Ana Sayfa » Makaleler » Ceza Hukuku » Apartman Aidat İcra Davası Nasıl Açılır?

Apartman Aidat İcra Davası Nasıl Açılır?

Aidat icra takibi örneği incelendiğinde özellikle son yıllarda bu tür davalara çok sık rastlanmaya başlamıştır. Apartman aidatı, kat maliklerinin ortak giderlere katılma payı olarak tanımlanabilir. Türkiye’de uygulanan Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında, kat malikleri tarafından ortak giderlere katılma yükümlülüğü bulunmaktadır. Sadece kat malikleri için değil, kiracılar için de bu sorumluluk bulunuyor.

Yaşadıkları apartmanın giderlerine ortak olmayan ve aidatını ödemeyen kat maliklerine ya da kiracılara karşı icra takibi başlatılabilir. Alacaklı tarafından başlatılan bir hukuki süreç olması nedeniyle bazı şartların yerine getirilmesi gerekecektir. İcra takibi sonucunda borçlunun alacaklıya borcunu tahsil etmesi sağlanır.

Apartman aidatını ödemeyenler için icra takibi ilamsız icra takibi olarak başlatılabilir. İlamsız icra takibi bilindiği üzere mahkeme kararı olmadan alacaklıya karşı başlatılabilen bir icra takibidir. Apartman aidat icra davası açmak için belirli şartların sağlanması ve bulundukları yerdeki icra dairelerine başvurulması gerekecektir.

Apartman Aidatını Ödemeyen Nasıl İcraya Verilir?

Apartman aidat icra takibi kanunda belirtilen şekliyle hukuka uygun olarak yapılmalıdır. Aidat borçlarına karşı başlatıla icra takiplerinde ilamsız icra takibi usulleri uygulanmaktadır. İlamsız icra takibi bilindiği üzere mahkeme kararı olmadan yapılan icra takipleridir. Bu kapsamda ödeme emri borçluya tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük bir itiraz süresi de bulunmaktadır. 7 gün içinde borçlu tarafından icra dairesine itiraz yapılmaz ise icra takibi kesin olarak başlayacaktır.

Apartman aidatının ödenmediği durumlarda başlatılacak icra takibi, alacaklı tarafından bulundukları yerdeki icra dairesinde bir icra takibi talebinde bulunarak yapılabilir. İcra takibi talebi, alacaklı, borçlu, alacak miktarı ve borcun dayandığı belgeleri kapsar.

İcra takibinin kesinleşmesinin ardından alacaklı tarafından borçlunun mallarına haciz koydurulabilir. Haciz konulan mallar, satışa çıkarılarak alacaklıya ödenir. İcra takibi süreci ve sonrasındaki süreç karmaşık hukuki unsurlara sahip olduğu için apartman yönetimi tarafından uzman bir avukat ile çalışılması veya hukuki danışmanlık hizmetlerinden yararlanılması son derece önemlidir.  

Apartman Aidatı En Fazla Kaç Ay Ödenmezse İcra Gelir?

Apartman Aidatı En Fazla Kaç Ay Ödenmezse İcra Gelir

Kiracı aidat borcu icra takibi uygun hukuki şartların oluşmasının ardından yapılmaktadır. Tüm kat malikleri otursalar da oturmasalar da aidat ödemekle yükümlüdür. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında düzenlenen bu unsurlar kapsamında tamamen diğer kat maliklerinin veya yöneticinin inisiyatifine göre icra takibi başlatılabilir. Burada kesin bir süreden söz etmek mümkün değildir. Apartman aidatının 1 ay bile ödenmediğinde bu işlem yapılabileceği gibi daha uzun süre ödenmediği durumlarda da icra takibine başvurulabilir.

Apartman yönetimi ve diğer değişkenlere göre kişinin aidat borcunu geciktirdiği ilk tarihten itibaren işlem başlatılabilir. Genelde kiracılar için aidat borcu birikmeye başladığı birkaç ay sonrasında bu yöntemlere başvurulmaktadır. Ancak hukuki olarak aidatın geciktiği ilk aydan itibaren icra takibi başlayabilir. Burada apartman sakinleri ile aidatını ödemeyen kiracı ya da kat maliki arasındaki ilişki önemlidir. Apartman aidat icra davası açılması için icra takibinin başlaması ve sürecin doğru sıra ile işlemesi gerekecektir.

Aidat Ödenmediği İçin Yönetici Mahkemeye Verilir Mi?

Apartman yönetimi icra takibi örneği incelendiğinde aidat bedeli ödenmemesi halinde borcunu ödemeyen herkes için icra takibi başlatılabilir. İntifa hakkı sahipleri de dava açma ve takip başlatma yetkisine sahiptir. Ödenmeyen aidatlar için geciken günler için Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında %5 gecikme tazimatı da işleyecektir.

Apartman aidatı borcunu tahsil etmeyen yöneticiler için de kat malikleri tarafından icra takibi yapılabilir. Apartman yöneticisi kat malikleri tarafından seçilen bir görevlidir. Yöneticinin görevleri arasında, apartman giderlerini toplamak ve borçları ödemek de yer alır.

Apartman aidatı borcunu tahsil etmeyen yönetici için ayrıca görevlerini yerine getiremediği için de mahkemeye verilmesi mümkündür. Apartman ya da sitelerde aidatların ödenmemesi halinde borç unsuru ortaya çıkacaktır. Bu nedenle alacaklı olduğunuz diğer tüm durumlarda olduğu gibi borcun tahsil edilmesi için icra takibi başlatılabilir ve hukuki yollara başvurulabilir. Tüm borcular için bu hukuki uygulamalara başvurulması mümkündür.  

Yönetici Kendi Adına İcra Takibi Yapabilir Mi?

Apartman ortak giderlerini ödemeyenler içi yönetici tarafından işlem başlatılabilir. Yönetici, yasa ile belirlenen görevleri kendi adına ve bu sıfat ile yapabilir. Kat malikleri kurulunu yetki vermesi gereken hallerde ise bu yetkiye dayanarak dava açması da mümkündür. Kat maliklerini temsilen yönetici tarafından kendi adına ve sıfatına işlem yapması mümkündür. İcra takibi yapılabilmesi belirli şartların sağlanması ve apartmanda bir yöneticinin seçilmiş olması şarttır.

Kanunlar uygun şekilde apartman aidatı borcunu ödemeyen kişiler için yönetici tarafından icra takibi başlatılarak borçların tahsil edilmesi mahkeme eliyle sağlanabilir. Günümüzde bu tür davalarda ve icra takiplerin çok sık rastlanmaktadır. Aidatını ödemeyen kat malikleri ve kiracılar için icra takibi yapılabilmektedir. İlgili kanun kapsamında apartman yöneticisi, kat malikleri tarafından seçilen bir görevlidir. Görevleri arasında apartman giderlerini toplamak ve borçları ödemek de yer aldığı için bu kapsamda borçlarını ödemeyenlere yönelik icra takibi de yapabilir.  

Apartman Otak Giderini Ödemeyenler Nereye Şikayet Edilir?

Yönetici icra takibi başlatmak için aidatlarını ödemeyenleri icra dairelerine giderek hukuki yollar ile borçlarını tahsil etmeye zorlayabilir. Ancak burada izlenmesi gereken bir prosedür bulunacaktır. Öncelikle kat malikleri kurulu tarafından aidat ödemeyen apartman sakini için sözlü ve yazılı uyarılar yapılmalı ve ardından icra takibi başlatılmalıdır. Apartman yönetimi tarafından sonrasında kiracıya bir ihtarname gönderilebilir.

Hukuki olarak belirtilen tüm yolların denenmesine karşı sonuç alınmadığı durumlarda sulh hukuk mahkemesinden dava açma süreci başlatılabilir. Apartman toplantısı yapılarak öncelikle aidat ödenmeyen kişinin uyarılması ve aidatını ödenmesi hakkaniyetli bir şekilde talep edilmelidir. Sonrasında ise hukuki yollara başvurulabilir. Bu süreç kapsamında uzman avukatlar ile çalışmak önemlidir.  

Apartman Aidat İcra Davası Ne Zaman Açılır?

Apartman Aidat İcra Davası Ne Zaman Açılır

Apartman aidatı ödemeyenlere uyarı yazısı ve ihtarname ile borçlarını ödemeleri için bildirimde bulunmak önemlidir. Yapılan bu bildirim sonrasında hala borçlarını ödemeyenler için hukuki yollara başvurulur. Öncelikle ilamsız icra takibi ile işlem yapılabilir. İcra dairesi tarafından verilen icra talebinin ardından ödeme emri gönderilir. 7 gün içinde itiraz edilmezse icra takibi kesinleşir.

Mevcut uygulamalara bakıldığında hukuki olarak ilk aydan itibaren aidatını ödemeyenler için borçlu duruma düştüğü anda icra takibi yapılabilmektedir. Ancak genelde mevcut uygulamalara bakıldığında 3, 4 ay gibi sürelerde apartman sakininin aidat borcunu ödemesi beklenmektedir. İcra takibi, borcun ödendiği ay itibariyle başlatılabilir.

Apartman Aidat İcra Davası Açma Şartları Nelerdir?

Apartman aidat yönetmeliği mevzuat ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında birçok konu düzenlenmiştir. Bu kapsamda apartman aidat icra davası açılması için ilk olarak aidat borcunu ödemeyen kat malikine önce noter aracılığıyla bir ihtarname çekilmesi gerekecektir. Bu ihtarnameye rağmen ödeme yapılmadıysa kat malikine karşı icra takibine girilebilir.

Diğer kat maliklerinin her biri, yönetici veya vekalet verilmiş olan avukat tarafından bu kişilere karşı dava açılabilmektedir. Apartman aidat icra davası açmak için belirli tüm şartların oluşması ve yargılama sürecinde doğru süreç izlenmelidir. Bu nedenle uzman bir avukat ile çalışmak önemlidir.  

Ayrıca Bakınız: Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir