Ana Sayfa » Makaleler » Ceza Hukuku » Kredi Kartı Kopyalama Suçu ve Cezası

Kredi Kartı Kopyalama Suçu ve Cezası

Günümüzde neredeyse her türlü ihtiyacımızı kredi kartları ile satın almaktayız. İster online alışverişlerde olsun ister normal alışverişlerde, hayatımızın hemen hemen her alanında kredi kartları kullanıyoruz. Bu kolaylıklar pek çok avantaja sahip oldukları gibi bazen dezavantajlar da barındırabilmektedir. Kredi kartı kullanımı riskli kılan en önemli faktör, kredi kartı bilgilerinin çalınmasıdır. Kredi kartı kopyalama suçu ve cezası bu durumlarda ortaya çıkar. Türk Ceza Kanunu madde 245’te ele alınan bu suçun ve cezasının özellikleri belirtilmiştir.

Türk Ceza Kanunu madde 245’te belirtilenlere göre başkasına ait olan bir kredi kartının veya banka kartının izinsiz olarak alınması, bilgilerine ulaşılması ve kartın kullanılması, çoğaltılması ve satılması gibi durumlar, kredi kartlarının ya da banka kartlarının kötüye kullanılması suçunu meydana getirmektedir. Teknolojinin oldukça ilerleme katetmesi ve bu gelişmelerin sürmesi ile kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesi ya da kopyalanması da kolaylaşmıştır. Bankalar her ne kadar bu durumu önlemek için önlem alsalar da bazen bu önlemler yeterli olmamaktadır.

Kredi Kartı Kopyalama Suçunun Unsurları ve Cezası

Kredi kartı kopyalama suçu ve cezası yasalar çerçevesinde belirlenmiştir. Türk Ceza Kanunu madde 245’te bu suça ilişkin unsurlar yer almaktadır. Kredi kartı kopyalama suçuna neden olan unsurlar şunlardır:

 • Çalıntı kartın satın alınması, çoğaltılması, kopyalanması, üretilmesi ya da devredilmesi
 • Kartın ele geçirip geçirilmediği göze alınmaksızın, kartın asıl sahibinin izni olmadan kullanılması
 • Bu suçun planlanmadan gerçekleşmesi (örneğin yerde bulunan kredi kartının kullanılması)
 • Farklı insanların banka hesaplarına girilerek kart bilgilerinin ya da kartlarının çalınması
 • Teknolojiden faydalanarak para çekme makinelerinde kartın çalınması ya da bilgilerin ele geçirilmesi

Belirtilen unsurlardan daha farklı durumların gerçekleşmesi söz konusu olsa bile bu suç işlenmiş sayılacaktır. Yukarıda verilen unsurlar suç teşkil eden unsurlardır. Bu suçun niteliğine göre verilen ceza da artacaktır.

Bilişim suçları kapsamında ele alınan bu suç farklı şekillerde işlenebilmekte ve diğer suçlarla birleşik bir şekilde meydana gelebilmektedir. Bu durumda verilecek olan cezalar da suçun taşıdığı niteliğe göre değişiklik göstermektedir. Kredi kartı kopyalama suçuna verilecek cezalar şunlardır:

 • Sahte banka kartı kullanarak başkası ya da kendisi için yarar sağlayacak şekilde kullanılmasının cezası 4 yıldan 8 yıla kadar hapis istemi ve 5000 güne kadar asli para cezası olmaktadır.
 • Başkasına ait banka ya da kredi kartının izinsiz bir şekilde alınıp kullanılması ve bunu bankasına ya da kendisine fayda sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi durumunda suçun basit hali ele alınır. BU durumda faile 3 yılsan 6 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Bunun yanı sıra 5000 güne kadar asli para cezası verilir.
 • Başkasına ait banka hesabıyla ilişkilendirilerek kredi kartı ya da bankı kartı üretmek, satın almak, kopyalamak, satışını gerçekleştirmek, devretmek ya da kullanımını kabul etme halinde 3 yılan 7 yıla kadar hapis cezası verilir. Ayrıca 10000 güne kadar asli para cezası uygulanmaktadır.

Bahsedilen suç başka suçlarla birlikte işlenebilmektedir. Dolayısıyla işlenen suçta hangi urum öndeyse cezalar ona göre değişebilmektedir. Adli para cezasının miktarı hakim tarafından belirlenmekte olup bu suçun her halinde adli para cezası yer almaktadır.

Banka ya da kredi kartlarının kötüye kullanımı suç oluşturmaktadır. Bu suçu işleyenler hakkında verilecek olan ceza, Türk Ceza Kanunu madde 245’te belirtilmiştir. Bu maddeye göre banka ya da kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun cezası, temel ve nitelikli hal olmak üzere iki şekilde verilmektedir.

Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılmasının Temel Halinin Cezası

Eğer kişi başkasının kredi kartını ya da banka kartını o kişinin izni olmadan alıp kullanır ve kendine ya da başkalarına yarar sağlarda bu durumda 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Buna ek olarak 5000 güne kadar adli para cezası verilmektedir.

Bir başkasına ait olan banka hesabına bağlı sahte banka kartı ya da kredi kartı üretip bu kartı satar, satın alır, devreder ya da kabul ederse bu durumda 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilir. 10000 güne kadar da  adli para cezasına çarptırılır.

Sahte kredi kartları ya da banka kartları kullanıp kendisine ya da bir başkasına fayda sağlayan kişi için 4 yıldan 8 yıla kadar hapis talep edilmektedir. Bunun yanı sıra 5000 gün adli para cezası da verilir.

Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılmasının Nitelikli Halinin Cezası

Kredi kartı kopyalama suçu ve cezası denildiğinde, bu konu ile ilgili düzenlemelere bakıldığı zaman bu suç ile ilgili cezanın ağırlaştırılmasına neden olan nitelikli bir halden bahsedilmediği görülmektedir. Kredi ya da banka kartlarını kopyalayan kişilere verilen cezaların temel ve nitelikli suçlara göre belirlenmesine rağmen bu durumun nitelikli hali ele alınmamaktadır.

Birinin başkasına ait kartla izinsiz şekilde işlem yapıp bunu kötüye kullanması durumunda bazen kişiye ceza verilmemektedir. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan maddelere göre kişiye gereken ceza verilirken başkasına ait kartın kötüye kullanımında cezasızlık söz konusu olan durumlar şunlardır:

 • Aynı evde birlikte yaşan kardeşlerden birinin üzerinden suçun işlenmesi
 • Boşanmamış çiftlerden birinin bu suçu işlemesi
 • Altsoy, üstsoy, evlatlık ya da evlat edinilen birinin ya da kayın hasımlarının bu suçu işlemesi durumunda suçu işleyen kişiye ceza verilmemektedir.

Başkasının kredi ya da banka kartının izinsiz olarak kötüye kullanılması ile faile verilecek olan ceza ve suçlama işle ilgili konular hakkında daha fazla bilgi almak için bir avukat ile birlik olmak gerekebilir. Bu suçu işleyen birinin şikayet edilmesi ya da bu suçu işleyen kişi olmakla suçlanmak gibi durumlarda avukatlar hukuki süreçlerde birer temsilci niteliği taşımaktadır. Dava için gerekli dosya ve belgelerin toplanması, hukuki süreçte atılacak adımların neler olduğu gibi konularda bilgi sahibi olan avukatlar, süreci kolaylaştırmaktadırlar.

Kredi Kartı Kopyalama suçunda Yarar Sağlama

Kredi kartı kopyalama suçu ve cezası ile ilgili maddeler 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde suç olarak düzenlenmektedir. Bu suçu işleyen faillere cezai işlemler uygulanmaktadır. Bir başkasının kartını izinsiz alıp fayda sağlamak bir suç olarak nitelendirilmektedir.

Başkasına ait olan kredi kartı ya da banka kartının her ne için olursa olsun ele geçirilmesi ya da zaten bu kartları elinde bulunduran kişinin, kart sahibinin ya da kartın kendisine teslim edilmesi gereken kişinin izni olmadan kullanılmasa ya kullandırtılması ile kendine ya da bir başkasına fayda sağlanması durumunda faillere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmekte ve 5000 güne kadar adli para cezası işlemi uygulanmaktadır.

Bu duruma göre başkasının banka ya da kredi kartını izinsiz bir şekilde kullanılması ile fail hakkında 3 yıldan 6 aya kadar hapis istemi ve 5000 güne kadar adli para cezası verilebilmektedir. Bu suç sebebiyle açılan ceza davasında yargılamada verilen beraat kararı, fail hakkında ceza verilmemesi ya da failin aklanmasını meydana getirmektedir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir