Ana Sayfa » Makaleler » Ticaret Hukuku » Senet Takibi Nasıl Başlatılır

Senet Takibi Nasıl Başlatılır

Senet, ticaret dünyasına yaygın olarak kullanılan bir ödeme aracıdır. Hukuki anlamda senet, bir borcun varlığını ve ödeneceği zamanı belgeleyen yazılı bir belgedir. Senet takibi, alacaklının senedin vadesinde ödenmemesi durumunda borcunu tahsil etmek için başlattığı hukuki bir süreçtir. Senet takibi nasıl başlatılır sorusunun cevabı kısaca icra dairesine giderek gerekli işlemlerin başlatılmasıdır.

Senedin Tanımı ve Unsurları

Senet, belirli unsurları içermek zorundadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, bir senedin geçerli sayılması için bazı unsurları taşıması gerekmektedir.  Örneğin belgenin herhangi bir yerinde senet kelimesi yer almalıdır. Senet, belirli bir miktarın kayıtsız ve şartsız ödeneceğini belirtmeli ve ödenecek tutar senette açıkça belirtilmelidir. Senedin ne zaman ve nerede ödeneceği açıkça belirtilmelidir. İki taraftan hangisinin ödeme alacağı açıkça belirtilmelidir. Senedin düzenlenme tarihi ve düzenlenme yeri belirtilmelidir. En önemlisi de senedi düzenleyen kişinin imzası bulunmalıdır.

Senet Takibi Öncesi Hazırlıklar

Senet takibi başlatmak için alacaklının senedin aslı ya da borçlunun ödeme yapmadığını teyit eden bir kanıt gereklidir. Alacaklı, borçluya ödeme yapmadığını belirten ve borcun ödenmesi için noter tarafından belirli bir süre tanıyan bir ihtarname göndermelidir. Ayrıca senedin vadesinin geçmiş olması gerekmektedir.

Senet Takibi Süreci

İcra takibi

Senedin ödenmemesi durumunda alacaklının İcra Müdürlüğü’ne başvurarak başlattığı hukuki süreç icra takibi olarak adlandırılır.

Alacaklı, İcra Müdürlüğü’ne bir takip talebinde bulunur. Bu talep dilekçesinde senet, borcun miktarı, faizi ve diğer masraflar belirtilir. Bu talepten sonra İcra Müdürlüğü borçluya bir ödeme emri gönderir. İcra Müdürlüğü tarafından gönderilen bu emir, borçlunun belirli bir süre içinde borcunu ödemesini veya itiraz etmesini ister. Ayrıca icra takibi başlatılırken bir takip masrafı ödenmesi gerekmektedir. Bu masraflar, genellikle alacaklı tarafından karşılanır ve borçluya yansıtılır.

İtiraz Süreci

Borçlu, ödeme emrine itiraz edebilir. Fakat borçlu tebligat eline ulaştıktan sonra 5 gün içerisinde ödeme emrine itiraz edebilmektedir

Borçlu, ödeme emrine itiraz etmek için İcra Müdürlüğü’ne itiraz dilekçesi sunar. Bu dilekçede itiraz nedenlerini açıkça belirtmelidir. Bu adımdan sonra, İcra Müdürlüğü, itirazı inceler ve karara bağlar. Eğer itiraz İcra Müdürlüğü tarafından haklı bulunursa, icra takibi durdurulur. İtirazın reddedilmesi durumunda ise takip devam eder. Alacaklı, borçlunun itirazını iptal ettirmek için mahkemeye başvurabilir. Bu durumda mahkeme, delilleri değerlendirerek itirazın geçerli olup olmadığına karar verir.

İcra Takibi Sonrası

İcra takibi süreci tamamlandıktan sonra, borç hala ödenmemişse alacaklı, borçlunun malvarlığına haciz koydurabilir. Haciz işlemleri bazı adımlardan oluşmaktadır.

İlk olarak, alacaklı, İcra Müdürlüğü’ne haciz talebinde bulunur. Bu talep iletildikten sonra İcra Müdürlüğü, borçlunun malvarlığına haciz koyar. Bu haciz taşınır ve taşınmaz malların yanı sıra banka hesapları ve birtakım gelirleri kapsayabilir. Haciz konulan mallar, belirli prosedürler çerçevesinde satılarak elde edilen gelirler alacaklı tarafa ödenir.

 Senet Takibinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Senetlerde zamanaşımı süresi 3 yıldır. Bu süre içinde takip başlatılmalıdır. Eğer bu süre içinde takip başlatılmazsa senetler zamanaşımına uğrar. Benzer şekilde takibin reddedilmesinde sebebiyet verecek huşulardan biriside takip talebi tapılırken eksik veya hatalı belgelerin sunulmasıdır. Aynı şekilde takip talebinin geçersiz sayılmaması için usulüne uygun bir ihtarname gönderilmesi zorunludur.

Senet takibi, alacaklının borcunu tahsil edebilmesi için başvurduğu önemli bir hukuki yoldur. Bu sürecin doğru ve eksiksiz olarak yürütülmesi, alacaklının hak kaybına uğramaması açısından büyük önem taşır. Senet takibi başlatırken hukuki süreçlerin ve gerekliliklerin dikkatlice takip edilmesi gerekmektedir. Senet takibi nasıl başlatılır konusunda ve haciz sürecinde alanında uzman bir avukattan destek almak davanın işleyişi ve mağduriyet yaşanmaması için oldukça önemlidir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir