Ana Sayfa » Makaleler » Gayrimenkul Hukuku » Aracımı Sattım Paramı Alamadım Ne Yapmam Gerekir? 

Aracımı Sattım Paramı Alamadım Ne Yapmam Gerekir? 

Aracımı sattım paramı alamadım ne yapmam gerekir sorusuyla araç satış işlemlerinde sıklıkla karşılaşılmaktadır. Araç alım satım işlemleri özellikle ikinci el araçlar arasında yaygındır. İnternet üzerinden verilen ilanlarla araçlar satılabilmektedir. Bunun için yasal düzenleme çerçevesinde pek çok araç satış sitesi de mevcuttur. Araç satarken dikkat edilmesi gereken konular arasında ödeme almak önemli bir yere sahiptir. İkinci el araç satış ilanı verdikten sonra aracı satın almak için iletişime geçen kişilere dikkat etmek önemlidir. 

İletişim kurulan insanların tavırları ve hareketleri, aracı satacak kişi tarafından dikkatle gözlemlenmelidir. Özellikle ödeme esnasında dikkat edilmesi gerekir. Para transferi gerçekleşecekse noterde araç devri sırasında ya da öncesinde teslim alınabilir. Sonra öderim, yarın göndereceğim gibi şüpheli durumlarda dikkatli olmak gerekir. Aksi durumlarda dolandırılma riski yüksektir. Elbette bu durumlar için hukuki düzenlemeler de yer almaktadır. Birinden araç alıp ödemeyi yapma vaadi verip sonrasında ödeme yapmamak dolandırıcılık suçunun ortaya çıkmasına neden olabilir. 

Suç Duyurusu Dolandırıcılıktan

Suç duyurusu dolandırıcılıktan dolayı mahkemelere ya da savcılıklara yapılabilmektedir. 21. yüzyılda teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık vakalarıyla da sıklıkla karşılaşmak mümkündür. Önceden dolandırıcılık vakalarıyla da sıklıkla karşılaşmak mümkündü ancak gelişen teknoloji pek çok fayda sağladığı gibi bunun yanı sıra bazı zararlara da yol açtı. Dolandırıcılık, sahte ilanlar, sahte ürünler gibi pek çok şekilde gerçekleşebilmektedir. Oldukça yaygın olan bu dolandırıcılık suçuyla karşılaşıldığı zaman 6 ay içinde suç duyurusunda bulunmak gerekmektedir. Ayrıca kişi parasını alabilmek için alacağın tahsili işlemlerini başlatmak zorundadır. Bu işlemler avukatlar aracılığıyla yapıldığında süreç daha sorunsuz işlemektedir.

Avukatlar aracılığıyla dava dilekçesi hazırlama ve delil sunma gibi işlemler çok daha doğru ve kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Üstelik dava sürecinde avukat desteği alan kişiler psikolojik açıdan da daha az yük alırlar. Avukatlar, süreci yakından takip ederek kişilerin haklarını savunur ve gerektiği yerde doğru adımları atarak dava sürecini en iyi şekilde yönetirler. 

Araç satış işlemleri esnasında dolandırılan kişiler savcılığa suç duyurusunda bulunabilirler. Dolandırıcılık suçunun mağduru olan kişi, faili öğrendiği ve fiili fark ettiği andan itibaren 6 ay içinde suç duyurusunda bulunabilmektedir. Dolandırıcılık şikayete tabi bir suçtur. Ayrıca hak düşürücüdür. Suç duyurusunda bulunma hakkı kullanılmazsa bu durumda basit dolandırıcılık durumlarında faillerle ilgili cezai işlemler yapılmamaktadır. 

Dolandırıldım Ne Yapmalıyım?

Aracımı sattım paramı alamadım ne yapmam gerekir ya da dolandırıldım ne yapmam gerek gibi sorularla karşılaşılmaktadır. Bu durum fark edildiği anda avukatlar aracılığıyla suç duyurusunda bulunulabileceği gibi kişiler tek başlarına da şikayette bulunabilirler. 

Dolandırıcılık nedeniyle şikayette bulunmak isteyen kişiler öncelikle Cumhuriyet başsavcılığına ya da karakola başvuruda bulunmalıdır. Valilik, mahkeme ve kaymakamlıklara da başvuruda bulunak mümkündür. Bu şikayetler doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmektedir. Yurt dışındaki suçlar nedeniyle şikayet gerçekleştirileceği zaman Türkiye elçiliklerine ya da konsolosluklarına başvuru yapılır. Bir kamu görevinin gerçekleşmesiyle ilişkili işlenen dolandırıcılık suçlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunulacaksa bu durumda gerekli kurum veya kurumlara şikayet edilir. Şikayet kurum tarafından doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 

Araç satışında dolandırılma ya da genel olarak dolandırılma durumunda kişiler paralarını alabilmektedir. Parayı geri almada izlenecek yok, suçun durumuna ve olayın özelliklerine göre değişiklikler göstermektedir. Bu zarara farklı şekillerle karşılanabilmektedir. Dolandırıcılık nedeniyle para kaybına uğrayan ya da araç satışında parasını alamayan kişiler öncelikle suç duyurusunda bulunmalıdırlar. Bu durumda dolandırıcılığın ispatlanması gerekmektedir. Dolandırıcılığın failine karşı açılan alacak davası ya da icra takibi süreci de başlar. Böylece kişiler dolandırıcılık nedeniyle kaybettikleri ya da alamadıkları paralarını geri alabilirler.

Dolandırıcılık suçundaki fail, mağdurun zararını giderirse etkin pişmanlıktan faydalanabilmektedir. Failin etkin pişmanlık hükümlerini kullanması mağdurun zararının karşılanmasını sağlar. Mağdurun zararı soruşturma sürecine girildiyse üçte iki oranında, kovuşturma durumunda fakat hüküm verilmeden önce giderilirse ikide bir oranında cezada indirim uygulanır. 

Alacak Davası 

Alacak davası her tür alacağın tahsili için açılan bir dava türüdür. Alacak dava açılarak ispatlanmaktadır. Alacak, bir işlem ya da ilişki sunucu bir hesaba bağlı olarak bir yerden ya da birinden alınması gereken ancak alınmamış mal ya da para gibi değerleri temsil eden bir terimdir. Bu alacaklar için açılan davalara alacak davası adı verilmektedir. Alacak davalarında belirsiz alacak davaları da yer alır. Belirsiz alacak davalarının açıldığı tarihte alacak miktarı belirlenememektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 107’de bu duruma ilişkin kanunlar belirtilmiştir. Bu davada dava dilekçesinde talepler açık bir şekilde yazılmalıdır. Alacaklı kişi daha sonrasında alacağı talebi arttırabilmektedir. 

Alacak davaları dava türüne bağlı olarak görevli mahkemelere dilekçe ile başvurularak açılabilmektedir. Alacak davaların açılacağı mahkemeler, alacak maliyetine göre değişiklik göstermektedir. Alacak verecek mahkemelerindeki görevli mahkemeler şunlardır:

  • Ticaret Mahkemesi
  • İş Mahkemesi
  • Asliye Hukuk Mahkemesi
  • Tüketici Mahkemesi

Alacak davası nasıl açılır gibi konularda en önemli noktalardan birisi nispi harçlardır. Alacak davasının açılması için borç tutarı üzerinde hesaplama gerçekleşir. Bu doğrultuda ortaya çıkan miktar nispi harç olarak geçer ve bu miktarların yatırılması gerekmektedir. Eğer harç yüksekse bu durumda davanın açılması zor bir hale gelebilmektedir. Alacak davasının nerede açılacağıyla ilgili Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki hükümler geçerlidir. Davalar, davalının ikamet ettiği yerdeki mahkemelerde açılmaktadır.

Alacak Davası Ne Zaman Açılır?

Alacak davası hangi durumlarda ve nasıl açılır gibi sorular insanlar tarafından alacak davası sürecine girilmeden sıklıkla merak edilen ve araştırılan sorulardandır. Hukuk Muhakemeleri Kanununda yer alan hükümlere göre alacak davasının hangi durumlarda açılabileceği düzenlenmiştir. 

  • Alacak davası açılmak isteniyorsa zamanaşımından önce açılmalıdır. 
  • Alacak konusu olan borç takip edilebilir olmalıdır.
  • Borcun son ödeme tarihinin geçmesi gerekmektedir.
  • Alacağın dava dilekçesinde (eğer dava belirsiz alacak davası değilse) net olarak belirtilmesi gerekir. 

Alacak davasındaki zaman açımı süreleri Borçlar Kanunu madde 146 ve 147’de düzenlenmiştir. Bu maddelere bakılırsa alacak davalarındaki zamanaşımı süresi 5 yıldır. İşçilik gibi durumlarda alacak söz konusuysa İş Kanunu madde 32’de yer alan hükümler geçerlidir ve zamanaşımı 5 yıl olarak belirlenmiştir. 

Borcun tahsil edilebilmesi için açılan alacak davalarının süresi yaşanan olaya ve borca göre değişiklik göstermektedir. Davanın görüleceği mahkeme ve söz konusun borcun miktarı da davanın sürecinde etkilidir. Ayrıca avukatlar ile yürütülen davalar çok daha kısa sürmektedir. Çünkü avukatlar yasal süreçleri çok iyi bildiklerinden ve nerede ne yapılması gerektiğinin farkında olduklarından zaman kaybetmeden tüm işlemleri yerine getirmektedirler. Dava konusu ne olursa olsun bir avukat ile çalışmak her zaman büyük önem taşımaktadır. Dava açarken de dava dilekçesinde yer alan maddelerin eksiksiz hazırlanması ile dava açma süreci de hızlanmaktadır. 

Alacak davası iş mahkemelerinde görülmekteyse bu durumda dava süreci 7-9 ay arası sürmektedir. Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen alacak davalarında dava süresi 1 yıla kadar çıkabilmektedir. Ticaret ve tüketici mahkemelerinde ise bu süreç daha da uzayabilmektedir. Bu sürecin uzamaması için avukatlar çalışmak önemlidir. 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir