Ana Sayfa » Makaleler » Gayrimenkul Hukuku » Tapu İptali Tescil Davası
Tapu İptali Tescil Davası

Tapu İptali Tescil Davası

Tapu iptali ve tescil davası; kanuni anlamda aykırılık, usulsüzlük ya da yolsuzluk içeren bir uygulama sonrasında tapu kaydının hukuki olarak uygun bir hale getirilmesi amacıyla açılmaktadır. Tapunun iptali davası taşınmazla alakalı mülkiyeti doğrudan etkilediğinden mahkeme kararının kesinleşmesi beklenmek zorundadır. Aksi durumlarda hükmün icra edilmesi söz konusu olmayacaktır. İç hukuk yolları ile giderilmesi hedeflenen bu uyuşmazlığın ihtiyaç durumunda AİHM nezdinde de dava konusu edilebileceğini vurgulamak gerekir. 

Tapu İptal Tescil Davası Nedir?

Tapu iptal tescil davası, tapuyla alakalı kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılması maksadıyla başvurulan bir dava türüdür. Mahkemenin başvuru üzerine baktığı bu tür davalarda tapuyla alakalı yenilik doğuran kararlar alınmaktadır. Bu kapsamda tapu iptal tescil davası mülkiyet hakkı üzerinde yeni bir durum ortaya çıkarmaktadır. Davanın açılması için gerekli koşulların oluştuğu durumlarda mahkemeye başvurulması ve adil kararın alınması adına gerekli işlemlerin tapılması talep edilmelidir. Peki, tapu iptali tescil davası açılırken hangi durumlara dikkat edilmelidir?

Tapu İptal Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Tapu iptal tescil davası açılırken en önemli konulardan bir tanesi davanın hangi şartlar altında açılacağıdır. Çünkü tapu iptali tescil davasının açılabilmesi için öncelikle dava koşullarının oluşmuş olması hedeflenmektedir. Aşağıda tapu iptali tescil davası hakkında ne tür durumların dava konusu edilebileceği sıralanmıştır.

  • Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
  • Hukuki ehliyetsizlik kaynaklı tapu iptal ve tescil davası,
  • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
  • Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik kaynaklı tapu tescil davası,
  • Miras bırakanın muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinden kaynaklı tapu iptal ve tescil davası,
  • Vekillik yetkisinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası.

Yukarıdaki faktörler değerlendirildiğinde tapu tescil davası için başvuru yapmayı gerektiren pek çok faktör bulunmaktadır. Bu nedenle de tapu iptali ve tescil davası için tarafların zaman kaybetmeksizin başvurularını tamamlamaları oldukça değerlidir. Tapu iptal ve tescil davalarının hangi durumda açılamayacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için “Tapu İptal Davası Hangi Durumlarda Açılamaz?” konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Kimler Tapu Tescil Davası Açabilir?

Tapu kayıtları aleni ve herkes tarafından incelenebilen kayıtlardır. Bir tapu kaydında hukuki manada uygunsuzluğun olduğu tespit edildiğinde bu uygunsuzluğun giderilmesinden menfaati olan herkesin tapu iptali ve tescil davası açması söz konusu olacaktır. Böylesi durumların varlığı halinde menfaati olan taraf tapuda malik olarak görünen kişiye karşı dava açarak gerekli düzeltmelerin yapılmasını talep edebilmektedir. Tapu malikinden başkasına karşı açılan davalar dikkate alınmayacaktır. Taraf sıfatının yokluğu nedeniyle davanın reddedilmesi hususu gündeme gelecektir. 

Tapu İptal Tescil Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tapu iptali ve tescil davası ile alakalı davalara bakmakla görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu kapsamda taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine başvurulmalıdır. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açılan dava ile gerekli takibin yapılması söz konusu olacaktır.

Siz de tapu iptal ve tescil davası ile ilgili hukuki destek mi almak istiyorsunuz? Alanya Gayrimenkul Avukatı ile iletişime geçerek haklarınızın muhafaza edilmesi konusunda başvurularınızı tamamlayabilirsiniz. Avukatınız iptal ve tescil davaları ile alakalı gerekli takibi yapacaktır. Ayrıca avukatınız haklarınızın korunmasında da size fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Summary
Tapu İptali Tescil Davası
Article Name
Tapu İptali Tescil Davası
Description
Tapu iptali ve tescil davası; kanuni anlamda aykırılık, usulsüzlük ya da yolsuzluk içeren bir uygulama sonrasında tapu kaydının hukuki olarak uygun bir hale getirilmesi amacıyla açılmaktadır. Tapunun iptali davası taşınmazla alakalı mülkiyeti doğrudan etkilediğinden mahkeme kararının kesinleşmesi beklenmek zorundadır.
Author

3 thoughts on “Tapu İptali Tescil Davası”

  1. Geri bildirim: Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal Tescil Davası

  2. Geri bildirim: Zilyetlik Nedeniyle Tapu İptal Tescil Davası - Avukat İbrahim Yıldız

  3. Geri bildirim: Zilyetlik Nedeniyle Tapu İptal Tescil Davası - Avukat İbrahim Yıldız

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir