Ana Sayfa » Makaleler » Gayrimenkul Hukuku » Müteahhidin Eksik Bıraktığı İşler İçin Ne Yapabilirim?

Müteahhidin Eksik Bıraktığı İşler İçin Ne Yapabilirim?

Arsa sahiplerinin en büyük korkusu müteahhitler ile aralarında yapmış oldukları anlaşmaya, müteahhidin uymaması, inşaatı yarıda bırakıp gitmesidir. Öncelikli olarak belirtmek gerekmektedir ki müteahhidin eksik bıraktığı işler kanıtlanabilmesi için aranızda mutlaka yazılı bir sözleşme olmalıdır. Bu sözleşme teknik şartname içermeli ve mümkünse noter huzurunda imzalanmalıdır. Peki müteahhidin eksik bıraktığı işler için ne yapılabilir?

Müteahhit ile Nasıl Bir Sözleşme Yapılması Gerekir?

Arsanız üzerine bina ev ya da villa yaptırmak istiyorsanız mutlaka aranızda yazılı bir sözleşme olması gerekmektedir. Her ne kadar zorunlu olmasa da ileride meydana gelebilecek herhangi bir uyuşmazlıkta haklılığınızı ispat için kesin delil teşkil edecektir. Bu nedenle eğer arsanızı kat karşılığı olarak müteahhide veriyorsanız mutlaka Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” tanzim etmeniz gerekmektedir. İleride yaşanabilecek olası aksilikler, müteahhidin eksik bıraktığı işler, yapılan yapıyı ayıplı olarak teslim etmesi gibi durumlarda düzenlenmiş olan sözleşme haklarınızı koruyacak ve davayı kazanmanızı sağlayacaktır. 

Bir diğer sözleşme türü ise kat karşılığı olarak değil, arsa üzerinde villa, ev veya bina yapılması anlaşmasıdır. Bu anlaşma türü “Müteahhitle Yapılan Eser Sözleşmesi” olarak nitelendirilmektedir. Bu sözleşmede de mutlak suretle teknik şartname bulunmalı her ayrıntı düşünülmeli ve mimar/avukat iş birliği ile çalışılmalıdır. Şayet yine müteahhidin eksik bıraktığı işler, yapılan yapıyı ayıplı olarak teslim etmesi gibi durumlarda düzenlenmiş olan sözleşme haklarınızı koruyacak ve davayı kazanmanızı sağlayacaktır. Müteahhit ile sözleşme hazırlanmasını talep etmeniz halinde tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Müteahhidin Eksik Bıraktığı İşler İçin Dava Açılması

Müteahhit aranızda yapılmış olan sözleşmeye aykırı olarak inşaatı tamamlamamış yahut eksik tamamlamış olması halinde, uğramış olduğunuz zararların tazmini için dava yoluna gidebilirsiniz. Açılacak olan dava da mahkeme tarafından öncelikle aranızda tanzim etmiş olduğunu kat karşılığı inşaat sözleşmesi ya da eser sözleşmesi talep edilecek akabinde ise keşif düzenlenerek sözleşmeye göre müteahhidin eksik bıraktığı işler tespit edilecektir. Bilirkişi tarafından düzenlenen raporda bu işlerin tamamlanması için gereken bedel de tespit edilecek ve tarafınıza tazminat olarak ödenecektir.

Müteahhidin eksik bıraktığı işlerin tamamlanması aciliyet gerektirmesi halinde dava açılmadan önce sulh hukuk mahkemelerine başvurmak sureti ile delil tespiti talep edebilirisiniz. Bu sayede açılacak ana davadaki keşif tarihini beklemeksizin başka bir müteahhitle anlaşarak eksik işleri tamamlatabilir, ilk müteahhitten ise eksik işleri tamamlattığınız müteahhide ödediğiniz bedeli talep edebilirsiniz. Ancak sulh hukuk mahkemelerinde delil tespiti talep ederken ki talepleriniz ile ana davada talep edeceğiniz taleplerin bire bir aynı olması gerekmektedir. Aksi halde ana davada da yeniden keşif yapılacak ve bilirkişi raporu tanzim edilecektir.   

Müteahhidin Eksik Bıraktığı İşler İçin Açılacak Davada Görevli Mahkeme

Müteahhidin eksik bıraktığı işler için açılacak davada görevli mahkeme belirlenirken dikkat etmeniz gereken husus hangi vasıfla müteahhide iş verdiğinizdir. Eğer müteahhit ile yapmış olduğunuz sözleşeme de tacir konumunda bulunuyor iseniz Ticaret Mahkemelerinde dava açmanız gerekmektedir. Şayet aranızda ticari bir ilişkinin varlığı halinde görevli mahkeme Ticaret Mahkemeleridir.

Eğer ki müteahhit ile yapmış olduğunuz sözleşeme de tüketici konumunda bulunuyor iseniz Tüketici Mahkemelerinde dava açmanız gerekmektedir. Müteahhit ile yapmış olduğunuz sözleşeme de nasıl bir ilişki olduğunu tespit etmeniz önem arz etmektedir. Şayet yanlış bir mahkemede dava açılması tazminat almanızı geciktirecek ve davanın sürüncemede kalmasına sebep olacaktır.

Açılacak Davada Yetkili Mahkeme

Müteahhidin eksik bıraktığı işler için açılacak davada yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Örnek vermek gerekir ise Antalya’da konut olarak kullanmak için yaptırmış olduğunuz bir villada Antalya Tüketici Mahkemesi yetkili ve görevli konumda olacaktır.

Müteahhidin Eksik Bıraktığı İşler için dava nasıl açılır

Müteahhidin Eksik Bıraktığı İşler İçin Açılacak Davada Arabuluculuk Zorunlu Mu?

Müteahhit ile yapmış olduğunuz sözleşeme de tacir konumunda ya da tüketici konumunda olup olmadığınız fark etmeksizin dava açılmadan önce Arabuluculuk yoluna başvurulması zorunluluk teşkil etmektedir. Avukatınız aracılığı ile zorunlu arabuluculuk başvurularını yapabilirsiniz. 

Bir diğer husus ile tüketici vasfında olmanız halinde talep edilecek limitin tüketici hakem heyeti limitlerinin içinde kalıp kalmadığıdır. Tüketici hakem heyeti sınırlarında kalması halinde öncelikli olarak tüketici hakem heyetine başvurulması gerekmektedir.

Müteahhitten Tazminat Talep Edilmesi İçin Zamanaşımı Süresi

Burada ayıplı teslim söz konusudur bu nedenle öncelikle bu ayıbın gizli ayıp olup olmadığının tespiti önem arz etmektedir. Gizi ayıp olması halinde, gizli ayıbın ortaya çıkması akabinde derhal ihtar yolu ile müteahhide bildirimde bulunulması gerekmektedir. Normal ayıplarda ise malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı müteahhide bildirilmesi gerekmektedir. Zaman aşımı süresi ise 5 yıldır. 

Müteahhit ile aranızda bir anlaşmazlık olması, müteahhidin inşaatı yarda bırakarak gitmesi ya da ayıplı olarak teslim etmesi halinde tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir