Ana Sayfa » Makaleler » Aile Hukuku » Uzaklaştırma Kararı Alınması

Uzaklaştırma Kararı Alınması

Uzaklaştırma kararı, özellikle aile içi şiddet, tehdit ve taciz gibi durumlarda mağdurların korunmasını sağlamak amacıyla verilen bir tedbir kararıdır. Uzaklaştırma Kararı Alınması, mağdurun can güvenliğini sağlamak ve herhangi bir şekilde zarar görmesini engellemek amacıyla uygulanır. Uzaklaştırma kararı, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir.

Uzaklaştırma Kararının Hukuki Dayanağı

Uzaklaştırma kararı, 6284 sayılı Kanun’un 5. maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanun, şiddet mağdurlarını korumak amacıyla çeşitli tedbirler almaktadır. Uzaklaştırma kararı, bu tedbirler arasında yer almakta ve mağdurların korunması için önemli bir rol oynamaktadır.

Uzaklaştırma Kararının Alınma Süreci

Başvuru

Uzaklaştırma kararı almak isteyen kişi, Aile Mahkemesi’ne veya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’ne başvurabilir. Başvuru sırasında mağdurun kimlik bilgileri, şiddetin niteliği ve şiddeti uygulayan kişinin kimlik bilgileri gibi detaylar belirtilir. Başvuru, mağdurun kendisi tarafından yapılabileceği gibi, kolluk kuvvetleri, savcılık tarafından da yapılabilir.

İnceleme ve Karar

Başvurunun ardından, mahkeme veya yetkili makam başvuruyu inceleyerek, mağdurun korunması için gerekli tedbirleri belirler. Uzaklaştırma kararı, genellikle acil durumlarda hızlı bir şekilde verilir ve uygulanır. Mahkeme, delil veya tanık dinlemeden de uzaklaştırma kararı verebilir, çünkü esas amaç mağdurun olabildiğince hızlı bir şekilde koruma altına alınmasıdır.

Kararın İçeriği

Uzaklaştırma Kararı Alınması ile birlikte , şiddet uygulayan kişinin mağdura yaklaşmasını, ortak konuttan uzaklaştırılmasını, iletişim araçlarıyla rahatsız etmesini ve belirli yerlere girmesini engellenir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Mağdurun Hakları

Mağdur, uzaklaştırma kararı ile birlikte fiziksel ve psikolojik olarak korunur, Bununla birlikte devlet, mağdurun barınma ihtiyacını karşılayabilir, mağdura geçici maddi yardım sağlamakla birlikte psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti sunabilir.

Şiddet Uygulayanın Yükümlülükleri

Şiddeti uygulayan kişi mağdura yaklaşmamak ve belirlenen yerlerden uzak durmak zorundadır. Mağdurla hiçbir şekilde iletişime geçmemesi ve mağduru rahatsız etmemesi gerekmektedir. Bununla birlikte ortak konutu terk etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Uzaklaştırma Kararının Sona Ermesi ve İhlali

Sona Erme

Uzaklaştırma kararı, belirli bir süre için verilir ve bu süre sonunda kendiliğinden sona erer. Ancak, mağdurun talebi üzerine mahkeme kararı yeniden değerlendirebilir ve tedbirin devamına karar veya sona ermesine karar verilebilir.

Kararın İhlali

Uzaklaştırma kararının ihlali, hukuki ve cezai yaptırımları beraberinde getirir. Kararı ihlal eden kişi, kolluk kuvvetleri tarafından yakalanabilir ve hakkında adli işlem başlatılabilir. İhlal durumunda, hapis cezası gibi ağır yaptırımlar uygulanabilir.

Uzaklaştırma kararı, mağdurların korunması ve şiddetin önlenmesi amacıyla önemli bir hukuki araçtır. 6284 sayılı Kanun çerçevesinde düzenlenen bu karar, mağdurların fiziksel ve psikolojik güvenliğini sağlamak için çeşitli tedbirler öngörmektedir. Uzaklaştırma kararının alınma süreci, başvurunun yapılması, kararın verilmesi ve uygulanması aşamalarından oluşur. Tarafların hak ve yükümlülükleri, bu kararın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar. Uzaklaştırma kararının ihlali ise ciddi hukuki ve cezai yaptırımları beraberinde getirir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir