Ana Sayfa » Makaleler » Aile Hukuku » Evlatlıktan Ret Davası Nasıl Açılır?

Evlatlıktan Ret Davası Nasıl Açılır?

Evlatlıktan ret davası hukuk yolu ile çocuk ile baba arasındaki soy bağının sona erdirilmesini sağlayan davalardır. Çocuk ya da baba tarafından bu davaların açılması mümkündür. Evlatlıktan reddedilebilmesi için hukuki olarak bazı şartların sağlanması gerekiyor. Söz konusu şartları sağlamayan kişiler yargı yoluna gidememektedir.

Evlatlıktan reddetme davası olarak mevcut hukuki uygulamalarda bir düzenleme yer almamaktadır. Bu davalar Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenen mirasçılıktan çıkarma yani ıskat işlemleridir. Evlatlıktan ret davası açmak için kanun kapsamında düzenlenen ıskat şartlarının sağlanması gerekiyor. Evlatlıktan reddetme işlemleri için bir kuruma başvurma zorunluluğu yoktur. Ancak mirastan çıkarma için hukuki işlemlere başvurulması gerekiyor.

Evlatlıktan Reddetmek İçin Ne Yapılır?

Nüfustan evlat sildirmek için Türk hukuk sisteminde bir yol bulunmamaktadır. Ebeveynlerin çocuklarını evlatlıktan reddetme hakkı tanınmasa da manen evlatlıktan reddetmek mümkündür. Buna ek olarak çocukların mirastan yararlanmaması için dava açılabilmektedir. Bunun dışında evlatlıktan reddetme işlemleri için herhangi bir dava açılamaz. Kişilerin manen reddettikleri evlatlarının mirastan yararlanmamaları için dava açarak bunun hukuki bir geçerlilik kazanmasını sağlayabilirler.

Türk Medeni Kanunu kapsamında 510 ve 513’üncü maddelerde yer alan düzenlemelere göre mirasçılıktan çıkarma (ıskat) işlemi bu kapsamda yapılmaktadır. Kanunda belirtilen şartların mevcut olması halinde kişiler çocuklarını mirastan men edebilir. Miras bırakan kişi tarafından yapacağı ölüme bağlı tasarruf ile saklı pay mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilmektedir. Mirasçılıktan çıkarılan mirasçı, yasal hakkı olan miras payını bu karar ile alamaz. Bunun için mahkemeye mirastan men için başvuru yapılması gerekecektir.

Evlatlıktan Reddetmek İçin Nereye Başvurulur?

Mirastan ret davası açılabilmesi için sulh hukuk mahkemesine başvurulması gerekiyor. Mirasçı, miras bırakanın son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesine beyanda bulunarak mirası reddedebilir. Evlatlıktan ret sonucunda da mirastan çocukların men edilebilmesi için yine miras bırakan tarafından bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurması gerekecektir. Bunun dışında Türk hukuk sistemi içinde evlatlıktan reddetmeye dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Mevcut hukuki uygulamalarda evlatların reddedilmesine dair bir düzenleme bulunmuyor. Hukukumuzda bu uygulama yer almasa da miras konularında sorun yaşanmaması açısından mirastan men edilmelerine dair bu kişiler için dava açılabilmektedir. Sulh hukuk mahkemelerine açılacak davalar ile kişinin mirastan men edilmesi sağlanabilir. Ancak bunun bazı şartları olacağı için ilgili koşulların ortaya çıkması gerekecektir.

Evlatlıktan Ret Davası Şartları Nelerdir?

Evlatlıktan Ret Davası Şartları

Evlatlıktan ret sebepleri ya da diğer bir ifadeyle mirasçılıktan çıkarma işlemleri için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Hukuki olarak sadece evlatlıktan reddetmeye dair bir uygulama bulunmamaktadır. Bu kişiler için sadece mirastan men etme işlemleri uygulanabilir. İlgili kanunlarda belirlenen şartları sağlayan kişiler mirasçılıktan çıkarma işlemleri için mahkemelere başvurabilmektedir.

Evlatlıktan ret (mirasçılıktan çıkarma) şartlarından bazıları ise şunlardır:

  • Mirasçının, miras bırakan veya yakınlarından birine karşı ağır suç işlemesi,
  • Geçerli bir çıkarma sebebinin bulunması,
  • Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar ve yükümlülüklerin hukuka aykırılık teşkil etmemesi,
  • Mirasçının, aile hukukundan doğan sorumluluklarını yerine getirmemesi (bakım, ilgi, saygı vb.) vb.

Evlatlıktan çıkarma mevcut mevzuat içinde yer almadığı için evlatlık ret davasına dair bir dava açmak mümkün değildir. Bu işlem manevi olarak yapılabileceği gibi ailesi tarafından reddedilen kişilerin mirasçılıktan çıkarılması sağlanabilir. Hukuk yoluyla mirasçılıktan çıkarma işlemleri ise belirli şartlara bağlanmıştır. Bu şartları sağlayan kişiler dava yoluyla manevi olarak reddettikleri evlatlarını mirasçılıktan çıkarabilmektedir. Evlatlıktan red davası açmak için doğrudan bir yol bulunmadığı için bu tür hukuki yöntemlere başvurulması gerekiyor.

Aile Çocuğunu Evlatlıktan Reddedebilir Mi?

Evlatlıktan reddetme şartları oluşmasının ardından kişiler tarafından çocuklarının mirasçılıktan çıkarılmaları mümkündür. Bunun dışında herhangi bir aile tarafından hukuki olarak çocuklarını evlatlıktan reddetmeleri mümkün değildir. Manevi olarak çocuklarını farklı nedenlere bağlı olarak evlatlıktan reddeden ebeveynlerin mirastan da çıkarmaları için dava açmaları gerekiyor. Çocukların mirastan men edilmesine dair işlemler genelde evlatlıktan reddedilme olarak algılanmaktadır. Ancak doğrudan bu tanımı karşılamaz.

Anne ve babaların çocuklarına karşı sorumlulukları olduğu gibi çocukların da anne ve babalarına karşı bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumlulukları yerine getirmeyen evlatlarına yönelik haklı sebeplere dayanması halinde aileler tarafından mirastan çıkarma işlemleri yapılabilmektedir. Bunun dışında evlatlıktan ret için doğrudan bir hukuki yola başvurmak mümkün değildir.

Bir Baba Çocuğunu Mirastan Reddedebilir Mi?

Babanın evlatlıktan reddetmesi için haklı nedenlerin ortaya çıkması gerekiyor. Bu kapsamda bir baba tarafından evlatlıktan reddedilecek çocuğu için mirasçılıktan çıkarmaya yönelik dava açılması gerekecektir. Başka bir yolu bulunmadığı için diğer evlatlıktan reddetme işlemleri sadece manevi olarak yapılabilir. Bu konuda karışıklıklara neden olan bir diğer unsur ise babalık davasıdır.

Evlilik dışı çocuğun kendi rızası ile tanımayan baba ile çocuk arasında soybağı ilişkisi kurulabilmesi için babalık davasına ihtiyaç duyulur. Çocuğun babası olduğuna dair hüküm verilmesi için açılan davada çocuğun babası belirlenebilir. Bu tür detaylar dışında babanın evladını reddetmesi mümkün değildir. Mirasçılıktan çıkarma işlemleri için dava açılması için de belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Hayırsız Evladı Mirastan Men Etmek İçin Ne Yapmalı?

Evladı mirastan reddetmek için bazı şartların oluşması gerekiyor. Örneğin evladın, miras bırakana veya yakınlarına karşı ağır suç işlemesi bir neden olacaktır. Hangi suçun ağır olduğuna se kanun kapsamında yer verilmiştir. Ailevi bağları zedeleyecek nitelikte suçlar adına geçerlilik taşımaktadır. Bu kapsamda miras bırakanın bıçakla yaralanması, evine girip hırsızlık yapması gibi unsurlar ağır suç olarak belirlenmektedir.

Mirasçının, miras bırakana veya yakınlarına karşı aile hukukundan doğan sorumluluklarını da yerine getirmemesi önemli bir unsurdur. Örneğin bakım, sevgi, ilgi ve sorumlulukların yerine getirilmemesi önemli ölçüde ölüme bağlı tasarruf ile saklı pay mirastan mahrum edilmesine neden olabilir. Hayırsız evladı mirastan men etmek için bu tür şartların oluşmasının ardından mahkemeye başvuru yaparak dava açılması gerekiyor. Mahkeme yoluna başvurulmasında ise bu alanda uzman bir avukattan hukuki destek ve avukatlık hizmetleri almak sürecin daha kolay gerçekleşmesini sağlayacaktır.  

Evlatlıktan Red Davasına Hangi Avukat Bakar?

Anne çocuğunu evlatlıktan reddetme işlemlerin hukuki olarak yapamayacağı için sadece mirastan men edilmesine dair dava açabilmektedir. Aynı durum babalar için de geçerlidir. Manen bu kişiler evlatlarını reddedebilse de hukuki olarak bir yolu bulunmaz. Bu kapsamda evlatlıktan redde bağlı olarak çocuklarını mirastan men etmek isteyenlerin miras ve aile hukukunda uzman avukatlar ile çalışması gerekecektir.

Evlatlıktan Reddetme Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Evlatlıktan reddetme dilekçesi örneği incelenerek hukuka uygun şekilde mahkeme yoluna başvurulması gerekiyor. Diğer tüm davalarda olduğu gibi mirastan men için açılacak davalarda da davanın en önemli unsuru dava dilekçesi olacaktır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun olarak dava dilekçesinin hazırlanması gerekecektir.

Mirasçıların açacağı davaya göre yetkili ve görevli mahkeme belirlenerek bu süreç tamamlanır. Evlatlıktan reddetme dilekçesinin şekil ve konu bakımından tüm aranan şartları sağlaması istenir. Bu şartları sağlayan kişiler mahkemeye mirastan men için dava açabilirler. Evlatlıktan ret davası açmak için doğrudan bir hukuk yolu bulunmamaktadır. Bu nedenle mirastan reddedilmelerine dair davalar açılabileceğinden bu sürecin de yine avukat tarafından takip edilmesi gerekecektir.

Ayrıca Bakınız: Ecrimisil Davası Nasıl Açılır?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

1 thoughts on “Evlatlıktan Ret Davası Nasıl Açılır?”

  1. Mustafa Özdemir

    Mirastan reddetmek istediğim cocugum benden yardim nafakasi almaktadir . Kendisi tip fakultesi4. Sinif ogrencisidir .
    Sorum şu. Kiz cocugu olan tıp fakültesi ogrencisi olan cocuga 6. Sinifinda intorn dr. Olmaktadir ve asgari ucret odenmektedir. Bu dutumda yardim nafakasi durdurulmasi gerekirmi?

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir