Ana Sayfa » Makaleler » İş Avukatı » İş Davalarında Ulusal Tatil ve Bayram Günleri Ücreti

İş Davalarında Ulusal Tatil ve Bayram Günleri Ücreti

İş davalarında işçi alacaklarının hesaplanması yapılırken alacak kalemleri içerisinde en önemli alacak türlerinden biri deİş davalarında ulusal tatil ve bayram günleri ücreti alacağıdır. Ulusal tatil ve bayram ücreti alacağı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 44. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre:

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47. maddeye göre ödenir.

Ulusal ve Genel Tatil Nedir? Ulusal ve Genel Tatil Günleri Hangileridir?

Genel tatil günlerinden kasıt resmi ve dini bayram günleridir. Yılbaşı, 1 Mayıs ve 15 Temmuz da resmi tatillerimizin içerisinde sayılmaktadır. Genel tatil günleri 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 2. maddesi uyarınca belirlenerek Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Özetlemek gerekir ise resmi ve dini bayram günleri şu şekildedir:

  • 1 Ocak
  • 23 Nisan
  • 1 Mayıs
  • 19 Mayıs
  • 15 Temmuz
  • 30 Ağustos
  • 29 Ekim
  • Ramazan Bayramı
  • Kurban Bayramı

İş davalarında sıklıkla karşılaşılan genel tatil günlerinde çalışılmasından dolayı ücret talebi ayrı olarak talep edilebileceği gibi diğer işçi alacakları ile birlikte de talep edilebilmektedir. Bu ücretler iş davası açılması akabinde alanında uzman bilirkişiler tarafından hesaplanmaktadır. İş davalarında ulusal tatil ve bayram günleri ücreti hesaplaması yapılırken işçinin çıplak ücreti üzerinden hesaplama yapılmaktadır. 

Yine Yargıtay kararlarına göre genel tatil ücreti hesaplanırken yıl yıl ayrı ayrı hesap yapılması gerekmektedir. Yani işçinin aldığı son ücretine göre değil çalıştığı ve genel tatil ücretine hak ettiği dönem baz alınarak hesaplama yapılmaktadır. Ulusal bayram ve genel tatil gününün hafta tatiline rastlaması halinde işçi bu tatil gününde çalışması halinde işçiye günlük ücretinin 2.5 katı ücret ödenecektir. Yani eğer işçi günlük 200 TL ile çalıştırılıyor ise 500 TL ücret ödenmesi gerekecektir.

İş Davalarında Ulusal ve Genel Tatil Günleri Ücretleri Nasıl Hesaplanır?

İş davalarında genel tatil günlerinde çalışılmasından dolayı ücret hesaplanmasına 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47. Maddesinde belirlenmiştir. Bu kanuna göre İş davalarında genel tatil günleri hesaplaması:

Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Yine Yargıtay kararları uyarınca işçinin ulusal ve genel tatil günlerinde çalışmış sayılması için tüm gün çalışmasına gerek yoktur. Lakin işçi bu tatil günlerinde 1 saat çalışmış olsa dahi tam ücrete hak kazanacaktır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/6724 Esas – 2019/16332 numaralı kararında da “Genel tatil günlerinde bir saatlik çalışma dahi tam yevmiyeyi gerektirecek niteliktedir’ denmek sureti ile bu husus açıklığa kavuşmuştur. Ayrıca işveren tarafından sigorta girişinizin yapılmamış olması halinde hizmet tespit davası açılamsı gerekmektedir.

İş Davalarında Ulusal Tatil ve Bayram Günleri Ücreti Zamanaşımı

İşçi alacaklarında zamanaşımı genel itibari ile 5 yıldır. Dolayısıyla İş davalarında ulusal tatil ve bayram günleri ücreti hesaplanırken de 5 yıllık zamanaşımı süresi baz alınmaktadır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2012/3938 Esas – 2012/25669 sayılı kararında da: “İşçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacakları bu tür alacaklardandır. Bu nedenle ıslahla talep edilen fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacağının ıslah tarihinden geriye doğru 5 yılın dışında kalan ve dava dilekçesinde talep edilen miktardan fazla olan kısmı zamanaşımına uğramıştır”

İş Davalarında İş Avukatı Bulundurmak Gerekir Mi?

İş davalarında iş avukatı bulundurmak, genellikle işverenler ve çalışanlar için önemli bir konudur, ancak zorunlu değildir. İşte iş davalarında iş avukatı bulundurmanın birtakım avantajları bulunmaktadır. İş avukatları, iş hukukuyla ilgili derin bilgiye ve deneyime sahiptirler. Bu nedenle, iş davalarınızı daha hızlı ve etkili bir şekilde ilerletmenizi sağlamaktadır. Ayrıca olası hak kayıplarına neden olmamak için iş davalarında iş avukatı bulundurmanızı tavsiye etmekteyiz.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir