İş Avukatı

Asgari Ücretin Altında İşçi Çalıştırma

Asgari Ücretin Altında İşçi Çalıştırma

Asgari ücret, işçilerin ekonomik ve sosyal durumlarını korumak amacıyla devlet tarafından belirlenen en düşük ücret seviyesidir. Asgari ücretin altında işçi çalıştırma yasalarla açıkça yasaklanmıştır ve asgari ücretin altına işçi çalıştırılması ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir. Asgari Ücretin Altında Sözleşmeli İşçi Çalıştırmanın Sonuçları Türkiye’de asgari ücret, 4857 sayılı İş Kanunu ve Asgari Ücret Yönetmeliği çerçevesinde belirlenir. Asgari […]

Asgari Ücretin Altında İşçi Çalıştırma Read More »

İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası

İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası 

İş kazası nedeniyle manevi tazminat davası ile iş ortamında sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu tazminat hakkında bilgi almadan önce iş kazasının ne olduğuna ve hangi durumların iş kazası olarak kabul gördüğüne bakmak gerekmektedir. Pek çok insan yaşanan durumun iş kazası olup olmadığının bilincinde değildir. Bu nedenle hangi olayların hukuksal olarak iş kazası sayılabileceğini bilmekte fayda vardır. İş

İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası  Read More »

Paydaşlar Arasında Ön Alım Hakkı Davası

Paydaşlar Arasında Ön Alım Hakkı Davası

Paydaşlar arasında ön alım hakkı davası bir diğer şekilde şufa hakkı olarak da bilinmektedir. Ön alım hakkı payı, mülkiyette hak sahibi olan kişinin payının üçüncü kişilere satılması durumunda diğer pay sahibi kişilere bahsi geçen payın satın alınma hakkını almasını sağlayan bir haktır. Ön alım hakkının kullanılmasıyla bu hakkı kullanan paylaş ile payın satıldığı kişi arasında

Paydaşlar Arasında Ön Alım Hakkı Davası Read More »

Paydaşlar Arasında Ecrimisil Davası

Paydaşlar Arasında Ecrimisil Davası

Paydaşlar arasında ecrimisil davası kötü niyetli kişinin zilyet eşyasını kullanılması sebebiyle ödemesi gereken kullanım karşılığının talep edilmesi ile açılır. Paydaşların ecrimisil talep edebilmesi için kanunen intifadan men şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda intifadan men koşulunun ne anlama gelip hangi koşullarda gerçekleştiğini bilmek gerekmektedir. Ecrimisil kuralları Yargıtay uygulamaları ile gerçekleşen kurallardır. İntifadan men şartı ve

Paydaşlar Arasında Ecrimisil Davası Read More »

Şirketten Çıkarılma Davası Nasıl Açılır

Şirketten Çıkarılma Davası Nasıl Açılır

Ortaklığı bitirmek ya da ortaklıktan çıkmak isteyen kişiler şirketten çıkarılma davası nasıl açılır gibi konular hakkında araştırma yapmaktadırlar. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan düzenlemelere göre 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Limited şirketler için yapılan kısıtlamanın da kalkmasını sağlamıştır. Türk Ticaret Kanunu, Limited şirketlerdeki ortaklığın düzenlenmesi üzerine pek çok kanun içermektedir. Limited şirketlerin ortak

Şirketten Çıkarılma Davası Nasıl Açılır Read More »

Şirketten Çıkma Davası Nasıl Açılır

Şirketten Çıkma Davası Nasıl Açılır

Şirketten çıkma davası nasıl açılır sorusu bir şirketten çıkmak isteyen, ortaklığı bitirmek isteyen kişiler tarafından merak konusudur. Şirketten çıkmak için şirket sözleşmelerinde yer alan durumlara uymak gerekmektedir. Bunun yanı sıra gerekli görüldüğü durumlarda dava yoluyla şirketten çıkma sağlanabilir Ortaklıktan çıkma davası olarak da geçen şirketten çıkma davalarında bazı durumlarda pek çok neden göz önüne alınmaktadır.

Şirketten Çıkma Davası Nasıl Açılır Read More »

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır

Ortaklığın giderilmesi davası nasıl açılır sorusu sıklıkla karşılaşılan sorulardan biridir. Bir diğer adıyla İzale-i Şuyu davası da olarak bilinen bu dava, ortaklığı gidermek için açılan bir davadır. İzale gidermek, şuyu ise ortaklık anlamındadır. Bu davalar genellikle arazi, ev, arsa gibi taşınmazlar hakkında yaşanan sorunların giderilmesi için açılmaktadır. Ortaklığın giderilmesi davası Medeni Kanun’da yer alan madde

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır Read More »

İhalenin Feshi Davası Kime Karşı Açılır?

İhalenin Feshi Davası Kime Karşı Açılır?

İhalenin feshi davası, bir ihalenin yapılışında usulsüzlük yapıldığı iddiası ile bundan zarar gören kişilerin şikayeti ile açılır. İcra müdürlüğü tarafından yapılan ihalenin kanunlara aykırı bir şekilde gerçekleştirilmesi durumunda ihalenin feshi talep edilir. İhalenin kaldırılması amacıyla yapılan bu şikayet yolunda icra mahkemesinin denetleme yapması istenir. Bu yazımızda ihalenin feshi davası ile ilgili olarak bilinmesi gereken tüm

İhalenin Feshi Davası Kime Karşı Açılır? Read More »

Hizmet Tespit Davasında İspat Yükü Kimde

Hizmet Tespit Davasında İspat Yükü Kimde?

Hizmet tespit davasında ispat yükümlülüğü ile ilgili hükümler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda belirtilmiştir. Hizmet tespit davası, sigortalı çalışmanın tespit edilmesine yönelik hukuki bir yoldur. Sigortasız çalıştırılan ve bu yüzden sigorta primleri yatırılmayan işçilerin geçmişe dönük olarak sigorta primlerinin tamamlatılmasında önemli bir davadır. Hizmet tespit davası açan kişiler, bu şekilde eksik sigorta primlerinin tamamlanmasını sağlar.

Hizmet Tespit Davasında İspat Yükü Kimde? Read More »

Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler?

Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler?

Arabuluculuk süreci birbirinden farklı aşamalardan oluşur. Taraflar arasında oluşan hukuki anlaşmazlıkları çözmek için arabulucu ile iletişime geçilebilir. Arabulucunun hedeflerinden birisi ortaya çıkan anlaşmazlığı çözmek ve bir uzlaşma metni hazırlanacaktır. Taraflar arasında ortaya çıkan hukuki anlaşmaların çözülmesi için alternatif çözüm önerileri geliştirilir. Arabuluculuk sürecinin işlemesine bakıldığında ise birbirinden farklı aşamalar ile karşılaşılır. Arabuluculuk Adımları Nelerdir? Arabuluculuk

Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler? Read More »