Ana Sayfa » Makaleler » Ticaret Hukuku » Konkordato Nedir? Başvurusu Nasıl Yapılır?

Konkordato Nedir? Başvurusu Nasıl Yapılır?

Konkordato ilan etmek son yıllarda gündemde çok sık karşılaşılan terimlerin başında geliyor. En basit haliyle konkordato, bir borçlunun ticari durumunun sarsılmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda aralarında vardıkları ve mahkeme tarafından da onaylanan bir anlaşmadır. Diğer bir ifadeyle iflas anlaşması olarak da tanımlanabilir.

Batık durumdaki bir şirketin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarla mahkeme kanalıyla yapılan anlaşmalar konkordato olarak tanımlanmaktadır. Bu anlaşmasının asıl amacı ise borçlunun iflastan kurutulmasını ve faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak olacaktır. Konkordato başvurusu için belirli şartların oluşması gerekmektedir.

Konkordato Nedir?

Konkordato ya da iflas anlaşması, iflas ertelemesi kurumunun kaldırılması ile oluşan boşluğun doldurulması için uygulanan bir hukuki anlaşmadır. Adını İtalyanca ‘’concordato’’ kelimesinden alan bu uygulama dilimizde iflas anlaşması olarak çevrilmektedir. Konkordato en temelde bir şirketin borçlarını yeniden yapılandırması için hukuk kanallara başvurması olarak da tanımlanabilir.

Konkordato ile hem borçlunun hem de alacaklının menfaatinin korunması hedeflenmektedir. Borçlunun iflastan kurtulmak için alacaklılar ile hukuki bir düzenleme anlaşması ve borçlarının yapılandırılmasını sağlamaktadır. Yapılan bu anlaşma ile borçlu, borçlarının bir kısmını veya tamamını, alacakların kabul edeceği bir şekilde ödemeyi taahhüt etmesidir.

Konkordato Türleri Nelerdir?

Konkordato Türleri Nelerdir

Konkordato türleri finansal durumu bozulan borçlular tarafından genel mali durumlarına göre uygulanabilir. Yapılışları bakımından konkordato, yüzde konkordatosu, vade konkordatosu ve karma konkordato şeklinde bir ayrıma sahiptir. Buna ek olarak genelde konkordato türleri şu başlıklar altında incelenmektedir:

 • Adi Konkordato
 • İflastan Sonra Konkordato
 • Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato
 • Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

İflas dışı ve iflas içi konkordato ile özel konkordato gibi farklı hukuki türlerinden söz etmek de mümkündür. Adi konkordato kapsamında, borçlu iflastan kurtulmayı amaçlarken, mal varlığının terki suretiyle konkordatoda iflas tasfiyesine göre daha leyhte sonuç alınması için borçlu tüm malvarlığını alacaklılara terk etmektedir. Konkordato sürecinde borçlulara en çok fayda sağlayacak yöntem seçilerek işlem yapılması şarttır.

Bir Şirket Konkordato İlan Ederse Ne Olur?

Konkordato alan firmalar borçlarından belirli şartlara göre kurtulmuş olurlar. Konkordato ilanının tasdik edilmesi halinde borçlu taraf, alacakların kabul ettiği oranda borçlarından kurtulmuş olur. Konkordato tasdik edilmediği ve mahkeme tarafından reddine karar verilen durumlarda borçlu şirket iflas ilan edebilir. Konkordato ilanı borçlu ve alacaklı için farklı sonuçlar doğurabilir.

Eğer bir şirket konkordato ilan ederse, şirketin alacakları ile mahkeme denetiminde bir anlaşma yapılır, anlaşmanın onaylanması için mahkeme kararına ihtiyaç duyulur. Anlaşmanın uygulanması sırasında şirkete icra takibi yapılmaz. Anlaşmanın uygulanmasından sonra şirket, projede yer alan ödeme planına göre borçlarını ödemektedir.  

Kimler Konkordato Talep Edebilir?

Konkordato ilan eden firmalar arasında birçok farklı sektörden firma bulunmaktadır. İflasa tabi olup olmamasından bağımsı olarak herhangi bir borçlu şahsen konkordato talebinde bulunabilecektir. Başka bir deyişle, iflasa tabi tacirlerin konkordato hak ve imkanı olduğu gibi buna ek olarak tacir olmayan borçlular da konkordato sürecini başlatabilmektedir.

Alacaklıların konkordato talebi üzerine mahkeme tarafından belgelerin tam olduğunun tespit edildiğinde geçici mühlet kararı verilir ve borçlunun mal varlığının muhafazası için gerekli görülen tüm tedbirler alınmaktadır. İlgili şartların karşılanması halinde konkordato başvurusu herhangi bir borçlu ve alacaklı tarafından talep edilebilir.

Konkordato Başvurusu Nasıl Yapılır?

Konkordato talebi ülkemizdeki mevcut hukuki uygulamalara göre Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılmaktadır. Birden fazla şubesi olan işyerleri merkez şubelerinin bulunduğu bölgenin Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yaparak konkordato sürecini başlatabilmektedir. Merkezi yurt dışında yer alan şirketler ise Türkiye’deki şubelerinin bulunduğu yerde bu başvuruları yapabilmektedir.

Konkordatonun tasdik edilmesi, mahkemenin ve alacaklıların, borçlunun verdiği ya da anlaşma sağlanan başka bir teklifle onay vermesi durumudur. Tasdik kararının mahkeme tarafından verilmesi halinde borçlu için bu karar bağlayıcılık taşır. Mahkeme sürecinin ardından konkordato ilanı onaylanması halinde borçlarından kurtulması sağlanabilir. Başvurular yetkili ve görevli mahkemeye dilekçe ile yapılır. Sürecin sorunsuz bir şekilde işlemesi için alanında uzman bir avukat ile çalışmak son derece önemlidir. Aksi takdirde başvuru sürecinin sonunda istenen sonuçlar elde edilemeyebilir.

Konkordato Aşamaları Nelerdir?

Konkordato süreci herkes için farklı şekilde işleyebilir. Ancak tüm süreç hukuki düzenlemelere göre işleyeceği için benzer aşamalara sahiptir. Borçlunun başvurusu veya alacaklının talebi üzerine konkordato süreci başlamaktadır. Konkordato şartları oluşmuşsa İcra ve İflas Kanunu ilgili maddesinde yer alan belgelerle birlikte konkordato talep edilir.

İcra ve İflas Kanunu 286’da belirtilen belgelerin eksiksiz olarak verilmesi ve 3 aylık geçici mühlet süresinin ardından bu süre en fazla 2 ay daha uzatılabilir. Ayrıca geçici konkordato komiseri atanır ve diğer gerekli muhafaza tedbirleri alınır.

Geçici mühlet sonrasında konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olması halinde 1 yıl kesin mühlet verilir ve bu süre 6 aya kadar uzatılabilir. Kesin mühlet kararı le konkordato komiseri de atacaktır.

Alacakların toplantıya davet edilmesi ve konkordato projesi müzakereleri yapılır. Sonrasında ise proje konkordato komiseri raporu ile mahkemeye sunulur. Mahkeme tarafından tasdik ya da ret kararı verilerek süreç tamamlanır.

Konkordato Talebi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Konkordato Talebi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir

Konkordato talebi için gerekli belgeler 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında madde 286’da belirtilmiştir. Bu belgeler ile işlem yapılması gerekecektir. Buna göre, borçlu konkordato talebinde şu belgeleri ekler:

 • Borçların hangi oranda ve vadede ödeneceği,
 • Alacaklıların hangi oranda vazgeçmiş oldukları,
 • Ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağı,
 • Borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli mali kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla ya da başka bir yöntemle sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi,
 • Borçlunun malvarlığını gösteren belgeler,
 • Alacaklıların, alacak miktarını gösteren liste,
 • Konkordato ön projesi ile alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile iflas halinde alacaklıların eline geçecek muhtemel miktarı gösteren tablo,
 • İstenebilecek diğer belgeler vb.

Kanun kapsamında konkordato ilan edilmesi için borçludan birçok bilgi ve belgeyi açıkça mahkemeye sunması istenmektedir.

Konkordato Halindeki Alacaklı Ne Yapmalı?

Konkordato alacaklılar toplantısı ve süreç kapsamında diğer aşamalarda alacaklıların da taleplerini belirlemeleri gerekiyor. Belirlenen konkordato süresi içinde konkordato süresi alana karşı icra takibi yapılmamaktadır. Bu kapsamda yapılan takipler de durur. Ancak alacağın rehinle temin edilmiş olması halinde takip devam edecektir. Muhafaza ve satış işlemi yapılmaz.

Konkordato projesi incelendikten sonra konkordato projesi onaylanabilir. Konkordato feshedilmesi halinde alacaklıların haklarını korumaya yönelik önlem almaları önerilmektedir. Bu kapsamda alacaklıların da bu alanda uzman hukukçular ile çalışmaları şarttır.

Konkordato Süresi Ne Kadardır?

Konkordato süresi ilgili yasal düzenlemelerde yer aldığı üzere belgelerin sunulması için mahkeme 3 ay geçici mühlet süresi vermektedir. Talep edilmesi halinde bu 3 aylık süreye 2 ay kadar da süre eklenebilir. Toplam süre bu kapsamda 5 aya kadar çıkabilmektedir. Konkordato başvurusu ve sonrasında ise mümkün olan tüm sürelerin kullanılması halinde konkordato süreci 23 aya kadar sürebilmektedir. Süreler yasalar ile belirlenmiştir.

Ayrıca Bakınız: Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir