Ceza Hukuku

Yürütmeyi Durdurma Davası

Yürütmeyi Durdurma Davası Nasıl Açılır?

Yürütmenin durdurulması talebi birçok farklı nedene bağlı olarak yapılabilir. Yürütmenin durdurulması talebinin yapılması için öncelikle hukuki olarak bu talepte bulunulmasına imkan veren koşulların oluşması gerekiyor. Dava dilekçesi ile beraber davanın açılacağı idare mahkemesine talep iletilmelidir. Yürütmenin durdurulması talebi, iptal davası ile birlikte dilekçede istenebilir. Dava açıldıktan sonra yürütmenin durdurulması talebinde bulunulmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. …

Yürütmeyi Durdurma Davası Nasıl Açılır? Devamı »

Muvazaa Davası

Muvazaa Davası Nasıl Açılır?

Muvazaa davasında yetkili mahkeme tarafından karar verileceği için öncelikle yetkili ve görevli mahkemeye başvuru yapılması gerekiyor. Muvazaa davalarında yetkili mahkeme, davaya konu olan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Muvazaa davası ise en basit haliyle gizli olarak yapılan bir anlaşma yapılmasıdır. Daha basit bir ifadeyle, herhangi bir sözleşmenin taraflarının, üçüncü kişilerden gerçek durumu gizleyerek, onları aldatmak amacıyla …

Muvazaa Davası Nasıl Açılır? Devamı »

Hırsızlık Davası

Hırsızlık Davası Nasıl Açılır?

Hırsızlık davası hırsızlık suçu işleyen kişilere karşı açılan bir davadır. Türk Ceza Kanunu kapsamında birçok farklı maddede tanımlanan bu suçlar malvarlığına karşı suçlar kapsamında değerlendirilmektedir. Hırsızlık davası açılabilmesi için temel şart ise hırsızlık suçunun maddi unsurlarının ortaya çıkması olacaktır. Hırsızlık davası, rızası dışında malları alınan kişiler tarafından açılabilmektedir. Hırsızlık suçunun ortaya çıkmasının ardından bu davalar …

Hırsızlık Davası Nasıl Açılır? Devamı »

Hakaret Davası

Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Hakaret davası günümüzde mahkemelerde en sık rastlanan dava türleri arasında yer almaktadır. Uygulamada sık rastlana bir suç türü olan hakaret, Türk Ceza Kanunu 125. madde kapsamında tanımlanmıştır. Bu kapsamda hakaret suçunun oluşmasına neden olan unsurların ortaya çıkması ile kişiler hukuk yoluna başvurabilmektedir. Hakaret davası açılabilmesi için öncelikle ortada hakaret suçunu oluşturan unsurlar bulunmalıdır. Hakaret davası …

Hakaret Davası Nasıl Açılır? Devamı »

Eda Davası

Eda Davası Nasıl Açılır?

Eda davası türleri ve dava konusuna göre yetkili ve görevli mahkemelerde açılan ve medeni usul hukuku kapsamında yer alan dava türleridir. Davalının, bir şeyi vermeye veya yapmaya ya da yapmamaya mahkum edilmesinin talep edildiği dava türleri arasında Türk hukuk sistemi içinde sık karşılaşılan davalar arasında yer almaktadır. Eda davasının açılabilmesi için davacının, davalı kişiye karşı …

Eda Davası Nasıl Açılır? Devamı »

Apartman Aidat İcra Davası Nasıl Açılır

Apartman Aidat İcra Davası Nasıl Açılır?

Aidat icra takibi örneği incelendiğinde özellikle son yıllarda bu tür davalara çok sık rastlanmaya başlamıştır. Apartman aidatı, kat maliklerinin ortak giderlere katılma payı olarak tanımlanabilir. Türkiye’de uygulanan Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında, kat malikleri tarafından ortak giderlere katılma yükümlülüğü bulunmaktadır. Sadece kat malikleri için değil, kiracılar için de bu sorumluluk bulunuyor. Yaşadıkları apartmanın giderlerine ortak olmayan …

Apartman Aidat İcra Davası Nasıl Açılır? Devamı »

Ceza Davasında Kast Nedir

Ceza Davasında Kast Nedir?

Ceza davasında kast en basit haliyle failin suçun kanunlarda belirlenen unsurları bile isteye gerçekleştirmesidir. Suçun oluşması için gerekli temel unsurlar arasında kast ilk sırada yer alacaktır. Kişinin kastı olmadığı durumlarda, suç oluşmayabilir ve fail ceza almayabilir. Ancak birçok farklı kast türü ve tanımı da bulunmaktadır. Kastın en temel haliyle iki unsuru bulunmaktadır. Bilmek ve istemek …

Ceza Davasında Kast Nedir? Devamı »

Alanya Ceza Avukatı

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

KASTEN YARALAMA SUÇU NEDİR? Kasten yaralama suçu, bir kişinin bilinçli olarak başkasının vücuduna acı vermek, sağlığını bozmak veya algılama yeteneğini etkilemek amacıyla zarar vermesini ifade eder. Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 86. ve 87. maddelerinde “vücut dokunulmazlığına karşı suçlar” konusu altında düzenlenmiştir. Kasten yaralama suçu, basit kasten yaralama (TCK m.86) ve sonucuyla ağırlaşmış yaralama (TCK …

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası Devamı »

Kasten Öldürme Suçu Nedir

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU NEDİR? TCK’NIN HANGİ MADDESİNDE İŞLENMİŞTİR? Kasten adam öldürme, bir kişinin bilerek ve isteyerek başka bir kişinin hayatına son vermesidir. Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde temel şekliyle ve 82. maddesinde nitelikli şekliyle düzenlenmiştir. Bu suçla korunan hukuki değer, kişilerin yaşam hakkıdır. Trafik kazaları, iş kazaları, doktor hataları vb. gibi nedenlerle insan …

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası Devamı »

cinsel istismar suçu ve cezası hakkında

Cinsel İstismar Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’na göre reşit olmayanla cinsel ilişki cinsel istismar suçu olarak kabul edilmektedir. Bu suç, toplumda kabul edilmeyen bir davranış şekli olarak değerlendirilir ve aynı zamanda mağdurların psikolojik ve fiziksel sağlığına da zarar verir. Bu sebeple mağdurun rızası aranmaksızın suç olarak nitelendirilmektedir. Türk Ceza Kanunu’na göre, cinsel istismar suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun …

Cinsel İstismar Suçu ve Cezası Devamı »