Ana Sayfa » Makaleler » Aile Hukuku » İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

Keyfi isim değiştirme davası açılması mümkün değildir. İsim değişikliği sadece haklı sebeplere dayanarak açılabilen davalardır. Son dönemde isim değişikliği konusunda daha kolay yöntemlere izin verilse de yargı sürecine başvurulması gerekecektir. İsim ve soyisim değişikliğinin birçok haklı nedene dayanması mümkündür.

İsim değişikliği davası açılması için belirlenen şartların karşılanması halinde yetkili ve görevli mahkemelere başvurulması gerekecektir. Görevli ve yetkili mahkemeye dilekçe ile başvuru yapılmasının ardından dava süreci başlayacaktır. Dilekçede isimin neden değiştirilmek istendiği açıklanmalıdır. İsim değiştirme davası açmak ve kısa sürede sonuç almak için hukuki süreci bir avukat ile tamamlamanız önerilmektedir.

İsim Değiştirme Davası Nedir?

İsim değiştirme davası son dönemde giderek daha fazla kişinin başvurduğu davalar arasında yer almaktadır. İsim ve soyadı değişikliği davası, kişinin sahip olduğu ve kimliğinde yazılı olan ismin yasal olarak değiştirilmesini sağlayan davalardır. Kişiler yeni bir isim ve soyisim almak istediğinde bu davayı açabilirler.

İsim ve soyadı değiştirme işlemleri için haklı bir nedene dayanması gerekiyor. Bu haklı nedenler arasında ilk sırada ise kişinin şahsına sıkı suretle bağlı olan hukuki niteliği itibariyle bir şahıs varlığı hakkını kullanmasıdır. Medeni Kanun kapsamında bu konu hakkında düzenleme yapılmıştır. Bu haklı sebep kavramı ise oldukça geniş bir kapsamı barındırmaktadır. İsim değiştirme davası açılması için söz konusu haklı nedenlerin ortaya çıkması gerekecektir.

İsim Değiştirme Davası Açma Şartları Nelerdir?

İsim Değiştirme Davası Açma Şartları

İsim değiştirme davası şartları Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Madde 27’de adın değiştirilmesi ile ilgili kısımda isim değişikliğinin nedenlerine dair açıklamalara yer verilmektedir. İlgili kanuna göre, adın değiştirilmesi, sadece haklı sebeplere dayanabileceği belirtilmektedir. İsmin değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilan olunmaktadır. Ad değişikliği ile kişisel durum ise değişmemektedir. Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden itibaren 1 yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilmektedir.

İsim değiştirme davası açılması ve isim değişikliğinde haklı nedenlerden bazıları kısaca şunlardır:

  • Kişinin yakın çevresi ve akrabaları tarafından farklı isimler tanınması,
  • İsmin gülünç ya da alay konusu olması,
  • Söylenmesi zor ve karıştırılıyor olması,
  • Din veya vatandaşlık değişikliği,
  • Toplumsal ahlak kurallarına aykırılık teşkil etmesi,
  • Adın bir suçla ya da kötü bir olayla bağdaşması,
  • Kötü şöhretli kişiler ile benzerlik taşıması vb.

İsim değişikliği için haklı neden oluşturabilecek daha pek çok farklı unsur sayılabilir. Bu unsurların ortaya çıkması halinde ilgili mahkemelere dava açılarak ad ve soyadın değiştirilmesi talep edilebilir.

İsim Değiştirme Davasından Sonra Ne Olur?

İsim değiştirme e – Devlet ve nüfus bilgilerinde de bazı değişikliklere neden olacaktır. Mahkeme kararı ile adın değiştirilmesinin ardından, adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilan olunur. Sonrasında ise kimlikte isim değişikliği yapılarak bu kişiler resmi olarak yeni adlarıyla hayatlarına devam ederler.

İsim değiştirme işlemlerinin ardından ilgili kanunda yer aldığı gibi söz konusu karar ulusal ve yerel gazetelerde ilan olunur. Bu sayede üçüncü kişiler açısından hüküm doğurmaktadır. İsim değiştirme davası açıldıktan sonra nüfus müdürlüğüne bildirilir ve gazetede ilan olunur. İlgili nüfus müdürlüğü tarafında da yeni isim kütüğe kaydedilir. Bu süreç sonunda ise kişi yeni ad ve soyadını resmi olarak almış olur.

İsim Değiştirme Davasını Kimler Açabilir?

18 yaş altı isim değişikliği yapılması mümkün olsa da bunun bazı şartları da bulunmaktadır. 18 yaşından küçük olan ancak ayırt etme gücüne sahip çocukların da velileri olmadan isim değiştirme davası açmaları mümkündür. Burada hakimin durumuna göre vasi atanmasına karar verilebilir. Ancak sonuç olarak 18 yaşından küçüklerin de isim değiştirme davası açmalarının önünde şu an için herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Normal şartlar altında 18 yaşından büyük kişilerde de odluğu gibi isim değişikliğinin haklı gerekçelere bağlı olarak açılması gerekecektir. İsim değiştirme davası açılmasında belirlenen şartların sağlanmaması halinde bu kişilerin dava açmaları mümkün değildir. Gerekli hallerde vasi atanması da istenebilir. Bu yönüyle haklı nedene bağlı olarak herkes isim değişikliği için dava açabilmektedir. İsim değiştirme davası açmak için kanunda belirtilen şartların oluşması ve doğru hukuki süreç işletilmelidir.

İsim Değiştirme Davası Nereye Açılır?

İsim değişikliği e – Devlet üzerinden de yapılabilmekteydi. Ancak resmi olarak isim değişikliği yapılabilmesi için mevcut uygulamada mahkemeye başvurulması gerekiyor. İsim ve soyisim değişikliği davası için yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Davacı tarafından davanın ikamet adresinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine açması gerekiyor.

İsim ve soyadı değişikliğine yönelik olarak bu davalara nüfus müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş bir memur davalı olarak katılmaktadır. İsim ve soyisim değişikliği sadece kişinin kendisi veya özle yetkili vekaletname verdiği avukat tarafından açılabilmektedir. Yaşı küçük olanların velayet hakkına sahip veliler veya vekaletname verecekleri avukat tarafından açılması da mümkündür.

İsim Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer?

İsim değişikliği süresi mahkemenin yoğunluğuna ve değişiklik nedenlerine göre değişmektedir. Özellikle avukatsız olarak açılacak davalar bir hayli uzun sürebilir ve istenen sonuçlar da alınamayabilir. Genelde avukatsız olarak açılan davalarda 4 – 6 ay gibi sürelerde dava sonuçlanmaktadır. Uzman bir avukat ile çalışılması halinde ise 1 – 3 ay gibi ortalama bir süre içinde dava sonuçlanabilir.

Mahkemenin yoğunluğuna ve diğer etkenlere göre isim değiştirme davalarının sonuçlanmasında süreler çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle kesin bir süre vermek mümkün değildir. Haklı nedenlere bağlı olan isim değişikliğinde eğer hukuki süreç usulüne uygun ve doğru şekilde yürütülürse kısa süre içinde mahkeme sonuçlanacaktır. Bu nedenle uzman bir avukattan hukuki danışmanlık almak ve avukatlık hizmeti talep etmek süreci kısaltması açısından oldukça avantajlıdır.

e – Devlet İsim Değiştirme Şartları Neler?

e – Devlet İsim Değiştirme Şartları

e – Devlet isim değiştirme şartları yine kanunda öngörülen şekliyle belirlenmiştir. e – Devlet sisteminin hayatın her alanına etki etmesinin ardından isim değişikliklerinde de kullanılabilir bir yöntem haline gelmiştir. Kısa süre önce hayata geçirilen sistem şu an için devam etmiyor. Bu nedenle e – Devlet üzerinden isim değişikliği hakkı ise bulunmuyor.

e – Devlet üzerinden isim değişikliği başvurusu şu an için yapılamamakta. Bu nedenle isim değişikliği yapmak isteyen kişilerin mutlaka mahkeme yoluna başvurması gerekecektir. Önceki dönemde yapılabilen bu değişiklikler kapsamında yine haklı bir nedene bağlı olması isteniyordu. Ad – soyad değişikliği mevcut uygulamada mahkemeye başvuru yapılarak gerçekleştirilebilmektedir.

Mahkemeye Gitmeden İsim Değişikliği Mümkün Mü?

Mahkemeye gitmeden isim değişikliği kısa süre önce e – Devlet üzerinden yapılabiliyordu. Ancak mevcut uygulamada e – Devlet üzerinden isim değişikliği yapılmasına izin verilmiyor. Türk Medeni Kanunu kapsamında yer alan madde 39’da ise mahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme yapılamayacağı ifadesine yer verilmiştir.

Mahkemeye açılan davada ise ayrıca haklı bir nedene bağlı olması da istenmektedir. Bu nedenle haklı bir nedene bağlı olmadan ve mahkemeye başvurmadan isim değiştirme işlemleri yapılamıyor. İsim değiştirme davası açmak için uzman bir avukat ile çalışarak sürecin sorunsuz ve hızlı şekilde gerçekleşmesi de kolay bir şekilde sağlanabilmektedir.

Ayrıca Bakınız: Evlatlıktan Ret Davası Nasıl Açılır?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir