Ana Sayfa » Makaleler » Ceza Hukuku » Uyuşturucu Madde Ticareti Suçuna Yardım Etme Suçu

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçuna Yardım Etme Suçu

Uyuşturucu madde ticareti suçuna yardım etme suçu Türk Ceza Kanunu Madde 188’de ele alınmaktadır. Bu fiil gerçekleşirken ya da gerçekleştikten sonra faile yardım edilmeye devam edilirse bu durumda ortaya çıkar. Türk Ceza Kanunu madde 188’de belirtilen fiilleri yerine getirmeden, bu eylemlerin gerçekleşmesine yardımda bulunan kişi uyuşturucu madde ticaretine yardım etme suçundan yargılanır. Bu kişiler müşterek fail olarak ceza alırlar. Örnek vermek gerekirse uyuşturucu maddenin taşınması esnasında yol üzerinde bulunan bir polis noktasının olup olmadığı ile ilgili bilginin uyuşturucuyu taşıyan kişilere iletilmesi bir yardım suçudur.

Uyuşturucu madde ticaretine yardım etme suçu pek çok fiilin gerçekleşmesiyle ortaya çıkabilen bir suçtur. Bu fiillerden birini gerçekleştirmek bile uyuşturucu ticaretine yardım etme suçunu oluşturmaktadır. Faillere ve faillere yardım edenlere verilen cezalar değişiklik göstermektedir. Uyuşturucu ticareti suçunda fail mi yoksa faile yardım eden kişi mi olduğu, verilen cezayı etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır.

Uyuşturucu ticaretine yardım etme suçunun işlenebilmesi için maddenin yüklemesi, temini, paketlenmesi, nakledilmesi gibi bir eyleme katılmadan ya da uyuşturucu maddenin ortağı olmadan Türk Ceza Kanunu madde 39’a göre yardımda bulunmuş olması gerekir. Suça yardım etme için maddenin eroin, kokain, esrar, bonzai gibi bir madde olması durumunda arada hiçbir fark yoktur. Uyuşturucu ticaretine yardım etmenin suç unsurları şunlardır:

 • Uyuşturucunun taşınabilmesi için bir araca ya da kamyon dorsesi gibi yerlere gizli bölmeler hazırlamak
 • Uyuşturucu madde nakli esnasında gözcülük yapmak (polisi gözleme gibi)
 • Uyuşturucu alan kişiyle satan kişinin buluşmasına yardım etmek
 • Uyuşturucu madde ulaştığı zaman kullanıcılara haber vermek
 • Uyuşturucu maddenin ücretini ödemek için hesaba para gönderimi sağlamak
 • Uyuşturucu maddeyi alacak olan görevli polis memuru ile uyuşturucu madde satıcısını buluşturmak

Uyuşturucu kullanımı suçuna yardım etme durumu, kanun çerçevesinde düzenlenen yasalar ile uyuşturucu kullanımı kolaylaştırma gibi suçlar hususunda cezalandırılmaktadır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçuna Yardım Etme Unsurları

Uyuşturucu madde ticareti suçuna yardım etme suçu unsurları çeşitli şekillerde gerçekleşebilmektedir. Türk Ceza Kanunu madde 188’in üçüncü fıkrasında yardım etme suretiyle gerçekleşebilecek uyuşturucu madde ticaretine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu maddelere göre uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerle ilgili ruhsata aykırı ya da tamamen ruhsatsız fiiller işlenmesi halinde Türk Ceza Kanunu madde 188’de yer alan uyuşturucu madde ticareti suçunun işlenmesi söz konusudur. Bu suçun unsurları şu şekildedir:

 • Uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin satışını ülke içinde gerçekleştirme
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı madde satışını arz etme
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı maddeyi sevk etme
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı maddeyi nakletme
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı maddeyi saklama
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı maddeyi kazanç sağlamak için satın alma
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı maddeyi kabul etme
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı maddeyi ticaret amacıyla yanında bulundurma

Sayılan bu hareketler seçimlik harekettir. Uyuşturucu madde ticareti suçunun gerçekleşmesi için yukarıda verilen seçimlik hareketlerden hangisinin yapıldığı önemli olmaksızın sadece birini yapmış olmak bile yeterlidir.

Uyuşturucu maddenin ticareti suçuna yardım eden kişi, suçun gerek failiyle birlikte fiilen ortak olmamalıdır. Fiil üzerinde ortak hakimiyet söz konusu ise suçu gerçekleştiren kişi yardım eden kişi olarak değil, suçun müşterek faili olarak ceza almaktadır. Türk Ceza Kanunu madde 39’un ikinci fıkrasına göre uyuşturucu madde ticareti suçuna yardım etme suçunda yapılan maddi ve manevi yardımlar iki farklı şekilde değerlendirilmektedir.

Türk Ceza Kanunu madde 39/2’ye göre maddi yardımlar şunlardır:

 • Suçun işlenirken ya da öncesinde maddi yardımda bulunmak
 • Suç işlenirken kullanılan malzemelerin temin edilmesi

Türk Ceza Kanunu madde 39/2’ye göre manevi yardımlar şunlardır:

 • Suç işlemeye teşvik etme ve suçun işlenmesi üzerine verilecek karara teşvik edilmesi
 • Suçun işlenme şekli konusunda yol gösterici olmak
 • Suç gerçekleştikten sonra yardımda bulunulacağının vaat edilmesi

Uyuşturucu madde ticareti suçuna yardım etme suçu uyuşturucu madde alıcısı ile satıcısının buluşturulması ile de gerçekleşebilen bir suçtur. Uyuşturucunun satışına, teminine, depolanmasına, taşınmasına ve satılmasına yol açan herhangi bir eylem suç teşkil etmektedir. Bu nedenle her nasıl olursa olsun, uyuşturucu ticaretine bir şekilde yardım etmek uyuşturucu madde ticareti suçuna yardım etme suçunu ortaya çıkarabilmektedir.

Uyuşturucu Madde Ticaretine Yardım Etmenin Cezası Nedir?

Uyuşturucu madde ticareti suçuna yardım etme suçu kanunlar çerçevesinde cezalandırılan eylemlerdir. Uyuşturucu madde ticareti suçunun işlenmesi hususunda yardım etmenin cezası ikide bir oranında indirilmektedir. Bu durum Türk Ceza Kanunu madde 39’un ilk fıkrasında yer alır. Fakat verilecek ceza 8 yılı geçmemektedir. Örnek vermek gerekirse eroin maddesi satan kişinin cezası 15 yıldır. Bu durumda buna yardım eden kişinin cezası ikide bir oranında düşürülerek 7 yıl 6 ay olur.

Uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticaretine yardım etme suçunun cezası şöyle belirlenmektedir:

 • Failin cezası 8 yıldan fazla olmaz ve ceza ikide bir oranında indirilir.
 • İşlenen suça göre Trük Ceza Kanunu madde 188’e göre belirlenen uyuşturucu ticareti suçunun cezası yer almakta ve failler buna göre cezalandırılmaktadır.

Türk Ceza Kanunu madde 188/5’ e göre uyuşturucu madde suçu 3 ya da daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmişse verilen ceza yarı oranında, ancak suç işlemek için teşkil edilen bir örgüt varsa ve bu örgüt faaliyeti ile işlenmişse verilecek ceza bir kat arttırılmaktadır. Fakat bu hüküm, yalnızca faillere uygulanabilen hükümlerdendir. Uyuşturucu ticareti suçuna yardım edenlerin artırımları, suçun işlendiği kişi sayısına ya da örgütle işlenip işlenmediğine bakılmamaktadır

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinde yardım eden kişi ya da kişiler, müşterek fail olarak değerlendirilmemektedir. Uyuşturucu madde ticaretine yardım etme suçu Türk Ceza Kanunu madde 188’de verilen fiillere göre belirlenmektedir. Fiilin suçtan önce ya da suç esnasında işlediği suçlar da önemlidir. Türk Ceza Kanunu madde 188 ile düzenlenen bu suçta, suçun işlenmesine yardım eden kişi, uyuşturucu ticaretine yardım suçu işlemiş olur. Ayrıca suçun kanuni tanımında yer alan fiili gerçekleştirmiş olan kişi ardık müşterek fail olarak cezalandırılmaktadır.

Uyuşturucu ticaretine pek çok şekilde yardım edilebilmektedir. Bunlar uyuşturucu maddeyi saklama, nakletme, bir yerden bir yere taşıma, ticaret amaçlı yanında bulundurma, suça teşvik etme gibi eylemlerle ortaya çıkmaktadır. Uyuşturucu ticareti yapılma amacıyla tasarlanan gizli bölmeler, arabalara gizli bölme yapma, kamyon damperlerine gizli gözler yerleştirme, herhangi bir şekilde vücuda saklama gibi eylemler de bu suça neden olan eylemlerdir.

Uyuşturucu madde ticaretine ilişkin davalarda mutlaka bir avukatla çalışmak gerekir. Bunun nedeni, avukatların kişilerin haklarının kanun önünde koruması ve hukuka göre hareket ederek dava sürecini takip etmesinden kaynaklıdır. Bir şekilde uyuşturucu ticareti yapılan bir ortamda bulunup iftiraya maruz kalma gibi durumlarla da karşılaşılmaktadır. Böyle zamanlarda mutlaka bir avukata ya da hukuki danışmana başvurmak gerekmektedir. Avukatlar insanların haklarını kanun karşısında ve kanunen korurken bir yandan dava süreci ile yakından ilgilenmektedirler.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir