Ana Sayfa » Makaleler » Gayrimenkul Hukuku » Vekaletle Yapılan Araç Satış Bedelinin Ödenmemesi

Vekaletle Yapılan Araç Satış Bedelinin Ödenmemesi

Vekaletle yapılan araç satış bedelinin ödenmemesi durumuyla zaman zaman karşılaşılmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında insanlar ne yapacaklarını bilemeyebilirler. Öncelik panik olmamak ve sakin kalmak gerekmektedir. Vekaletin kötüye kullanımı ile sıklıkla karşılaşılmakta ve hukukta bu duruma ilişkin yaptırımlar yer almaktadır. İnsanlar pek çok nedenden dolayı vekalet verebilirler. Vekalet ile gerçekleşen satışlarda satış bedelinin ödenmemesinden önce vekaletin ne olduğunu bilmek önemlidir.

Vekaletname, insanların kendi şahsi davalarının temsili için ya da bir işin yapılması için verilen belgedir. Vekaletnameler şirket adına yürütülen davaların ve taleplerin tesliminde veya iş yapılabilmesinde hazırlanan belgelerdir. Genel olarak gerilen vekaletnameler ile bir kişi başka birini temsil edebilir. Ayrıca o kişi adına hareket ederek satış gibi işlemler gerçekleştirebilir.

Hukuki davalarda ise insanlar yasal temsilci atamak adına avukatlara vekaletname ile bu görevi verirler. Ancak avukatlar haricinde de bir başkası birinin işlerini yürütmek adına vekaletname alabilmektedir. Vekaletnameler yazılı olarak verilen belgelerdir. Bu sayede vekaletname ile çeşitli alanlarda yetki verilmiş olunur. İşlemlerin halledilebilmesi ya da talep edilebilmesi adına vekil tayin etmek böylece mümkün hale gelmektedir. Bu işlem hukuksal açıdan geçerlidir.

Genel Vekaletname Nedir

Birinin bir başka birine kendi adına işlem yapabilmesi için yetki verdiğini gösteren yazılı belgelere vekaletname adı verilmektedir. Vekaletle yapılana araç satış bedelinin ödenmemesi gibi vekaletin kötüye kullanımı da söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle vekaletname verilecek kişiler dikkatle seçilmelidir. Vekalet verme, vekaletnamede yer alan durumlar için geçerli olmaktadır. Kişiye bu durumda temsil yetkisi verilmektedir. Vekaletnameler sınırlı ve genel kapsamlı olabilmektedir. Borçlar Kanununda vekaletnameler ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Bu kanunlara dayanarak vekaletname, iki taraflı yapılan sözleşme niteliği taşır.

Vekaletnameler çift taraflı sözleşmelerdir. Bu nedenle her iki tarafta kendi yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Buna bakılacak olursa vekaletnamede vekil olarak atanmış olan kişiler kendisinden beklendiği görev ve işlemleri yerine getirmek zorundadır. Genel vekaletname en çok hazırlanan vekaletname türlerindendir. Bir vekil de avukata vekaletname verebilmektedir. Bu durumla dava süreçlerinde sıklıkla karşılaşılmaktadır. Vekaletin kötüye kullanımı gibi bir durum söz konusuysa bu durumda avukatlara başvurulabilmektedir. Avukatlar kişilerin yasal temsilcileridir ve kişilerin haklarını korumak için görev alırlar. Yasal ve hukuksal çerçevede kişilerin haklarını savunurlar. Bu nedenle avukatlara da vekaletname verilmektedir. Bu sayede avukatlar bir engele takılmadan kişileri yasal anlamda temsil ederler.

Hangi Durumda Vekaletname Verilir

Vekalet verilmesi durumunda vekaletname sahibi olan kişi pek çok alanda işlem yapabilmektedir. Boşanma davalarında iki taraf da avukatlara vekalet verir ve böylelikle tarafların avukatları, boşanma esnasında işlemleri müvekkilleri adına yürütürler. Ayrıca araç alım satımı ya da gayrimenkul alım satım işlemlerinde de vekaletname verilebilmektedir. Vekaletle yapılan araç satış bedelinin ödenmemesi konusuyla en sık bu durumda karşılaşılmaktadır. Vekaletname ile tapu işlemleri gibi pek çok işlem gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenle vekaletname verilen kişinin iyi niyetli olması önemlidir. Ayrıca vekaletname hazırlanırken de eklenen maddelere dikkat edilmeli, bazı hususlarda keskin çizgiler belli edilmelidir.

Bir vekaletname hazırlanırken kişiler maddelere ne ekleyeceklerini ya da  bbu belgenin nasıl hazırlanacağı gibi konulardan bihaber olabilirler. Böyle bir durumda avukatlarla ya da hukuksal danışmanlarla belge hazırlamak çok önemlidir. Avukatlara dava için verilen vekaletnameler sorunsuz işlese de avukat harici başka birine alım satım gibi nedenlerle verilecek olan vekaletnamelere dikkat etmek gerekmektedir. Bu vekaletnamelerde yer alan maddeler önemlidir. Ayrıca kişinin genel vekaletname mi yoksa sınırlı vekaletname mi verileceği de önemlidir. Sınırlı vekaletname söz konusuysa bu durumda vekaletnamede açık bir şekilde kişinin sınırları belirtilmelidir. Genel vekaletname hazırlanması durumunda ise yine bazı önemli sınırlara dikkat etmek gerekmektedir.

Vekaletname hazırlanmak isteniyorsa bu durumda bir avukattan ya da hukuki danışmandan yardım almak son derece önemlidir. Vekaletin niteliğinin ve sınırlarının belirlenmesi önemlidir. Ayrıca bu belgede yer alacak olan ufak maddeler bile ilerleyen zamanlarda bir sorun çıkması durumunda önem teşkil etmektedir. Bu sebeplerden dolayı kişiler hem vekalet verecekleri kişileri dikkatli seçimli hem de hazırlanan vekaletnamedeki sınırları belirlemelidirler.

Vekalet Verme Nasıl Yapılır

Vekalet verme işlemi noter huzurunda gerçekleşen bir işlemdir. Bu işle esnasında vekalet verecek olan taraf ile vekalet alacak olan taraf notere gitmelidir. Burada kimliklerini notere sunarlar ve işlem esnasında bahsi geçen durum için gerekli olan bilgiler de noter tarafından talep edilir. İşlem esnasında vekalet verecek olan taraf vekaletin hangi işlemleri kapsayacağını vekalet işlemi esnasında belirlemektedir. Taraflar arasında sözleşme hazır hale getirilir ve vekalet verecek olan kişi tarafından bu belge imzalanır. Sözleşmenin bir kopyası noterde saklanır.

Bu işlemlerden sonra bazı şartları yerine getirmek gerekmektedir. Vekalet verilecek olan kişinin 18 yaşından büyük olması aranan şartlardan biridir. Ayrıca vekalet verecek olan tarafın akli dengesinin yerinde olması gerekir. Aksi durumlarda söz konusu olan, vekalet verecek olan kişinin diğer tarafa vekalet vermesi mümkün olmamaktadır.

Vekaletname için gerekli olan belgeler şunlardır:

  • Vekalet verecek olan kişinin kimliğinin ya da pasaportunun kopyası ile aslı
  • Vekalet verilecek olan kişinin adı, soyadı, TC kimlik numarası
  • 2 adet vesikalık fotoğraf

Vekaletle Yapılan Araç Satış Bedeli

Vekaletle yapılana araç satış bedelinin ödenmemesi durumunda mahkemeye başvurmak mümkündür. Bu konuda başvurulacak mahkemeler Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Araç satış bedelinin ödenmediğine ilişkin kanıtlar, bunu iddia eden kişi tarafından kanıtlanmalıdır. Eğer araç satış bedeli ödendiyse ve buna rağmen ödenmediği savunuluyorsa bu durumda ödeyen kişi, bu bedeli ödediğini kanıtlamalıdır.

Vekaletin kötüye kullanılması durumunda Türk Borçlar Kanununda yazan hükümler uygulanmaktadır. Eğer vekaletname alan kişi bu bedeli ödememişse gecikme başına faizli bir şekilde bedeli ödemek durumunda kalabilir. Bu durumların yaşanmaması için vekaletnamede yer alan ve iki tarafında yükümlülüğü haline gelen sorumlulukları yerine getirmek büyük önem taşımaktadır.

Vekaletin kötüye kullanılması, vekilin vekalet bağı ile kurulan ilişkideki sorumluluklarını yerine getirmemesi ve hizmetlerinde sadakatten yoksun olması ile meydana gelir. Kişi yükümlülüklerini yerine getirmez ve vekil eden kişiyi zarara uğratacak davranışlarda bulunur. Bu durumda vekaletin kötüye kullanımı söz konusu olur. Vekilin, vekil eden kişiye karşı bazı borç ve yükümlülükleri vardır. Vekalet edenden izinsiz hareket edemez ve mutlaka her işlem sonrası vekil edene rapor vermelidir. Bu, vekilin vekil eden kişiye karşı sorumlulukları arasında yer almaktadır. İki taraf da kendilerine vekaletname ile yüklenen sorumlulukları yerine getirmelidirler. Vekaletin kötüye kullanımı tespit edilirse bu durumda Borçlar Kanununda yer alan maddeler uygulanır. Vekaletin kötüye kullanılmasında zamanaşımı ya da hak düşürücü unsur yer almaz. Vekaletin kötüye kullanımı nedeniyle tapu iptali ve tescili gibi davalar açılabilir, satış işlemleri iptal edilebilir. Benzer durumlar vekaletle yapılan araç satış işlemlerinde de uygulanabilmektedir. Duruma ilişkin detaylı bilgi ve yardım almak adına alanında uzman bir avukatla görüşmek faydalı olacaktır.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir