Ana Sayfa » Makaleler » Gayrimenkul Hukuku » Tapu İptal Davası Hangi Durumlarda Açılamaz?

Tapu İptal Davası Hangi Durumlarda Açılamaz?

Tapu iptali ve tescil davası açarken kanuna aykırı, usulsüz veya yolsuz düzenlendiği iddia edilen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi amaçlanır. Tapu iptali ve tescili davaları gayrimenkulün aynına ilişkin davalardır. Tapu sicilinde yapılan kayıtlar hatalı olduğu öne sürüldüğünde tapu iptali ve tescil davaları gündeme gelir. Tapu iptal ve tescil davası, taşınmaz malların mülkiyetinin mahkeme kararıyla değiştirilmesini amaçlayan bir hukuki süreçtir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?

Tapu iptal ve tescil davaları, gayrimenkule ait tapuların mahkeme kararıyla yeniden düzenlenip değiştirilmesini amaçlar. Bu davalar genellikle taşınmaz malın tapu tescil işlemleri sırasında bir yanlışlık veya hata olduğunda ortaya çıkar. Tapu iptal ve tescil davası, görevli mahkemenin vereceği karar sonucunda tapu kaydının düzeltilmesiyle sonuçlanır. Bu hukuki süreci başlatmak için görevli mahkemeye tapu iptal ve tescil davası açılır.

Tapu İptali ve Tescil Davası Hangi Sebeplerle Açılır?

Tapu İptali ve Tescil Davası Hangi Sebeplerle Açılır

Tapu iptali ve tescil davası açma sebepleri farklı durumlardan oluşabilir. Tapu kaydında yapılan bir hata sonucunda kişiler arasında mülkiyet hakkı konusunda anlaşmazlık yaşanır. Tapunun kime ait olduğu belirlenemediğinde tapu iptal ve tescil davası açılır. Taşınmazın sınırları, büyüklüğü veya malik bilgilerin bir hata varsa bu dava açılmalıdır. Genel olarak tapu iptal ve davası açma sebepleri arasında şunlar yer alır:

 • Tapu kaydındaki hatalar
 • Üzerine tapu kaydı olmayan bir kişinin mülkiyet talebi
 • Tapu kaydı yaparken hileli işlemler olması
 • Dolandırıcılık iddiaları
 • Tapu kaydında yer alan bir ibarenin terk edilmesi
 • Miras hukuku kaynaklı anlaşmazlıklar

Tapu iptali ve tescil davası genellikle karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir hukuki süreçtir. Bu tür davaların açılmasında veya savunulmasında bir avukattan yardım almak önemlidir.  Tapu ile ilgili sorunlarda alanında uzman bir gayrimenkul avukatından destek alarak dava açmak faydalı olacaktır.

Tapu İptal ve Tescil Davasını Kimler Açabilir?

Tapu iptal ve tescil davasını açan kişiler, kendi üzerine veya başkasının üzerine kayıtlı olan tapu kaydının hatalı olduğunu düşünenlerdir. Tapu kaydında hileli bir işlem veya dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla açılan davalar çok yaygındır. Örnek olarak kişi başkasının mal varlığı üzerine gerçek dışı beyanda bulunarak tapu kaydını değiştirmeye çalışmışsa, mağdur olan taraf tapu iptal ve tescil davası açabilir. Tapu iptal ve tescil davasını açma hakkına sahip kişiler genellikle şunlardır:

 • Tapu kaydını kendi üzerinde bulunduran kişi
 • Tapu kaydında adı geçmeyen ancak mal üzerinde hak iddia edenler
 • Hak sahipleri ve mirasçılar
 • Tapu kaydı üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olması durumunda anlaşmazlık yaşayanlar
 • Tapu kaydında ibare olmayan hak sahipleri

Kanunlarımıza göre tapu iptali ve tescil davası açabilmek için kişinin haklı bir nedeni olmalıdır. Haklı sebebe dayanmayan tapu iptal ve tescil davası başvuruları kabul edilmez. Bu yüzden kişinin dava ile ilgili gerekçeleri olduğuna dair mahkemeye başvurarak talebini kanıtlamalıdır. Taşınmaz konulu davalar arasında yer alan tapu iptal ve tescil davası bazı durumlarda çok karmaşık hal alabilir. Bu davalar hukuki detay içerebileceği için bir avukattan profesyonel yardım almak önemlidir.

Tapu İptali ve Tescil Davası Kime Karşı Açılır?

Tapu iptali ve tescil davası aleyhinde açılan kişiler davada taraf olarak dahil olur. Davaya taraf olan kişiler mahkemede kendilerini savunabilir ve haklarını arayabilir. Tapı iptal ve tescil davası genellikle şu durumlarla ilgili olarak açılır:

 • Tapu kaydında hata olduğunda tapu sahibine karşı açılır.
 • Miras yoluyla mülkiye durumunda mirasçılar birbirlerine karşı açabilir.
 • İhtilaflı mülkiye durumunda, mülk sahibi olduğunu iddia eden kişiler arasında açılır.
 • Sözleşme ihlal durumunda, ihlal eden tarafa karşı açılır.
 • Tapu üzerinde adı geçmeyen bir kişi mülkiye hakkı iddia ederse tapu sahibine karşı açılır.

Taşınmaz üzerinde bir anlaşma veya sözleşme olduğu durumlarda, gayrimenkulle ilgili olarak bu sözlerin yerine getirilmesi gerekir. Taraflardan biri sözleşmeyi yerine getirmezse tapu iptal ve tescil davası açılır. Örneğin bazı durumlarda hak sahipleri, gayrimenkulün satılmaması için bir sözleşme yapabilir. Mirasçılardan biri bu sözleşmeyi bozarak gayrimenkulü satmak istediğinde tapu iptali ve tescil davası gündeme gelir.

Hangi Durumlarda Tapu İptal ve Tescil Davası Açılamaz?

Tapı iptal ve tescil davası açılmayan durumlar genellikle zamanaşımı ile ilgilidir. Bazı durumlarda mahkeme tapu iptal ve tescil davasını reddeder. Geçmiş zaman aşımı süreleri hukuki düzenlemelerle belirlenir ve bazı durumlara göre değişiklik gösterebilir. Tapı iptal ve tescil davası açılamayacak durumlar şunlardır:

 • Tapu iptal ve tescil davası zamanaşımı sürelerine uyulmazsa açılamaz.
 • Tapu kaydındaki yanlışlık geçerli bir tapu üzerinde değilse dava açılamaz.
 • Tapu iptal ve tescil davası açma yetkisi olmayan kişilerin dava talepleri reddedilir.
 • Tapu kaydında hukuka aykırı herhangi bir durum yoksa tapu iptal ve tescil davası açılamaz.
 • Tapu iptal ve tescil davası açarken dava şartlarına uyulmazsa dava talebi reddedilir.

Genel hatlarıyla tapu ve tescil davası açılmayacak durumlar bunlardan ibarettir. Hukuk sistemimizde her davanın kendine özgü şartları olduğu unutulmamalıdır. Deneyimli bir avukattan hukuki destek alarak tapu iptal ve tescil davası açma konusunda taleplerinizi iletebilirsiniz. Tapu üzerinde doğrudan bir ilgisi olmayan kişilerin bu tür davaları açma yetkisi yoktur. Tapu iptal ve tescil davası açmak için yukarıda belirttiğimiz uygun şartların oluşması gerekir.

Tapu İptali ve Tescil Davasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tapu İptali ve Tescil Davasında Nelere Dikkat Edilmelidir

Tapu iptali ve tescil davası açarken dikkat edilmesi gerekenler hukuki bazı kriterlerden oluşur. Bu davalar, gayrimenkul sahipliği, mülkiyet hakkı ve tapu kayıtlarındaki hataların düzeltilmesini amaçlar. Bir gayrimenkulün tapusunda hatalı ve hileli işlem yapılmışsa tapu iptali ve tescil davası açılır. Hak sahiplerinin başvurduğu bu hukuki süreçte dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar vardır:

 • Tecrübeli bir gayrimenkul avukatından hukuki destek almak önemlidir.
 • Tapu iptali ve tescil davasını açarken gerekçeleri açık ve net bir şekilde belirlemek gerekir.
 • Tapu üzerindeki hukuki sorunları açıklayan bir deliller ve gerekçeler mutlaka belirtilmelidir.

Tapu İptal ve Tescil Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisi?

Tapu iptal ve tescil davasında yetkili mahkeme, yerleşim sınırları içindeki asliye hukuk mahkemesidir. Taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemeleri tapu iptal ve tescil davasında görevli ve yetkili mahkemelerdir. Tapu iptali ve tescil davası açacak kişi veya kuruluşun bu davayı açma yetkisine sahip olması önemlidir. Bu, davanın usulüne uygun bir şekilde başlatılması için gerektiğinde profesyonel avukatlık desteği almak önemlidir.

Tapu İptali ve Tescil Davalarında Zamanaşımı

Tapu iptal ve tescil davalarında zamanaşımı süresi dikkat edilmesi gereken bir konudur. Tapu iptali davasında tapuda hata veya hile olduğunu iddia eden bir kişi bu durumu fark ettiği tarihten itibaren bir yıl içinde mahkemeye başvurmalıdır. Davacı, tapu iptali ve tescil davasını açtığı mahkeme, dava konusu taşınmazın bulunduğu yerin yerel mahkemesidir. Tapu iptali ve tescil davalarında zamanaşımı süreleri genellikle kısa süreli olduğundan, bu davaların zamanında açılması büyük önem taşır. Tapu iptali ve tescil davası açarken hak kaybına uğramamak için profesyonel hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Ayrıca Bakınız: Tenkis Davası Taşınmazın Hangi Tarihteki Değeri Esas Alınır?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir