelere başvurulması gerekecektir. Görevli

İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır? Read More »

Evlatlıktan Ret Davası

Evlatlıktan Ret Davası Nasıl Açılır?

Evlatlıktan ret davası hukuk yolu ile çocuk ile baba arasındaki soy bağının sona erdirilmesini sağlayan davalardır. Çocuk ya da baba tarafından bu davaların açılması mümkündür. Evlatlıktan reddedilebilmesi için hukuki olarak bazı şartların sağlanması gerekiyor. Söz konusu şartları sağlamayan kişiler yargı yoluna gidememektedir. Evlatlıktan reddetme davası olarak mevcut hukuki uygulamalarda bir düzenleme yer almamaktadır. Bu davalar

Evlatlıktan Ret Davası Nasıl Açılır? Read More »

Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar

Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Aile içi miras davası günümüzde mahkemelerde sık rastlanan dava türleri arasında yer almaktadır. Miras paylaşımı davası, murisin yerleşim yerinde bulunan sulh hukuk mahkemesinde mirasçılardan biri tarafından açılmaktadır. Miras davaları, bir kişinin vefatından sonra mirasçıları arasında mal paylaşımı gibi konuların belirlenmesine yönelik açılan davaları kapsamaktadır. Miras davalarında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesi olarak belirlenmiştir. Şahsi haklar,

Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar? Read More »

Vasiyet Nasıl Bozulur

Vasiyet Nasıl Bozulur?

Bozulmayan vasiyet önceden belirtilen şekliyle geçerli olmaktadır. Ancak hukuki olarak bir vasiyetnamenin geçerli sayılabilmesi için bazı şartları karşılaması gerekiyor. Çeşitli durumlarda ise vasiyetnamenin iptali de yargı yoluyla istenebilmektedir. Burada önemli unsur ise gerekli tüm şartların oluşmasıdır. Vasiyet, bilindiği üzere bir kişinin kendisinin ölümünden sonra yapılmasını ve yerine getirilmesini istediği şeyleri kapsayan bir beyandır. Bu sözlü

Vasiyet Nasıl Bozulur? Read More »

Boşanma Çocuğun Velayeti Kime Verilir

Boşanma Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanma davasında çocuğun velayeti anneye veya babaya verilebilir. Burada hakimin vereceği karar daima çocuğun yararınadır. Çocuğun üstün yararı gözetilerek boşanma davalarında çocuğun hangi ebeveyne verileceğine karar verilmektedir. Çocuğun fiziksel, bedensel, ahlaki ve sosyal açıdan en uygun koşullara sahip olabileceği tarafa velayetin verilmesi sağlanmalıdır. Türk Medeni Kanunu (TMK) kapsamında velayet ile ilgili kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Anne

Boşanma Çocuğun Velayeti Kime Verilir? Read More »