Ceza Hukuku

Sahte Senetle İcra Takibi Başlatılması

Sahte Senetle İcra Takibi Başlatılması

Sahte senetle icra takibi başlatılması ticari hayatta sıklıkla karşılaşılan durumlardan biridir. Sahte senet düzenlenerek kişilerin borca girmesine neden olunmaktadır. Kendi bilgisinin ya da onayının olmadığı, bir imza atmadığı halde bile senette borçlu olarak gösterilebilmektedir. Bu durumda haksız ve kötü niyet ile icra takibi gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir. Eğer böyle bir durumla karşılaşılmışsa mağdur edilen taraf, alacağın […]

Sahte Senetle İcra Takibi Başlatılması Read More »

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçuna Yardım Etme

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçuna Yardım Etme Suçu

Uyuşturucu madde ticareti suçuna yardım etme suçu Türk Ceza Kanunu Madde 188’de ele alınmaktadır. Bu fiil gerçekleşirken ya da gerçekleştikten sonra faile yardım edilmeye devam edilirse bu durumda ortaya çıkar. Türk Ceza Kanunu madde 188’de belirtilen fiilleri yerine getirmeden, bu eylemlerin gerçekleşmesine yardımda bulunan kişi uyuşturucu madde ticaretine yardım etme suçundan yargılanır. Bu kişiler müşterek

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçuna Yardım Etme Suçu Read More »

Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu

Karşılıksız çek düzenleme suçu bir çekin karşılıksız kalması ve alacaklı kişinin bu durumu fark edip şikayette bulunması üzerine ortaya çıkan bir suçtur. Borçlu olan kişi hem karşılıksız kalmış olan çekin bedelini hem de adli para cezasını ödemek durumunda kalır. Bu para cezası ödenmezse ya da kişi bunu ödeyemezse hapis cezası ile karşılaşabilmektedir. Karşılıksız çek düzenleme

Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu Read More »

Sosyal Medyada İşlenen Hakaret Suçu

Sosyal Medyada İşlenen Hakaret Suçu

Sosyal medyada işlenen hakaret suçu internetin yaygınlaşmasıyla birlikte sıklıkla karşılaşılan suç türleri arasındaki yerini almıştır. İnternet günümüzde vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. İnsanlar, internet üzerinden gerçekleştirdikleri girişimler sayesinde hayatlarını bu yönde kazanmaya bile başlamışlardır. Bu nedenle internet vazgeçilmezlerimiz arasına girmiştir. İnsanlar özellikle sosyal medyayı fazlaca kullanmaktadırlar. Günlük sosyal medya kullanım süresi gün geçtikçe artmaktadır. İnsanlar

Sosyal Medyada İşlenen Hakaret Suçu Read More »

Instagramda Biri Benim Fotoğrafımı Paylaşmış Ne Yapmalıyım

Instagramda Biri Benim Fotoğrafımı Paylaşmış Ne Yapmalıyım

Sosyal medya ve internetin kullanımının artmasıyla paralel olarak, internet üzerinden gerçekleşen hak ihlal edici suçların sayısı da artmaktadır. Sosyal medya hakaret suçu, özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu gibi pek çok suçun kolaylıkla işlenebildiği bir ortamdır. İnsanların onlardan habersiz ve izinsiz fotoğraflarının paylaşılması oldukça fazla rastlanan bir durumdur. Bu durumda Instagramda biri benim fotoğrafımı paylaşmış ne

Instagramda Biri Benim Fotoğrafımı Paylaşmış Ne Yapmalıyım Read More »

Kredi Kartı Kopyalama Suçu ve Cezası

Kredi Kartı Kopyalama Suçu ve Cezası

Günümüzde neredeyse her türlü ihtiyacımızı kredi kartları ile satın almaktayız. İster online alışverişlerde olsun ister normal alışverişlerde, hayatımızın hemen hemen her alanında kredi kartları kullanıyoruz. Bu kolaylıklar pek çok avantaja sahip oldukları gibi bazen dezavantajlar da barındırabilmektedir. Kredi kartı kullanımı riskli kılan en önemli faktör, kredi kartı bilgilerinin çalınmasıdır. Kredi kartı kopyalama suçu ve cezası

Kredi Kartı Kopyalama Suçu ve Cezası Read More »

İzinsiz Fotoğraf Paylaşmanın Cezası Nedir?

İnternetin kullanımın artmasıyla birlikte pek çok içerik, internette yer almaya başladı. Bunlar mizah, haber gibi içeriklerden oluşurken bazı içerikler yetişkinlere yönelik olmakta, bazı içerikler ise kötü amaçlarla kullanılmaktadır. İnsanların onlardan habersiz bir şekilde paylaşılan fotoğrafları bazı durumlarda kişilere zarar verebilmektedir. Bu paylaşım iyi niyetle yapılmış olsa bile kişi bundan rahatsız olabilir ya da paylaşım tamamen

İzinsiz Fotoğraf Paylaşmanın Cezası Nedir? Read More »

Türkiye’ye Giriş Yasağına İtiraz Davası

Türkiye’ye Giriş Yasağına İtiraz Davası

Türkiye’ye giriş yasağına itiraz davası, Türkiye’ye giriş yasağı bulunan kişilerce açılan bir dava türüdür. Bu yasak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenen bir yasaktır. İşbu Kanunu madde 9’da “Türkiye’ye giriş yasağı” başlığı altında düzenlenmiştir. Maddedeki birinci fıkrada Genel Müdürlük, gerek gördüğü zaman kurum ve kuruluşların da görüşünü alarak kamu güvenliğini ya da kamu

Türkiye’ye Giriş Yasağına İtiraz Davası Read More »

Parada Sahtecilik Suçu ve Cezası

Parada sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu madde 197’de düzenlenmiş bir suçtur. Sahtecilik denildiğinde anlatılmak istenen şey, başkalarını aldatmak üzere gerçekleştirilen her türlü hileli davranıştır. Halk arasında kalpazanlık olarak da bilinen parada sahtecilik suçu, insanlık tarihi boyunca her medeniyette işlenmiş bir suçtur. Parada sahtecilik suçu yalnızca ülke içinde işlenmemektedir. Ülke dışında da sahtecilik ya da parada

Parada Sahtecilik Suçu ve Cezası Read More »

Rüşvet suçu

Rüşvet Suçu ve Cezası

Rüşvet suçu Türk Ceza Kanunu madde 252’de tanımlanmış bir suçtur. Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar başlığı altında yer almaktadır. 252 VE 254 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Rüşvet suçu Türk Ceza Kanunu madde 252’ye göre, kişinin görevinin yetkilerini yerine getirmemesi ya da kötüye kullanması için aracılar vasıtasıyla ya da doğrudan bir kişinin menfaati için kullanmaya

Rüşvet Suçu ve Cezası Read More »