Ana Sayfa » Makaleler » Aile Hukuku » Boşanma Davası » Telefon Bağımlılığı Boşanma Sebebi mi?

Telefon Bağımlılığı Boşanma Sebebi mi?

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Her ne kadar bu cihazlar iletişim, bilgiye erişim ve eğlence gibi birçok olanak sağlasa da, aşırı ve kontrolsüz kullanım beraberinde bazı olumsuz sonuçlar getirebilmektedir. Telefondan ayrı kalamayacak şekilde bağlanmak, bu olumsuz sonuçların başında gelmektedir. Bu makalede telefon bağımlılığı boşanma sebebi mi? Konusunda aradığınız cevapları bulabilirsiniz.

Telefon Bağımlılığı Nedir?

Telefon bağımlılığı, bireylerin akıllı telefonlarını aşırı ve kontrolsüz bir şekilde kullanması, bu durumun günlük yaşamlarını ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkilemesi olarak tanımlanabilir. Bu bağımlılık, sosyal izolasyon, uyku problemleri, iş ve aile hayatında aksamalara yol açabilir. Özellikle aile içi iletişimi zayıflatabilir ve evlilik ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Bu bağlamda telefona aşırı bağlılık hem zihinsel hem de sosyal olarak kişiyi zor bir durumda bırakabilir.

Telefon Bağımlılığının Evlilik Birliği Üzerindeki Etkileri

Telefon bağımlılığı, doğrudan özel boşanma sebepleri arasında yer almasa da, evlilik birliğinin temelden sarsılması kapsamında değerlendirilebilir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması, eşler arasındaki sevgi, saygı ve güven duygularının ciddi şekilde zedelenmesi durumudur. Telefon bağımlılığı, eşler arasındaki iletişimi zayıflatarak ve eşlerin birlikte zaman geçirme fırsatlarını azaltarak evlilik birliğini sarsabilir. Telefona aşırı derecede bağımlı olan taraf, neredeyse eşinden soyutlanacak bir hale gelebilir. Bu durum eşler arasında tartışmalara sebep olup evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet verebilmektedir. Aynı zamanda telefon bağımlılığı eşler arasında güven sorunlarına, ilgisizlik ve ihmal duygularına yol açabilir. Bu durum telefon bağımlısı olan tarafın, eşinin duygusal ihtiyaçlarını yeterli bir şekilde karşılayamaması durumunda ortaya çıkar, Bu gibi durumlar neticesinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve boşanma davalarının açılmasında neden olabilir.

Hukuki Değerlendirme ve Yargı Kararları

Yargı sisteminde telefon bağımlılığına bağlı olarak açılan boşanma davaları, genellikle evlilik birliğinin temelden sarsılması kapsamında değerlendirilir. Yargıtay kararlarında, eşlerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemesi, aile içi iletişimin zayıflaması ve eşlerin birbirinin duygusal ihtiyaçlarını yeterince karşılayamaması gibi durumlar, evlilik birliğinin temelden sarsılması kapsamında değerlendirilmiştir.

Yargıtay Kararları

Telefon bağımlılığı boşanma sebebi mi? Sorusuna cevap olacak doğrudan bir Yargıtay kararı bulunmamakla birlikte, benzer durumların değerlendirildiği kararlar mevcuttur.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2017/2561 E., 2018/7437 K. sayılı kararında, eşin sürekli olarak bilgisayar oyunları oynaması ve bu nedenle ailevi sorumluluklarını ihmal etmesi, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir. Benzer şekilde, telefon bağımlılığı da evlilik birliğini temelden sarsan bir neden olarak değerlendirilebilir.

Telefon bağımlılığı, evlilik ilişkilerini olumsuz etkileyerek boşanma davalarına yol açabilir. Türk Medeni Kanunu’nda doğrudan özel bir boşanma sebebi olarak yer almamakla birlikte, telefon bağımlısı olan tarafın, eşine karşı sorumluluklarını yerine getirmemesi gibi nedenlerden dolayı evlilik birliğinin temelden sarsılması kapsamında değerlendirilebilir. Yargıtay kararları da bu yönde olup, eşlerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemesi, aile içi iletişimin zayıflaması ve duygusal kopukluk gibi durumlar boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, telefon bağımlılığı nedeniyle evliliklerinde sorun yaşayan bireyler, boşanma talebinde bulunabilirler.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir