Ana Sayfa » Makaleler » Ceza Hukuku » Hırsızlık Suçu ve Cezası

Hırsızlık Suçu ve Cezası

Hırsızlık suçu Türk Ceza Kanını madde 141 ve 147’ye göre düzenlenmiştir. Bu suçun cezası nitelikli hırsızlık, basit hırsızlık gibi suçun vasfına göre değişiklik göstermektedir. Hırsızlık suçu ile ilgili özel zorunluluk haline de yer verilmiştir.

Hırsızlık suçunun işlenmiş sayılabilmesi için bazı durumların yaşanmış olması gerekir. Suç unsuru sayılabilmesi için bazı durumlar vardır. Hırsızlık suçu saylan unsurlar şunlardır:

 • Küçük ya da büyükbaş hayvanların çalınması bir hırsızlık suçudur.
 • Petrol boru hatlarında yer alan ya da petrol rafinelerindeki sıvı veya gaz enerji işlemek bir suçu meydana getirir.
 • Mağaza, market, bakkal, AVM, kahveci gibi yerlerdeki eşyaların, ürünlerin ve benzeri şeylerin çalınması hırsızlık suçudur.
 • Yankesicilik hırsızlık suçudur.
 • Kapkaç hırsızlık suçudur.
 • Dışarıdaki otomobillerin üzerinde ya da içinde yer alan eşyaların çalınması hırsızlık suçudur. Bu durum oto hırsızlığına girer ve cezası 3-7 yıl arasında değişiklik gösterir.
 • Dış görünüşü normal görünüş ile alakasız hale getirip takma sakal, bıyık ve benzeri şekilde bir kişinin malların almak hırsızlık suçudur.
 • Kilitli yerde bulunan eşyaların izinsiz alınması hırsızlık suçudur.
 • İnternet bankacılığı şifresini kullanarak birinin hesabına o kişinin haberi olmadan girip para transferi yapmak hırsızlık suçudur. 

Hırsızlık suçu sayılmayan bazı durumlar vardır. Bu durumlar yaşanıyorsa hırsızlık suçu sayılmazlar. Bunlar:

 • Kişinin, başkasının olduğunu düşündüğü ama kendi malı olan eşyayı alması durumunda işlenmez suç meydana gelir ve bu hırsızlık sayılmaz.
 • Kişi dikkatsiz davranmış ve kendisinin olduğunu sandığı ama başkasının malı olan eşyayı alırsa hırsızlık sayılmaz. Çünkü ortada bir kasıt yoktur. TCK madde 30’da bu durum açıkça belirtilmiştir.  
 • Kişi, kendisinin olduğunu düşündüğü ancak başkasına ait olan bir malı almış, bunu sonrasında fark etmiş ancak kullanmaya devam etmişse TCK madde 160’a göre kaybolmuş ya da yanlışlıkla ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf suçu ortaya çıkar.
 • Zilyed rızası olmamasına rağmen fail rızayı var zannedip kişinin hatasından yararlanmışsa, mağdur rıza verirken hata yaparsa, bu hata faile yüklenmez. Bu durumda hırsızlık suçu fiilen gerçekleşmiş sayılmaz. Mağdur fail tarafından bile isteye hataya sürüklendiyse bu durumda dolandırıcılık suçu ortaya çıkar.
 • Sahibi olan bir malın sahibi yok düşüncesiyle alınması durumunda bu durum kasıtlı olmadığından hırsızlık oluşmaz. Fakat TCK madde 160’a göre kaybolmuş ya da yanlışlıkla ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf suçu ortaya çıkar.
 • Fail, başkasının malını tahrip etme ancak yararlanmama amacıyla aldıysa mala zarar verme suçu ortaya çıkar.
 • Kira veren kişi kira bedeli ödenmediğinden kiralanan yerde bulunan eşyalar üzerinde hapis hakkı kullanıyorsa TBK 336’a göre hırsızlık suçu oluşmaz.
 • Hırsızlık hastalığı olarak bilinen kleptomani hastalığı nedeniyle hırsızlık yapan kişi TCK 32’ye göre ceza almaz. Bunun yerine güvenlik tedbiri alınır.
 • Kişi kendi ya da başkasının hakkına yapılan bir haksızlığı kaldırmak amacıyla saldırgan kişinin malını alırsa bu meşru savunma olarak değerlendirilir. Hukuka uygun sayılır ve suç olarak kabul edilmez.
hırsızlık suçu

Hırsızlık Suçu Nedir

Hırsızlık suçu taşınabilir olan bir malın kapalı yerlerde tutulması, fonksiyonlu bir yapıya sahip olması, kamu malı olması, özel çabayla alınması, suç işlenirken buna teknolojinin de dahil edilmesi gibi durumlarda ortaya çıkan bir suçtur. Ağır hukuki yaptırımlara neden olur. Nitelikli hırsızlık suçunun cezası ise diğer suçlardan daha farklıdır. 

Basit hırsızlık suçu ise TCK madde 141’e göre başkasına ait bir malı kişinin rızası olmaksızın başka birine ya da kendine yarar sağlamak için almak olarak tanımlanmaktadır. Durumun basit hırsızlık sayılması için şu şartları karşılaması gerekir:

 • Çalınan eşya zilyedin hakim olduğu alandan çıkmış ve failin alanına girmişse
 • Hırsızlık suçuna neden olan eşya taşınılır bir malsa 

Buradaki zilyet kelimesi başkasına ait olma durumu için kullanılmaktadır.

TCK’ya göre hırsızlık, hukuka aykırılık ya da tipiklik olarak iki unsura sahip olmalıdır. Tipiklik unsuru maddi ve manevi unsur olarak ikiye ayrılmaktadır. Maddi unsurlar ise fail, mağdur, konu ve fiil olarak ayrılır.

Hırsızlık Suçu Cezası

Hırsızlık suçu hırsızlığın sahip olduğu niteliğe göre farklı olmaktadır. Hırsızlık suçunun cezası şunlardır:

 • TCK madde 141’e göre hırsızlık suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • TCK madde 142’nin 1. fıkrasına göre nitelikli hırsızlığın cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • TCK madde 142’nin 2 fıkrasına göre nitelikli hırsızlığın cezası üçte bir oranında arttırılmaktadır. 
 • TCK madde 142’Nin 3. fıkrasına göre nitelikli hırsızlık cezası ikide bir oranında arttırılır. Bunun yanı sıra 10.000 güne kadar adli para cezası uygulanır.
 • TCK madde 142’Nin 5. fıkrasında nitelikli hırsızlık ikide bir olarak 2 kat arttırılır.
 • TCK madde 143’e göre nitelikli hırsızlık cezası ikide bir oranında arttırılır.
 • TCK madde 144’e göre basit hırsızlık suçunun cezası 2 aydan 1 yıla kadar hapistir. Bunun yanı sıra adli para cezası da uygulanabilir. 
 • TCK madde 145’e göre basit hırsızlığın indirimli hal sayılmaktadır ve ceza verilmekten vazgeçilebilir.
 • TCK madde 146’ya göre basit hırsızlık cezası ikide bir oranında indirilebilir.
hırsızlık suçu

Nitelikli Hırsızlık Suçu

Nitelikli hırsızlık suçu unsuru sayılan durumlar TCK madde 142’ye göre şunlardır:

 • Kullanımları gereği açıkta bırakılan eşyaların çalınması
 • Kime ait olduğu fark etmeksizin kamu kurum ya da kuruşllarında bulunan, kamu yararına tahsis edilen eşyaların çalınması
 • Halka sunulan ulaşım araçlarında bulunan ya da belli başlı kalkış yerlerinde bulunan eşyaların çalınması
 • Herkesin girebileceği halka açık yerlerde kilit altında tutulan eşyaların alınması
 • Afet gibi olaylardan sonra insanların evlerindeki eşyaların alınması gibi durumlara nitelikli hırsızlık suçları ortaya çıkar.

Nitelikli Hırsızlık Cezası

Nitelikli hırsızlık suçu cezası şu şekildedir:

 • 1. fıkrada yer alan unsurlara göre 2 yıldan 5 yıla kada hapis
 • 2. fıkrada yer alan unsurlara göre 3 yıldan 7 yıla kadar hapis 
 • 3. fıkrada yer alan unsurlara göre ise 2. fıkradaki ceza hükümleri uygulanır.

Bu nitelikli hırsızlık bir örgüt dahilinde gerçekleşmişse en az 15 yıla kadar hapis isteminde bulunulabilir. 

hırsızlık suçu

Hırsızlık Suçu Etkin Pişmanlık

Hırsızlık suçu etkin pişmanlık TCK madde 168’e göre düzenlenmiştir. Suçu işleyen kişi suç tespit edildikten sonra ancak soruşturma başlatılmadan önce pişman olduğunu göstermek amacıyla mağdurun zararını karşılayıp aynen geri vermiş ya da tanzim etmişse verilecek olan ceza üçte iki olarak hafifletilir.

Hırsızlık Suçu Para Cezası Ne Kadar?

Hırsızlık suçu cezası TCK madde 142’nin 1. fıkrasına göre hazırlanmıştır. Bu maddeye göre hırsızlık suçu cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapistir. TCK madde 142’Nin 2. fıkrasına göre nitelikli hırsızlık cezası üçte bir oranında arttırılmaktadır. Ayrıca TCK madde 142’Nin 3. fıkrasına göre nitelikli hırsızlık suçuna 10.000 güne kadar adli para cezası uygulanabilmektedir. Bu para cezasının miktarı, çalınan mala ya da diğer unsurlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Daha net bir cevap için bir avukat ile görüşmek ya da adli para cezaları hakkında yardım almak gerekir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir